Saturday, December 29, 2012

Happy New Year 2013

 
ชลษพร อภิวงค์งาม เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับ ดร. กฤษณ์ เจริญทอง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง  


พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ


   
และสวัดีปีใหม่ให้กับนายสัตวแพทย์สิทธิเดช มหาวังสากุล หัวหน้าโรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง

Friday, December 28, 2012

Pang Narak


Our field staffs found Pang Narak at mountain ridge next to Vicheanburi District. เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้าง พบพังน่ารักกำลังหากินอาหารอยู่ที่บริเวณสันเขา ด้านติดกับอำเภอวิเชียรบุรี

Thursday, December 27, 2012Pang Pompam lives alone at KM 8, Sublangka Forest.พังป๋อมแป๋มหากินอาหารตามลำพังอยู่ที่ กม. 8


Pang Wadsana walks away from group of Pang Meaboonkeaw, Pang Pornchita and Plai Suthas around 100 meters, at KM3 
พังวาสนา แยกตัวออกจากกลุ่มพังแม่บุญแก้ว พังพรธิตา และพลายสุทัศน์มาประมาณ 100 เมตร เพื่อหาอาหารกินตามลำพัง บริเวณกิโลเมตรที่ 3

Sublangka New Year's Party
 Our field staffs (Lopburi)  have a New Year Party at  Camp 1, Sublangka Wildlife Sanctuary.

Wednesday, December 26, 2012

New Year Gift to DeanKhun Chonsaporn and group of our consulting veterinarian present a gift basket to Assoc. Prof. Dr. Lertrak Srikitjakarn, Dean of Faculty of Veterinary Medicine,Chiang Mai Universitity.
คณะสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และคุณชลษพร อภิวงค์งาม เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบกระเช้าผลไม้ สวัสดีปีใหม่ 2556 ให้กับคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ

Monday, December 24, 2012

Fence


Our field staffs at Lopburi are building more fence at Tambon Banrai, Chaiyaphom Province side.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันทำรั้วป้องกันสัตว์ออก
นอกพื้นที่ซึ่งเป็นช่องเล็กๆในพื้นที่ ต.บ้านไร่ ด้านฝั่ง จ.ชัยภูมิ

Friday, December 21, 2012

Curing at the hospital
Veterinarian check up and bathe Plai Somrak's wound. Plai Somrak is getting better and eat his food normally.      ทางโรงพยาบาลทำความสะอาดแผล และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามดูแลอย่างใกล้ชิด ดูเหมือนว่าพลายสมรักษ์จะมีอาการดีขึ้นและยังกินอาหารได้ตามปกติ

Thursday, December 20, 2012

Plai Somrak

   
The Foundation is moving Plai Somrak to cure his leg pain to Elephant Hospital,National Elephant Institute, Lampang
ทางมูลนิธิฯ ได้ทำการขนย้ายพลายสมรักษ์มารักษาอาการบาดเจ็บที่เท้า ไปยังโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปาง

Plai Udom
Veterinarians still treat Plai Udom at Elephant Hospitalม National Elephant Institue. Now Plai Udom gains weight to 1000 Kg.  
พลายอุดม ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลช้าง ซึ่งในขณะนี้พลายอุดมมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 1,000 กิโลกรัมแล้ว

Tuesday, December 18, 2012

Pang Samran Passed Away

 
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2555 มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองว่า พบโครงกระดูกช้างบริเวณลำห้วยแม่หมากหลวง ผลจากการชันสูตรทราบว่า เป็นช้างเพศเมียชื่อ "สำราญ" ล้มมาแล้วประมาณ 2 เดือน ในการนี้มูลนิธิฯ ได้ทำพิธีปัดไพลตามธรรมเนียมของทางภาคเหนือเพื่อให้วิญญานของพังสำราญไปสู่สุขติ 

พังสำราญ  เป็นช้างที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทำพิธีปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตาม "โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

 

Monday, December 17, 2012

Pang HaudeePang Huadee was chained to rehabilitation at KM.16-17 too. พังหัวดี ช้างผูกเลี้ยงหากินอาหาร บริเวณ กม.ที่ 16-17

Plai Srisakorn


Plai Srisakorn, our elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary was chained to rehabilitation at KM.16-17.
พลายศรีสาคร ช้างในโครงการฯ ผูกเลี้ยงอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 16-17

Plai Somrak Got InjuredOur field staff at Lampang Camp found Plai Somrak' leg injured. Therefore, they bring Plai Somrak from deep forest to see veterinarian (Mor Tom).   
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปติดตามช้างในป่า พบพลายสมรักษ์มีอาการบาดเจ็บที่เท้า เจ้าหน้าที่จึงนำพลายสมรักษ์ออกมารักษาอาการบาดเจ็บ โดยมีนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช เข้าไปดูอาการ

Saturday, December 15, 2012

Barbed Wire Fence


Our field staffs at Lopburi are building barbed wire fence  to prevent elephants and wild animal go out of area at coordinate:N 15'35.756 E 101'22.173,Thepsatid, Chaiyaphom Province. 
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ช่วยกันทำรั้วป้องกันช้างและสัตว์ป่าอื่นออกนอกเพื้นที่ฝั่งเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ตำแหน่งพิกัดที่ N 15'35.756 E 101'22.173

Vitamin InjectionMor Chalearmchad Somgird,DVM our consulting veterinarians gives vitamin to Pang Dokkaw, our elephant in Sublanka Wildlife Sanctury on December 14, 2012.  
น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด กำลังฉีดยาบำรุงให้พังดอกขาว ช้างตามโครงการฯ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2555

Thursday, December 13, 2012

Happy Life


Pang Meaboonkeaw and Pang Pornchita are living at KM.7 with happiness, Sublangka Wildlife Sanctuary.
พังแม่บุญแก้วและพังพรธิตา หากินอาหารอย่างมีความสุข บริเวณกิโลเมตรที่ 7

Plai Chumpol


Our bull elephant: Plai Chumpol was chained to rehabilitation at KM.7 Sublangka Wildlife Sanctuary.   พลายชุมพล ช้างที่ผูกเลี้ยงอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 7

Saturday, December 08, 2012

Sufficiency Electric Fenc


Our field staff at Lopburi Camp with Sublangka Wildlife Sanctury's ranger are making ss electric fence for 200 meter at Pangkaja Area at N 15'46.047 E 101'21.370 to prevent elephants go out of area.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ร่วมกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงระยะเกือบ 200 เมตร ทางฝั่งปางกระจา ตำแหน่งพิกัดที่ N 15'46.047 E 101'21.370 เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

Enjoy Their Food


Pang Ple and Pang May are having their food with happiness at KM. 1-2 on the hill, another elephant behide them is Pang Dokkaw. พังเปิ้ลและพังเมย์หากินอาหารอย่างมีความสุขบริเวณ กม.ที่ 1-2 อีกตัวที่เห็นไกลๆ คือ พังแม่ดอกขาว

Friday, December 07, 2012

2 New Field staffs: เจ้าหน้าที่ภาคสนามใหม่ประจำซับลังกา


Elephant Reintroduction Foundation hires 2 new field staffs ( Mr.Chockchai Nithisopha 36-year-old and Mr.Narongchai Malakamdoung 37-year-old) to work at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi. 
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพิ่มอีกจำนวน 2 นาย คือ นายโชคชัย  นิธิโสภาอายุ 36 ปี และ นายณรงค์ชัย  มาลาคำดวง อายุ 37 ปี เพื่อทำงานประจำที่มูลนิธิฯสำนักงานลพบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

Thursday, December 06, 2012


Plai Somchai went to villager farm and he made a little damage. The Foundation paid for the owner appropriately. มูลนิธิฯ ชดเชยค่าเสียหายที่พลายสมชายไปเดินเล่นในสวนของชาวบ้านซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Wednesday, December 05, 2012

Long Live The King


Our field staffs in Lampang Camp bless for H.M. king Bhumibol Adulyadej on his the 85th birthday, December 5, 2012.เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติลำปาง ร่วมกันถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2555

Tuesday, December 04, 2012

Field MeetingOur consulting veterinarian of the Foundation and Khun Chonsaporn have a monthly meeting with our field staffs at Camp1, Doiphamaung Wildlife Sanctuary.   จากนั้นมีการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ร่วมกันระหว่างสัตวแพทย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ

A New Elephant's Check Up

Mor Tom, Taweepoke Angkawanish, DVM , consulting veterinarian of The Foundation check up Plai Maruay and collect blood sample. นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ทีปรึกษา ตรวจสุขภาพและเก็บเลือดสีดอมารวยเพื่อนำไปตรวจ และเก็บข้อมูลเบื้องต้น

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน


Khun Premjith Hemmawath, Manager of The Foundation visit all field staffs and consult about elephant's caring at Camp 1, Sublangka Wildlife Sanctuary. คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ประชุมปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับแนวทางการดูแลช้างกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามสำนักงานลพบุรี ที่แคมป์1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

Monday, December 03, 2012

Plai Maruay  arrived in Doiphamaung Wildlife Sanctuary at 08.00 AM.
 พลายมารวยเดินทางมาถึงมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ แคมป์ 1 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เวลาประมาณ 08.00 น.

Sunday, December 02, 2012

Donation at Suanthipคุณพิญชยา มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยมี พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน เป็นผู้รับมอบ ณ สวนทิพย์ จ.นนทบุรี

Elephant's Donation


Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Elephant Reintroduction Foundation joins the ceremony at Suanthip.  Luang Pu Boonyarit's disciple donate to buy an elephant "Plai Maruay" to make a merit to Luang Pu at  Suanthip before releasing him to the wild. 
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญญฤทธิ์ บริจาคเงินซื้อช้าง "พลายมารวย" ถวายหลวงปู่เพื่อทำพิธี ณ สวนทิพย์ ก่อนนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยมี พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิ ร่วมในพิธีดังกล่าว