Monday, March 27, 2023

ติดตามช้างพังแม่บุญแก้วและลูกน้อย

เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกติดตามช้าง กลุ่มพังแม่บุญแก้ว และได้พบกับกลุ่มพังแม่บุญแก้วและลูกรวม 4 ตัว โดยลูกที่ออกตัวใหม่เป็นเพศเมีย และลูกพังบัวคำ (บัวขาว)  ได้ติดอยู่กับพังแม่บุญแก้ว ตัวน้อยงาสั้นเป็นพลายบัวขาว ตัวงายาวพลายบุญยัง 

On March 25, 2023,our field staff at Lopburi Province set out to track the elephants, Pang Mae Boon Kaew's group. They met  Pang Mae Boon Kaew and  4 children, the newly released baby is female. Pang Bua Kham's baby (Bua Khao) was attached to Pang Mea Boon Kaew. (The little short tusk is Plai Bua Khao, Long ivory is Plai Boonyang)


Tuesday, March 21, 2023

พบพังเมย์และป๋อมแป๋ม กิโลเมตรที่ 6-7

วันที่  21 มีนาคม 2566 ระหว่างเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ประจำภาคสนามลพบุรี ลงมาปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พบกับพังเมย์และป๋อมแป๋ม บริเวณ กิโลเมตรที่ 6-7  ได้ขวางทางรถ เจ้าหน้าที่ได้ทำการไล่ต้อนให้ออกจากพื้นที่ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจ

On March 21, 2023, between our field staff at the Lopburi  came down to perform duties at Sublangka Wildlife Sanctuary Lopburi Province office, on the way, the field staff met with Pang May and Pang Pompam around the 6th-7th kilometer, the elephants blocking the road, so the staffs have driven them out of the area to go on a mission.งานโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่า

วันที่ 20 มีนาคม 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ได้จัดงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ณ เขตรักษาพ้นธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ให้แก่ผู้แทนของแต่ละหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมี ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี  เป็นประธานเปิดงาน     ในครั้งนี้ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นายกอบต. กุดตาเพชร ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมีผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด และน.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

On March 20, 2023, Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary Organized a project of knowledge transfer, developing and strengthen of the wild elephant and wild animal surveillance network outside the conservation area at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province, to representatives of each village and relevant agencies, with Lt. Rungsak Khunwiset, Director. The Office of Conservation Area 1, Saraburi Branch, presided over the opening ceremony. Maj. Gen. Chookiat Pradipasen, Director of the Elephant Reintroduction Foundation, and Kudta Petch Subdistrict Administrative Organization, honoured to attend the event. with Asst. Prof.Dr. Chalermchat Somkerd,DVM and  Dr. Taweephok Angkavanich,DVM as speakers to convey knowledge.


Friday, March 17, 2023

กลุ่มจารุณีพังแนวรั้ว

วันที่ 17 มีนาคม 2566  เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกสำรวจความเสียหายรั้วของ ชาวบ้านบ้านเหวนางคำ จ.ชัยภูมิ อันเนื่องจากกลุ่มจารุณีได้เหยียบเสารั้วจนล้ม เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมิณค่าความเสียหายดังกล่าวให้กับเจ้าของผู้ได้รับความเสียหาย

On March 17, 2023, the staff of the Elephant Reintroduction Foundation of Lopburi Province surveyed the damage of the fence belong to the villagers at Ban Hae Ngang Kam due to Pang Jarunee group had stepped on the fence post. The staff then went to the area to inspect the damage to the owner who was damaged.

แสดงความอาลัย

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (23 ธันวาคม 2546 - 17 มีนาคม 2566) 

Thursday, March 16, 2023

ช้างกลุ่มใหญ่

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ออกติดตามช้าง พบร่องรอยช้างใช้พื้นที่จึงได้ติดตามรอยไปยังพื้นที่รั้วไฟฟ้า(ห้วยแม่ยาว) จนถึงจุดปล่อยลูกช้างคืนสู่ธรรมชาติ  พบช้างกลุ่ม จำนวน 11 ตัว ได้แก่ พังคำดี,พังนุ่น ,พังดารา ,พังลดา,พังลิซ่า, พังนงนุช, พังเพรชรา,พังปุยฝ้าย, พังดวงดาว,พังหนึ่งและ พังวิด้า

On March 15, 2023, Foundation field staff went out to track the elephants found traces of elephants , so they followed the tracks to the electric fence area (Mae Yao Creek) until reaching the release point of the baby elephants. Found a group of 11 elephants, including Pang Kamdee, Pang Noon, Pang Dara, Pang Lada, Pang Lisa, Pang Nong Nuch, Pang Phet Chara, Pang Pui Fai, Pang Dao, Pang Nueng and Pang Vida

 

พังดอกรักและพังทับเสลา

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ออกติดตามช้างประจำเดือนมีนาคม พบพังดอกรัก และพังทับเสลาในพื้นที่แม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยไม่พบพังวาเลนไทน์ ซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธ์ุพังวาเลนไทน์จึงอาจแยกตัวไปที่อื่น หลังจากพบช้างทั้ง 2  ตัวเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ผลักดันช้างเข้าไปในป่าให้ลึกกว่าเดิม เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

On March 15, 2023, Foundation field staff went out to track elephants in March, found Pang Dok Rak and Pang Thap Salao in the Mae Sa Puad area, Mae Tha District, Lamphun Province, without Pang Valentine which is expected to be in the breeding season, Valentine may split up to another place. After meeting  two elephants, the field staff have pushed the elephants deeper into the forest to prevent elephants from leaving the area.Wednesday, March 15, 2023

มวลชนกับชาวบ้านวังทอง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสุ่ธรรมชาติภาคสนาม ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาหน่วยต้นน้ำเข้าร่วมมวลชลและประชุมโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านยั่งยืน โดยประธานในพิธี ท่านอำเภอ น.ส.อัจฉรา  อาสาสู้ และคณะ อ.บ.ต. เกษตรอำเภอ และหน่วยจัดการต้นน้ำลำเจ้า

On March 15, 2023, The Elephant Reintroduction Foundation of Lopburi Province has joined with the Sublangka Wildlife Sanctuary, the upstream unit, attended  the meeting of the Dhamma Pandin Thong Village Project, Sustainable Village By the chairman of the district, Ms. Atchara Asasu and the team of the sub-district subdistrict agricultural district. and Lam Chao and Watershed Management Unit.

Tuesday, March 14, 2023

ช้างออกที่บ้านสะพานหิน

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างฯ ประจำลพบุรี ชุดประจำจุดหนองใหญ่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่าพบช้างจำนวน 3  ตัว เป็นช้างแม่ลูกไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหน  ออกที่บ้านสะพานหิน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จึงออกติดตามและเข้าสำรวจร่องรอยความเสียหายบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และเฝ้าระวังติดตาม โดยช้างได้กลับเข้าป่าไปแล้ว

On March 13, 2023, Our Lopburi field staffs at Nong Yai Camp notified by the villagers that there were 3 elephants (mother and children)  found and don't know which group they belong to. The elephants exit at Ban Saphan Hin, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province. Therefore went out to track and survey the damage in the area and monitoring. The staff found that elephants have already returned to the forest.

 

สีดอไมตรีและพังน้ำว้า

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ จ. ลำปาง ได้เข้าดูแลพังน้ำว้าซึ่งเป็นช้างที่ผูกเลี้ยง พบว่าสีดอไมตรียังคงแวะเวียนลงมาอยู่กับพังน้ำว้า ที่ลำห้วยแม่ป๋อน ใกล้แคมป์ 1 แม่ป๋อน

On March 14, 2023, our field staffs of Lampang Province  took care of Pang Namwa, an elephant that was tied up and raised they found that Sidor Maitree still come and stay with  Pang Nam Wa At Mae Pon Creek, near Camp 1, Mae Pon.
13 มีนาคม วันช้างไทย

วันที่ 12-13 มีนาคม 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันช้างไทย ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  โดยในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีฮ้องขวัญช้างโดยหมอช้าง การจัดประกวดซุ้มอาหารช้าง และการตักบาตรร่วมกับช้างในงาน

On March 12-13, 2023, Elephant Reintroduction Foundation participated in the exhibition on Thai Elephant Day at The National Elephant Institute,  Hang Chat District, Lampang Province, in which there were many activities such as worshiping, the sacred Hong Kwan Ceremony by Mor Chang,  an elephant food booth contest and offering food to monks with the elephants in the event.

       


        

       

       

       

Friday, March 10, 2023

สีดอไมตรีและพังน้ำว้า

 วันที่ 6 มีนาคม 2566 เจาหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง แคมป์ 1 พบสีดอไมตรีมาอยู่กับพังน้ำว้าบริเวณที่ผูกเลี้ยง แคมป์ 1 

On March 6, 2023, the field staff of the Foundation in Lampang, Camp 1, found Sidor Maitree live with Pang Namwa at the area of Camp 1.


สุสานช้าง

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ จ.ลำปาง ได้เข้าทำความสะอาดบริเวณสุสานช้าง ใกล้สระ 1

On March 1, 2023, our filed staff at Lampang Province has clean and clear elephant graveyard.  


 

Thursday, March 09, 2023

ปิดรั้วไฟฟ้าช่องช้าง จุดที่ 1

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ทำการปิดรั้วไฟฟ้า ช่องช้างที่ 1เนื่องจาก พบรอยช้างออกนอกพื้นที่ แต่ไม่พบความเสียหายใดๆ จึงทำการแก้ไขปิดช่องช้างที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

On March 9, 2023, our field staff of Lopburi Province has closed the electric fence at Chong Chang 1, because elephant tracks were found out of the area. but no damage was found. Therefore, the correction has been made to close that way.