Wednesday, December 30, 2009

Our field staff has installed sun shades on the Sala or pavilion at Lampang Camp.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางกำลังช่วยกันต่อเติมกันสาดของศาลาอเนกประสงค์
Pang Sawang and Plai Mitri :พังสว่างและพลายไมตรี

Pang Sawang and Plai Sumet:พังสว่างและพลายสุเมธ

Pang Sawang, our mature female elephant in Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary takes care 3 young elephants: Plai Mitri, Plai Sumet and Plai Phalang.

พังสว่าง ต้องคอยดูแลทั้งพลายไมตรี พลายสุเมธ และพลายพลัง

Our 2 female elephants (Pang Saithong and Pang Gonthong) live at Mae Nai Creek which they are healthy. พังสายทอง และพังก้อนทอง ทั้งสองอาศัยอยู่บริเวณลำห้วยแม่ใน ช้างทั้งสองมีสุขภาพสมบูรณ์

After our 2 female elephants (Pang Jintrara and Pang Ngamnaert) were released to rehabilitated in the forest on December 17, 2009 now they are accustomed to the wild. พังจินตรา และพังงามเนตร หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามนำไปปล่อยในป่าเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 จนในขณะนี้ทั้งสองตัวสามารถปรับพฤติกรรมเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

While our field staff were tracking elephants in the forest at Lampon side, they found 3 elephants were living in the abundant of foods, water and a big salt lick.

ขณะที่ติดตามช้างในป่าดอยผาเมืองฝั่งแม่สะป๋วด (ลำพูน) เจ้าหน้าที่พบกลุ่มช้างพังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา และพลายบริบูรณ์ อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยแม่สะป๋วด ซึ่งบริเวณนั้น มีอาหารและน้ำอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีแหล่งโป่งธรรมชาติแหล่งใหญ่สำหรับช้างอีกด้วย

Posted by Picasa

Tuesday, December 29, 2009

Wax Gourds grow from elephant dung

Our field staff found wax gourds at Pond 2 where Plai Somnuk was rehabilitated.

หลังจากที่พลายสมนึกได้กินฟักเขียว เราพบฟักเขียวขึ้นอยู่บริเวณสระ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พลายสมนึกปรับพฤติกรรมอยู่

Friday, December 25, 2009

Pang Thongbai:พังทองใบ

Pang Boonmeenan:พังบุญมีน่าน

Our field staff at Lampang Camp found 2 elephants, Pang Thongbai and Pang Boonmeenan in the forest at Mae Suae Creek where they are in the area of Lampon Province. เจ้าหน้าที่พบพังทองใบ และพังบุญมีน่าน กินอาหารอยู่ใกล้ๆ กัน บริเวณลำห้วยแม่เส้า ฝั่งจังหวัดลำพูน
Seedor Boonchu, our young bull elephant takes a walk around Mae Poo Reservoir. สีดอบุญชู เดินเล่นอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปู

Thursday, December 24, 2009

Pang Boonsom was seriously unwell and then she died during the night. In the morning Arjan (Mr.Winai Kamdee, our field staff) comes to help send her spirit to heaven. ในวันเดียวกัน พังบุญสมก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ โดยเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามโดยนายวินัย  คำดี ก็ได้ทำพิธีปัดไพล เพื่อให้พังบุญสมไปสู่สุคติ

Pang Boonsom's Necrosy
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2552 สพ.ญ.ณัฎฐา มณีวรรณ สัตว์แพทย์ประจำมูลนิธิ ได้ทำการตรวจชันสูครเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของพังบุญสม โดยมี อ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และอ.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด สัตวแพทย์ที่ปรึกษา รวมถึง ผศ.สพญ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย และจากผลการชันสูตรเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอาจเกิดจากการติดเชื้อภายในโพรงไซนัสและช่องอากาศในกะโหลก อย่างไรก็ดีจำเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอื่นๆร่วมด้วยเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยหรือหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
On December 24th, 2009, Dr.Nattar Maneewan, the veterinarian of foundation, Dr.Chatchote Thitaram and Dr.Chalearmchad Somgird, the consulting veterinarians of the foundation, and Assist. Prof Jureerat Samretphasong, Associate Dean, with the team from the pathology department, faculty of veterinary medicine, Chiangmai University, performed Pang Boonsom's necropsy to diagnose her cause of death. Besides, the primary diagnosis found that the infection of maxillary sinus and skull cavities is suspected to be the death cause. However, future laboratory examination is necessary to do to confirm or rule out the diagnosis. In addition, her brain was removed for further studies by Dr. Nattar and her reproductive organs were removed for examination by Dr. Chatchote.

Wednesday, December 23, 2009

M.L. Phiphatanachatr Diskul, Director of The Foundation and the Royal Veterinarian , and Mor Saran Janshithivej, veterinarian of Elephant Hospital come to check up Pang Boonsom , our female elephant at Doi Phamuang Wildlife Sanctuary after our field staff has reported that she was sick.

พังบุญสมมีอาการป่วย ทางคณะสัตวแพทย์นำโดย ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุลนายสัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวัง , นายสัตวแพทย์ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง เข้ามารักษา และดูอาการของพังบุญสมอย่างใกล้ชิด

Tuesday, December 22, 2009

พังสมศรี (ด้านขวา) แวะเข้ามาทักทายพังตุ๊กตา พังนำโชค และพังดวงดาว
Pang Huadee is drinking water in Lamsonthi Creek. พังหัวดีลงกินน้ำในลำสนธิ
Our elephants, Pang Narak and Plai Chalard are walking together in Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi. พังน่ารักและพลายฉลาดในป่าซับลังกา

Friday, December 18, 2009

Asst.Prof.Sompong Amnuy-Ngerntra(Ph.D.) Chairman of Travel Industry Management Division, International College Mahidol University and his staffs present a cheque of 33,370.50 baht to support our working at Elephant Reintroduction Foundation (Head Office).
ผศ.ดร.สมพงษ์ อำนวยเงินตรา ประธานกลุ่มหลักสูตรบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ มอบเช็คเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯเป็นจำนวนเงิน 33,370.50 บาท ณ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

Wednesday, December 16, 2009

ARROW Releases 7th and 8th Elephants

Khun Somphol Chaisiriroj, Director of Arrow and his staff on behalf of I.C.C. released “Pang Namchok and Pang Tukkata”, the seventh and eighth elephants of supporting to join Elephant Reintroduction Foundation at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, Lampang.
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนลและผลิตภัณฑ์ แอร์โรว์ ได้บริจาคช้างตัวที่ 7 พังนำโชค และ ตัวที่ 8 พังตุ๊กตา กลับบ้าน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง

A group of elephants: Pang Maeboonkeaw, Pang Pornthita, Plai Suthin and Seedor Somchai are having bamboos in Sublangka Forest. กลุ่มช้างประกอบด้วยพังแม่บุญแก้ว พังพรชิตา พลายสุทินและสีดอชาย กำลังกินไผ่ในป่าซับลังกา

Pang Prayat, our female elephant is drinking water in Lamsonthi Creek at Sublangka Wildlife Sanctuary. พังประหยัดลงกินน้ำในลำสนธิป่าซับลังกา

Our elephants (Pang Thongkam, Pang Narak, Plai Chalard and Pang Boonmee) are walking toward to deep forest. กลุ่มช้างประกอบด้วย พังทองคำ พังน่ารัก พลายฉลาดและพังบุญมี กำลังเดินมุ่งหน้าเข้าป่าลึกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
Our simplicity camp. ที่พักเจ้าหน้าที่ภาคสนาม(แคมป์ 3) ประกอบไปด้วย 1 ห้องน้อน 1 ห้องครัวและ 1 น้ำ
The structure of building. โครงสร้างที่พัก(แคมป์ 3)
Posted by Picasa

Our field staffs carry construction materials to the place where we will making Camp3.

เมื่อเส้นทางเดินทางสะดวกก็ขนอุปกรณ์และเตรียมการก่อสร้างที่พัก

A tractor is opening up the land to make a road to build a new camp. ด้วยเส้นทางที่สร้างที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม(CAMP 3) เป็นป่ารกทึบจึงต้องให้รถแทรคเตอร์ไถนาทำเส้นทางเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

The Foundation at Lopburi Province, Sublangka Wildlife Sanctuary has built a camp (Camp3) to prevent elephants go out of the forest. โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ได้มีการปล่อยช้างคืนสู่ป่าและในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ามีเส้นทางที่ช้างจะออกนอกพื้นที่เข้าไปสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้าน ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจึงได้จัดทำที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม(CAMP 3)เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Monday, December 14, 2009

The Erawan Group and Grand Hyatt Erawan Donation

Mr. Richard Greaves, General Manager present a cheque of 250,000 baht to Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation for joining "Elephant back to the wild Project" at Grand Hyatt Erawan Hotel on December 14, 2009. (From left to right: Khun Aunchulee Phoophongphairoj, Director Finance of Hyatt, Mr. Richard Greaves, Khun Sivaporn Dardaranandar and Mr. Robert Allmor, Resident Manager of Hyatt)
คุณริชาร์ด กิฟเวส ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 250,000 บาท โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแฮทเอราวัณ ถ.ราชดำริกทม. (จากซ้ายไปขวา: คุณอัญชุลี ภู่พงษ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินโรงแรมแกรนด์ไฮแฮทเอราวัณ คุณริชาร์ด กิฟเวส คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ และคุณโรเบิร์ต อัลมอร์ ผู้จัดการฝ่ายห้องพักโรงแรมแกรนด์ไฮแฮทเอราวัณ )

Sunday, December 13, 2009

CAT-Communications Authority of Thailand

At 10.30 AM, CAT Telecom Plublic Co.,Ltd. led by POL.SUB.LT. Ranongrak Suwanchawee Minister of MICT and Khun Jirayut Rung Srithong President of CAT release 2 elephants Pang Somsri and Pang Somjai back to the forest at Mae Yao National Reserve Forest, Lampang.

และในเวลา 10.30 น. ทางบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำโดย ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ร่วมทำพิธีบริจาคช้าง "พังสมศรี และพังสมใจ" เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในโครงการโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จังหวัดลำปาง