Sunday, May 31, 2020

สีดอสุทินข้ามถนน


คืนวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีช้างข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามที่บ้านวังใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  จึงรีบเข้าตรวจสอบไม่พบตัวช้างแล้ว พบเพียงร่องรอยเข้าไปกินกล้วยของชาวบ้าน

On May 30, 2020, our Lopbuti field staff was informed that an elephant walked across the road at Ban Wangyai, Tambon Wangthong, Pakdichompol District, Chaiyaphom Province. The staff checked but they found only trails of elephant eating banana tree. Friday, May 29, 2020

ตัดหญ้าให้ช้าง

เนื่องจากฝนขาดช่วง เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี จึงต้องออกไปตัดหญ้าที่บ้านเหวนางคำ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ มาให้ช้างสีดอสมชาย และพลายโอเลี้ยง 

Due to lack of rain, therefore our field staffs at Lop Buri Province  have to go to cut the grass at Ban Hew-Nangkham, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum province for  Sidor Somchai and Plai O-Lieng.ดูแลช้างผูกเลี้ยง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ตัดหญ้าให้ช้างที่ผูกเลี้ยงคือสีดอสมชาย และพลายโอเลี้ยง และนำน้ำมาให้ช้างกินในช่วงนี้

On May 28,  2020, our Lopburi field staff cut grass and bring water to feed rehabilitated elephants (Sidor Somchai and Plai O-Lieng). 


Monday, May 25, 2020

ปลูกต้นกล้วย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันนำหน่อกล้วยป่าไปปลูกยังบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารช้างใกล้แคมป์ 1 (แม่ปอน)

Our Lampang field staff helped to plant wild banana shoots in the area of elephant food plantations near Camp 1 (Mae Pon).

Thursday, May 21, 2020

ติดตามช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เข้าติดตามช้างในป่าพบ กลุ่มพังหัวดีหากินบริเวณป่าด้านบ้านลำพาส-ตะเคียนโพรง พังแม่บุญแก้วและลูกๆ หากินที่กิโลเมตรที่7 พังเดือน อยู่ที่สระ 2 ส่วนพังวาสนา หากินอยู่ที่กิโลเมตรที่ 3 ฝั่งตะวันออก โดยสามารถเก็บภาพได้เพียงบางส่วน

Our field staff in Lopburi took some photos of elephant while they were tracking all elephants in Sublangka Wildlife Sanctuary following: Pang HuaDee's group at Lampas-Takeinphoong Village, Pang MaeBoonKeaw and her baby at KM.7 and Pang Vassana at KM.3ผลักดันและเฝ้าระวังช้าง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสกลนคร ช่วยกันผลักดันและเฝ้าระวังช้างกลุ่มจำนวน 4 ตัวได้แก่ พังพลอย พังบัวเงิน พังนกแล และพังบัวแก้ว บริเวณอ่างแก้งมดแดง

On May 20, 2020, our Sakul Nakorn field staff found 4 elephants (Pang Ploy, Pang Buangern, Pang Noklea, and Pang Buakeaw) therefore the staffs fetch the elephants back then observe them at Kieng Moddeang area.
Wednesday, May 20, 2020

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เตรียมตัวเข้าป่าติดตามกลุ่มช้างที่เกิดใหม่ บริเวณห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On May 19, 2020, our Lampang field staff prepare to track and observe group of new born elephant, where they live in Mea Sapod Creek area, Meatha District, Lampoon Province.   พังจันดี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาได้รับแจ้งว่าพังจันดีได้เข้าไปในบ้านของชาวบ้านรายหนึ่งในหมู่บ้านตะเคียนโพรง จึงรีบไปนำพังจันดีออกมาแล้วพากลับเข้าป่าลึก

Our Lopburi field staff was informed that an elephant had walked inside the villager's house at Ban Takienprong so the staff rush to fetch Pang Jandee back to deep forest.  


Monday, May 18, 2020

สีดอสมชาย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้นำน้ำมาให้ช้างที่ผูกเลี้ยงดื่มกิน 

Our Lopburi field staff brought water to elephants.
ความคืบหน้าสร้างรั้วไฟฟ้า

ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เคลียร์พื้นที่เพื่อจะสร้างรั้วไฟฟ้าแบบมาตรฐานได้ระยะทาง 6 กิโลเมตรแล้ว โดยเป็นการสร้างรั้วไฟฟ้าทางด้านเขารวก(ทิศตะวันตก) ต่อจากแนวรั้วของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาขึ้นมาทางด้านทิศเหนือ

The contractor has cleared the area in order to build a standard electric fence at a distance of 6 kilometers by creating an electric fence on the Khao Ruak (west) side, from the fence of the Sublanka Wildlife Sanctuary.ผลงานสีดอสุทิน

คืนวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามเดินลาดตระเวณจุดที่ช้างออกบ่อยๆ ที่แนวเขาบ้านลำพาส ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พบว่าลวดของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงขาดหลายจุด เนื่องจาก สีดอสุทินได้ใช้ต้นไม้ฟาดขาด เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการซ่อมแซมในวันรุ่งขึ้น

On the night of 14 May 2020, field staff  patrolled the spot where elephants were frequently leaving. at Ban Lampass , Wangthong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, it was found that the wire of the sufficiency electric fence is lacking in many places because Sidor Sutin. The staff then went to repairs the next day.
Friday, May 15, 2020

พืชอาหารช้าง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันปลูกหญ้าบาน่าบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารช้างแปลงที่ 1 ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสระ 1 (แม่ปอน) เพื่อใช้สำหรับเป็นอาหารช้างในช่วงฤดูแล้งของปีถัดไป

On May 13, 2020, our Lampang field staff  helped to plant Bana grass at Pond1, Mea Pon for elephant's food in  next year's drought.
Monday, May 11, 2020

เฝ้าระวังช้าง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เฝ้าระวังช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 12 ตัว ได้แก่ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ พังเพชรา พังหนึ่ง พังกันยา พังดวงดาว พังดวงใจ พังปานดาว พังดาวเสาร์ สีดอไมตรี พังนงนุช และลูกช้างเกิดใหม่ บริเวณห้วยหก (สาขาห้วยแม่เส้า) อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On May 9, 2020, our Lampang field staff tracked big group of 12 elephants at Hok Creek area, Lampoon Provinceรอยเท้าของลูกช้างเกิดใหม่ 
new born's foot print


ตัดหญ้ารอบรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) ได้ช่วยกันตัดหญ้ารอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณสระ 1 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทำให้หญ้าบริเวณรอบๆ รั้วไฟฟ้าขึ้นสูง

On May 9, 2020, our Lampang field staff (Camp 1) cut high grass along sufficiency electric fence at Pond 1.งานพระราชทานเพลิงศพพนักงานพิทักษ์ป่า

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความอาลัยนายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่า ที่ถูกพรานล่าสัตว์ยิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดเนินถาวรพัฒนาราม จ.เพชรบูรณ์

On May 9, 2020 Our Lopburi field staff join the condolences Mr. Karchai Prasert, forest protection officer who was shot by poacher while on duty at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lop Buri Province in a special funeral ceremony at Noen Thaworn Phatthana Ram Temple, Phetchabun.
ตรวจซ่อมบำรุงรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เข้าตรวจสอบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบ้านลำพาส ต.วังทองอ.ภักดีชุมพลจ.ชัยภูมิ พบว่ามีสายลวดขาดและมีลูกถ้วยเซรามิกเสียหายหลายจุด จึงได้ทำการซ่อมแซมเป็นการชั่วคราว ส่วนสาเหตุที่ทำให้เส้นลวดขาดคือสีดอสุทิน 

May 9, 2020 Field staff of the Foundation at Lop Buri Province  inspect the sufficiency electric fence at Ban Lampas, Wangthong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, found that the wire is broken and the insulator is damaged in many places. Therefore the staff made a temporary repair. As for the reason that the wire is broken was Sidor  Suthin.
Friday, May 08, 2020

พบลูกช้างเกิดใหม่

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง รายงานว่ามีลูกช้างเกิดใหม่บริเวณห้วยแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่ผลัดกันเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด

Our Lampang field staff found a new baby elephant born in the area of Measuo Creek, Meatha District, Lampoon Province. 


Thursday, May 07, 2020

ขอแสดงความเสียใจ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายคาร ไชยประเสริฐ  เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

On May 6, 2020, our field staff at Sublangka Wildlife Sanctuary join the condolences to the family of Mr. Karn Chaiprasert, forest protection officer who died while on duty.