Thursday, November 24, 2022

ซ่อมแซมรั้วแบบพอเพียง

ช่วงบ่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หลังจากร่วมประชุมแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ จังหวัดลพบุรีหน่วยหนองใหญ่ได้ตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านน้ำลาด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ โดยได้ช่วยกันซ่อมแซมเสารั้วไฟฟ้าที่ช้างผลักล้มเสียหายเมื่อคืนก่อน
 

No comments: