Wednesday, September 29, 2010

"Elephant Situation in Thailand" AT FCCT

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation was invited to discuss "Elephant Situation in Thailand" which it was arranged by Foreign Correspondent Club of Thailand at Maneya Building on September 29, 2010.
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "สถานการณ์ช้างไทยในปัจจุบัน" ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย ณ อาคารมณียา ชิดลม เมื่อวันที่29 กันยายน 2553

Tuesday, September 28, 2010

Pang Dao, a girl elephant in Sublangka Wildlife Sanctuary. พังดาว
Plai Srisakorn is drinking some fresh water in Lamsonthi Creek. พลายศรีสาครลงกินน้ำในลำสนธิ
3 elephants :Pang Yai, Pang Jarunee and Seedor Suthas enjoy bamboo shoots in sublangka Forest. พังใหญ่ พังจารุณีและสีดอสุทัศน์ กับความสุขในการกินหน่อไม้ไผ่รวกในป่าซับลังกา

Monday, September 27, 2010

2 elephants (mother and daughter) are living in Sublangka Wildlife Sanctuary with happiness. พังเดือนและพังดาว สองช้างแม่ลูกกับชีวิตที่มีความสุขในป่าซับลังกา
Tracking elephant task of field staffs at Phupan Substation at Sakon Nakorn. การติดตามพฤติกรรมช้างของเจ้าหน้าที่ภาคสนามในพื้นที่ป่าภูพาน จังหวัดสกลนคร

The Erawan Group

Staff of The Erawan Group arrange planting event and also they build a check dam at Sublangka Wildlife Sanctuary during 18-19, September 2010.

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน ที่ผ่านมา ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้ทำกิจกรรมปลูกป่าให้ช้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง ในพื้นที่ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Posted by Picasa

Friday, September 24, 2010

Khun Somphol visits The Foundation


Khun Somphol Chaisiriroj, Director of Arrow and his party visit Elephant Reintroduction Foundation.
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมด้วย นายศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นายสมพล ชัยสิริโรจน์ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ แอร์โรว์ (ARROW) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนลจำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เข้าร่วมปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน “โครงการช่วยช้างกับบ้าน” ในปี 2554 โดยบริษัท แอร์โรว์ และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จะดำเนินโครงการนี้ เพื่อถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงปล่อยคืนสู่ป่าเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ สำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ชั้น 7 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ซอยมังกร ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Thursday, September 23, 2010

Our field staff move Pang Kamsaen bones from Camp1 to Faculty of Veterinary Science, Chiang Mai University to reassemble for studying. วันนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ช่วยกันขนกระดูกของพังคำแสนมาไว้ที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เพื่อนำมาต่อโครงกระดูกเพื่อศึกษา

Wednesday, September 22, 2010

Pang Kanya ( our new elephant) lives with her new friends (Pang Sunee, Pang Dokrak and Pang Valentine) in the forest to rehabilitate and learn about wild living. พังกันยา ได้มาปรับพฤติกรรมรวมกลุ่มกับพังสุนีย์ พังดอกรัก และพังวาเลนไทน์ โดยช้างทั้งสามจะสอนวิธีการใช้ชีวิตอยู่ในป่าให้กับพังกันยา

Pang Kamsaen's Bones

Preparing to put these bones back into a complete skeleton. โครงกระดูกของพังคำแสนที่เตรียมไว้สำหรับต่อโครงกระดูกช้างเพื่อศึกษา

Mae Yao Creek in the rainy season, Lampang.

น้ำในลำห้วยแม่ยาว

Rice Field

นาข้าวที่ทางมูลนิธิฯ จะทดลองว่าช้างกินข้าวได้หรือไม่ กำลังเจริญงอกงาม

Elephant's dung is full of hog plum seeds. มูลของช้างที่กินลูกมะกอกเข้าไปและถ่ายออกมา ซึ่งเจ้าหน้าที่พบขณะที่เข้าไปติดตามช้างในป่า
Pang Sawang and Plai Phalang are walking to the creek to drink some water. พังสว่างและพลายพลังเดินลงมากินน้ำบริเวณลำห้วยแม่ยาว
Mae Pon Creek is giving moisture to the forest when it's flowing through.
ลำห้วยแม่ป๋อนหน้าน้ำหลากกำลังทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าที่มันไหลผ่าน

Plai Phat takes a walk around Mae Yao Reservior to rehabilitate.
พลายพัทธ์เดินเล่นอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Wednesday, September 15, 2010

Director of Civil Engineering Visits to Observe..

Khun Wason Klomjinda, Head of Sublangka Wildlife Sanctuary and Khun Parichart Jankrut, Coordinator of The Foundation welcome AVM. Uthid Yimkeaw, Director of Civil Engineering. AVM. Uthid and his party visit Sublangka Wildlife Sanctuary and The Foundation to observe electric fence's processing. พลอากาศตรีอุทิศ ยิ้มแก้ว เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เพื่อดูงานรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีคุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและคุณปาริชาติ จันทร์ครุฑ เจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ

Tuesday, September 14, 2010

Siamese fireback pheasant

A siamese fireback pheasant goes for a walk after raining in Sublangka Wildlife Sanctuary.

หลังฝนตกก็พบไก่ฟ้าพญาลอเดินเล่น

Pang Du and Pang Huadee are working together to take care her adoptive children elephants. พังหัวดีกับพังดุกำลังดูแลพลายฉลาดและพังน้องเมย์ในป่าซับลังกาอย่างมีความสุข

Phupan National Park

Our field staff at Sakon Nakorn Substation and Phupan National Park are relaxing at a creek while they are tracking elephants in the forest. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดสกลนครร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ติดตามพฤติกรรมช้างในป่าภูพานและได้พักเหนื่อยข้างลำน้ำก่อนที่จะติดตามช้างในป่าต่อไป

Monday, September 13, 2010

A New Arrival Elephant

Khun Premjith Hemmawath visits Lampang Camp to see our new arrival elephant (Pang Kanya). Pang Kanya waits at Camp1 to group with other elephants (Pang Sunee's Group) then they will rehabilitate together in the forest.

และได้เดินทางไปเยี่ยมพังกันยา ช้างที่ทางมูลนิธิฯ รับเข้าโครงการ และนำมาปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณแคมป์ 1 เพื่อที่จะมารวมกลุ่มกับพังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และพังสุนีย์

Khun Premjith Hemmawath, Manager of Elephant Reintroduction Foundation and Khun Chonsaporn Aphiwongngam Coordinator of Chiang Mai and Lampang office meeting with Head of Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang.

คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณชลษพร อภิวงค์งาม เจ้าหน้าที่ประสานงานเชียงใหม่-ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าร่วมประชุมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Elephant Behavior

Pang Nongple scrubs her side with a tree to relief her itch. พฤติกรรมตามธรรมชาติของช้าง : ไม่รู้ว่าพังน้องเปิ้ลไปทำอะไรถึงได้คันจนต้องถู ถูให้หายคัน

Lamsonthi Creek

Lamsonthi Creek in Sublangka Wildlife Sanctuary is full after heavy rain. ช่วงนี้มีฝนตกชุกทำให้น้ำในลำสนธิเพิ่มมากขึ้น

Happy Elephant

Plai Chalard is playing with Pang Nongmay with happiness in Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายฉลาดกำลังเล่นกับพังน้องเมย์อย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติในป่าซับลังกา

Thursday, September 09, 2010

"September" Come She Will....

Elephant Reintroduction Foundation welcomes Pang Kanya, a 6-year-old female elephant from Rayong Province. Before Pang Kanya has come here, she was taken to wander at the beach of Rayong to ask for foods. ทางมูลนิธิฯ ได้รับพังกันยา อายุ 6 ปี เข้าโครงการ โดยพังกันยาเคยเป็นช้างเดินเร่ร่อนอยู่จังหวัดระยองมาก่อน

Wednesday, September 08, 2010

Seedor Boonchu is rehabilitating in the forest. สีดอบุญชู
A nice atmosphere at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary. บรรยากาศดีๆ ที่ดอยผาเมือง
Seedor Sombat go for a walk near Mae Poo Creek. สีดอสมบัติเดินเล่นใกล้ๆ อ่างเก็บน้ำแม่ปู

Our elephants have come close to Mae Sapod Village, so our field staff fetch our 2 elephants (Pang Namfon and Pang Nongnuch) back to the wild.

พังน้ำฝน และพังนงนุช หลังจากที่ออกนอกพื้นที่ไปยังบริเวณหมู่บ้านแม่สะป้วด เจ้าหน้าที่จึงนำกลับมาปล่อยไว้ยังบริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยง ในป่าลึกตามเดิม