Tuesday, October 27, 2009

Meeting with Chaiyaphum Governor

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี คุณวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552

Our 3 elephants : Pang Nongnuch, Pang Somjai and Pang Namfon group together in the forest at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary, Lampang.

ขณะนี้ พังนงนุช พังสมใจ และพังน้ำฝน รวมกลุ่มกันอาศัยอยู่ในป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Pang Sawang visits Plai Sumet after she got round her other son, Plai Palang. หลังจากที่พังสว่างไปหาพลายพลังเสร็จแล้ว แวะเวียนมาหาพลายสุเมธ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว
Pang Namchok, our female elephant at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary learns to find clean water by digging a hole at Na Chang Pae Creek. พังนำโชค กำลังขุดหาน้ำสะอาดบริเวณลำห้วยนาช้างแพ้

Monday, October 26, 2009

Chulabhorn Dam

Dinner with EGAT and Chaipattana officials.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางล่วงหน้ามาเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรับเสด็จฯ ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับ ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552

Saturday, October 17, 2009

New ARROW Billboard

ARROW has installed a new billboard next to the Expressway , near the Rama 9 exit. แอร์โรว์ ได้ติดแผ่นป้ายโฆษณาตัวใหม่ด้านข้างทางด่วน ใกล้กับทางออกลงสู่ถนนพระราม 9

Wednesday, October 14, 2009

Pang Thongbai has been living in the forest for many years. Although Pang Thongbai is getting old now, but she is still active and healthy. พังทองใบ ช้างที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระอยู่ในป่าดอยผาเมือง เป็นเวลาหลายปี ขณะนี้พังทองใบมีอายุมากแล้ว แต่ยังมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ร่างกายอ้วนท้วน

Mother and Child elephants

While Pang Pansa eats her food, Plai Boriboon (her child) pushes his head to play with his mother.
ขณะที่พังพรรษากำลังกินอาหารหารอยู่ พลายบริบูรณ์ก็เข้าไปหยอกล้อ เล่นกับพังพรรษา (แม่รับของพลายบริบูรณ์)

Thirsty Elephant

Plai Mitri comes down to Maeyao Creek to drink some water. พลายไมตรี ลงมากินน้ำบริเวณลำห้วยแม่ยาว

After The Foundation has released Pang Namfon to rehabilitated in Doi Phamaung Forest for a while, now she looks fat and very healthy.

พังน้ำฝน หลังจากปล่อยให้ปรับพฤติกรรมในป่า พังน้ำฝนมีร่างกายอ้วนท้วนมาก

Our field staff are restoring damaged road, Lampang which it cause by rain erosion. ช่วงฝนตก ทำให้มีน้ำกัดเซาะทางเข้าบริเวณแคมป์ 1 เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางจึงช่วยกันซ่อมแซมทางเดินรถที่จะเข้าแคมป์ 1

Friday, October 09, 2009

Khun Vapee Bhirom Bhakdi ,Vice Chairman of Bangkok Glass Industry Co., Ltd. and Khun Pavin Bhirom Bhakdi Executive Vice President of Bangkok Glass Industry Co., Ltd. present a cheque of 2,000,000 baht to Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Elephant Reintroduction Foundation, Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation and Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Foundation to join Elephant Back to the Wild Project at Chaipattana Foundation.
คุณวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการบริษัท และคุณปวิณ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด มอบเช็คเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท แด่ ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการฯ และ พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ คืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 9 ตุลาคม 2552

Thursday, October 08, 2009

TOSHIBA คืนช้างสู่ธรรมชาติ

Mr. Atsutoshi Nishida, Chairman of the Board and Director of Toshiba Corporation and Directors of Toshiba Corporation present a cheque of 1,000,000 baht to Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Elephant Reintroduction Foundation and Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation to donate an elephant "Pang Prayat" to join our project at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi on October 8, 2009. Mr. Atsutoshi Nishida ประธานกรรมการบริหารบริษัทโตชิบา คอเปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการบริหารบริษัทโตชิบา ร่วมคืนช้างสู่ธรรมชาติกับโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยปล่อยช้างชื่อ "พังประหยัด" คืนสู่ธรรมชาติ และได้มอบเช็ค จำนวน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ และ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2552

Monday, October 05, 2009

Group of elephants :Pang Sarah, Pang Pansa, Pang Phetchara and Plai Boriboon are digging a hole to drink some water. กลุ่มของพังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา และพลายบริบูรณ์ ช่วยกันขุดน้ำกินในลำห้วยแม่ก๋วน

Pang Tina (a young cow elephant) like young bamboo too. เช่นเดียวกับพังทีน่า ที่เลือกกินแต่ยอดไผ่อ่อนเหมือนกัน

Seedor Sombat young bull elephant in Doi Phamaung Wildlife Sanctuary enjoys bamboo tree in the forest. สีดอสมบัติ มีความสุขกับการกินยอดไผ่อ่อน

While our field staff tracked elephants in the forest near Lampoon Province , they found Mae Sangea waterfall. น้ำตกแม่สะแง๊ะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ฝั่งจังหวัดลำพูน ที่เจ้าหน้าที่เก็บภาพมาจากการติดตามช้างในป่า

Our elephants at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Pang Nongnart rehabilitates near Pang Somjai (her friend). พังนงนารถ ปรับพฤติกรรมอยู่ใกล้ๆ กับพังสมใจ
Flood at camp1, Lampang caused by heavy rain. เนื่องจากมีฝนตกหนัก ทำให้พื้นที่บริเวณแคมป์ 1 แม่ป๋อน มีน้ำไหลหลากขึ้นมาท่วมใกล้ๆ แคมป์ของเจ้าหน้าที่
Our field staff have tracked elephants in Doi Phamaung forest, they found Pang Sunee (our female elephant who used to live with Plai Mitri 's group) was living alone in the forest. She looks healthy and beautiful. พังสุนีย์ หลังจากที่แยกกลุ่มออกมาจากพลายไมตรี ก็หากินอยู่ในป่าเพียงตัวเดียว หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพบในป่า พังสุนีย์มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก

Sunday, October 04, 2009

Some of damage in a rai (1,600 square metres) of cassava (manioc or tapioca plant) farm of Mrs.Panatda Chaisongkam which our elephants take a walk into.

สภาพความเสียหายของไร่มันสำปะหลังของนางปนัดดา ไชยสงคราม ชาวบ้านโนนสวรรค์ รวมเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่

During fetching elephants back to Sublangka Wildlife Sanctuary, our field staff have to keep people out to prevent hazard from the elephant. ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีกำลังต้อนช้างกลับป่าซับลังกาได้มีชาวบ้านมารอดูช้าง จึงต้องคอยกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าเนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากช้าง

At 06.00 AM The Foundation was reported that our elephants were out of area at the north of Sublangka Wildlife Sanctuary, Ban Nonsawan, Tambon Banrai, Thepsathit, Chaiyaphom Province. Our field staff went there to fetch them from cassava (manioc or tapioca plant) farm back to the forest again. เวลาประมาณ 06.00 น. ได้รับแจ้งจากนายณรงค์พร รวมสูงเนิน ผู้ดูแลแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา บริเวณบ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ว่าพบกลุ่มช้างอยู่ไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 4-5 ตัว จึงได้นำเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลพบุรี ไปต้อนช้างกลับลงมายังพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Friday, October 02, 2009

ช่วงนี้ฝนตกหนัก ทำให้การเข้ามาทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางมีความลำบาก เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันใช้รอกดึงรถยนต์ของมูลนิธิฯ ที่ติดอยู่กลางลำห้วยแม่ป๋อน

Thursday, October 01, 2009

Pang Nimnaul, an elephant in Phuphan National Park goes down to drink some water in a creek. In Phuphan forest she has a lot of food and enough water.

พังนิ่มนวลลงกินน้ำในลำธารและหากินอาหารในป่าภูพาน