Wednesday, December 28, 2022

ติดตามช้างในป่า

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกติดตามช้างกลุ่มพังแม่บุญแก้วบริเวณห้วยน้ำดั้น แต่ไม่พบตัวพบเพียงรอยเก่าของหลายวันก่อน คาดว่าขณะนี้ช้างน่าจะเดินไปอาศัยอยู่ทางป่าปางกระจา

On December 26, 2022 our Lopburi field staff tracked Pang Meaboonkeaw's group at Hui-namdun Creek area but the staff found only  the old traces from several days ago. 
                                                                                                                                                                                 

Tuesday, December 27, 2022

จ่ายค่าชดเชย

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เข้าพบชาวบ้านเพื่อจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากช้างให้แก่ชาวบ้านฝั่งหนองใหญ่

On December 23, 2022, Foundation field staff of Lopburi Province met with villagers to pay compensation for damages caused by elephants to the villagers on the Nong Yai side.
 

Monday, December 26, 2022

สร้างรั้วไฟฟ้าแห่งใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้เร่งสร้างรั้วไฟฟ้าแห่งใหม่ บริเวณห้วยจำลา จ.ลำปาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีช้างออกนอกพื้นที่บ่อยครั้ง จึงต้องรั้วรั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกัน

On December 23, 2022 our Lampang field staff  has accelerated the construction of a new electric fence Huai Chamla area, Lampang province, because it is an area where elephants frequently go out of the area. 
พังวาเลนไทน์และทับเสลา แอบออกจากป่า

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้รับเเจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่บริเวณเขตหมู่บ้านแม่สะป๊วด จังหวัดลำพูน หลังได้รับเเจ้งเจ้าหน้าที่ฯ ได้เร่งออกติดตามพบว่า ช้างที่ออกนอกพื้นที่คือพังวาเลนไทน์ และ ทับเสลา หลังจากพบจึงได้พลักดันช้างเข้าสู่ป่า ในบริเวณห้วยทรายพื้นที่จังหวัดลำปาง

On December 23, 2022, Foundation field staff of Lampang Province was informed that elephants were outside the area of Mae Sa Puat Village, Lamphun Province has tracked, found that the elephants outside the area are Pang Valentine and Pang Thap Salao. After finding them, they push the elephant into the forest in the area of Huay Sai, Lampang Province.


ติดตามและสำรวจพื้นที่ห้วยแม่ผึ้ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่และติดตามช้างในบริเวณลำห้วยแม่ผึ้ง

On December 22, 2022 our Lampang field staffs has surveyed and track elephants in Mea-phung area.ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแม่ปู

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้เข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแม่ปู เนื่องจากมีการชำรุดในบางจุด

On December 21, 2022 our Lampang field staff restored electric fence at Meapoo area.
Thursday, December 22, 2022

กิจกรรมค่าย

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวังขวาน จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี โดยมีฐานเรียนรู้ 5 ฐาน มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในฐานช้างป่า ให้ความรู้เบื้องต้นในการเจอช้างและพฤติกรรมช้างเป็นต้น

On December 21, 2022, Wang Kwan School, Phetchabun Province, organized a Scout camp activity. There are 5 learning bases. The Elephant Reintroduction Foundation joins in educating students in the wild elephant base provide basic knowledge in encountering elephants and elephant behavior, etc. 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 มูลนิธิฯ ได้จัดซื้อรถจักรยานยนต์ใช้แล้วจำนวน 3 คันเพื่อให้งานภาคสนามในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาทดแทนคันเดิมที่ชำรุด ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจัดหาและจัดส่ง โดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด

On December 21, 2022, the Foundation purchased 3 used motorcycles for fieldwork in the Sublangka Wildlife Sanctuary to replace the damaged ones, which the Foundation was supported by Hi-Way Co., Ltd.

 

ตรวจและเฝ้าระวังช้าง

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ออกลาดตระเวนตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านเขาพังเหย เนื่องจากมีลมแรง ต้นไม้อาจหักล้มทับสายรั้ว และจากการสำรวจพบว่ามีแหล่งน้ำซับที่อยู่นอกรั้วหลายแห่งซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ช้างออกนอกพื้นที่ด้วยเช่นกัน

On December 20, 2022, the Foundation's field staff has patrolled along sufficiency electric fence on the side of Pang-hui Mountain due to strong wind, trees may break and fall on the fence line. And surveys have found that there are many water sources outside the fence, which may also be a motive for elephants to leave the area.
เยี่ยมซับลังกา และมูลนิธิฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 พันเอกดุสิต ประพฤติดีพร้อม รองผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรีและคณะได้เข้าเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยคุณอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ให้การต้อนรับ

On December 20, 2022, Col. Dusit Prapruddeeprom Deputy Director of Internal Security Lopburi Province and party visited Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province, listened to a briefing on the performance of Sublangka Wildlife Sanctuary officials. and the Elephant Reintroduction Foundation By Mr. Apichat Sriya, Head of Sublangka Wildlife Sanctuary welcome.
 

Wednesday, December 21, 2022

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าบริเวณสปิลเวย์ อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง

On December 20, 2022 our Lampang field staff restored sufficiency electric fence at Mea-kieng Reservoir. Tuesday, December 20, 2022

นายอำเภอภักดีชุมพลเยี่ยมหน่วย

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวอัจฉรา​ อาษาสู้ ​นายอำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นางอุไรพร ส่มสา ผู้ใหญ่บ้านบ้านซับใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ หน่วยต้นน้ำ

On December 19, 2022 Miss Atchara Asasasu, Phakdi Chumphon District Chief, Chaiyaphum Province, together with Mrs. Uraiphon Somsa, Ban Sap Yai Village Headman. Visited the Upstream Forest Protection Unit Sublangka Wildlife Sanctuary and field staff of the Foundation. 

ซ่อมแซมรั้วและสำรวจจุดช้างออก

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหนองใหญ่ ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง และสำรวจเส้นทางที่ช้างเดินจากป่าซับลังกาด้านล่างแล้วขึ้นมาบนเขาพังเหยเพื่อออกนอกพื้นที่ไปยังไร่ของชาวบ้าน

On December 19, 2022 our Lopburi field staff with rangers of Nhong-yai Forest Protection Unit restored sufficiency electric fence and survey the path which the elephant usually came out of the area.