Friday, December 27, 2019

ต้อนช้างกลุ่มใหญ่

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันต้อนช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 15 ตัว คือ พังเพชรา พังหนึ่ง พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังดารา พังลดา พังดวงดาว พังดวงใจ (ลูกช้างเกิดใหม่จากพังดวงดาว) พังกันยา พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว พังไมตรี พังนงนุช พังดอกรักและพังวาเลนไทน์ เข้าไปในป่าบริเวณลำห้วยแม่ยาว


ตัดกล้วยให้ช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาไปตัดกล้วยมาให้ช้างที่ผูกเลี้ยง คือ พังลำปาง สีดอสมชาย และพลายโอเลี้ยง

Our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary  provide banana tree to rehabilitated elephants.


ช้างออกบ้านโคกกรวด

คืนวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าซับลังกา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างจำนวน 2-3 ตัวแม่ลูกได้ออกมาที่ไร่ในบ้านโคกกรวด ม.17 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่จึงรีบออกไปติดตามช้าง แต่เมื่อไปถึงปรากฎว่าไม่พบช้างแล้วควดว่าน่าจะกลับเข้าป่าไปแล้ว 

The night of December 27, 2019, our field staff at Sublangka Wildlife Sanctuary was informed by the villagers that there are 2-3 elephants, (mother and child) came out on the field in Ban Khokkruat, Village Moo. 17, Yangsao Subdistrict, Wichian Buri District, Phetchabun Province. But after arriving there it was found that no elephants were expected to return to the forest.

ช้างแม่ลูกเหยียบท่อน้ำ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างแม่ลูก ทำท่อประปาของชาวบ้านแตกเสียหายหลายจุด เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ พบว่ามีกิ่งไม้หักทับสายลวดรั้วไฟฟ้าช้างจึงออกจากป่ามาได้ 

On 26 December 2019, our field staff at Sublangka Wildlife Sanctuary has been informed by villagers that there are 2 elephants, mothers and child broke many pipes. The field staff therefore checked, found that a branch broke over the electric fence wire, so elephants could get out of the forest.


ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าพอเพียง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้สำรวจรั้วไฟฟ้าด้านปางกะจา บ้านซับชมภู ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พบว่าเสารั้วไฟฟ้าล้มและลวดขาด เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันซ่อมแซมจนใช้งานได้ปกติ คาดว่าเป็นฝีมือของสีดอสุทิน

On December 26, 2019, our Lopburi field staffs surveyed sufficiency electric fence at Pangkaja, Ban Sub Chomphu, Wangthong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum, found that the electric fence post fell and the wire was broken. The staff then help to restore until the fence can use normally. Expected to be the damage of Sidor Sutin. Monday, December 23, 2019

ตัดหญ้าให้ช้าง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ได้ตัดหญ้าไปให้สีดอสมชายและพลายโอเลี้ยงซึ่งเป็นช้างที่ต้องผูกเลี้ยงไว้ในขณะนี้ เนื่องจากบริเวณที่ผูกช้างไว้อาหารเริ่มน้อยลง

On December 21, 2019, our field staffs at Sublanka Wildlife Sanctuary have mowed the grass to give Sidor Somchai and Plai O-Lieng, the elephant that we must be chained them at this time. Due to the area where elephants are tied, food is getting less.


Tuesday, December 17, 2019

ทีมภาพยนต์เข้าพื้นที่ป่าซับลังกา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้นำทีมงานถ่ายทำภาพยนต์สั้นเข้าพื้นที่เพื่อเก็บภาพช้างและข้อมูลการทำงานของเจ้าหน้าที่

On December 17, 2019, our field staff of Sublangka Wildlife Sanctuary brought a team of short movie into the area to capture images and filmed.

Monday, December 16, 2019

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ติดตามช้างในป่า พบรอยเท้าช้างบริเวณลำห้วยแม่ยาวในพื้นที่จ.ลำปาง

On December 14, 2019, while our Lampang field staffs were tracking elephants in the forest they found elephant's footprint at Meayao Creek.
ลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และพล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง และให้แนวทางการขุดบ่อน้ำเพื่อวางท่อ บริเวณแคมป์ 1 (แม่ปอน)

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation with Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation visit the Foundation staff at Camp1 and give an advice about digging a well at Camp1, Doiphamaung Wildlife Sanctuary,Lampang. 


Wednesday, December 11, 2019

ปรับปรุงโรงครัวประจำแคมป์

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันปรับปรุงและซ่อมแซมโรงครัวประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) และแคมป์ 2 (แม่ยาว)

Today, our Lampang field staffs help to restore Camp1's kitchen and Camp2's kitchen.


 แคมป์ 1 (แม่ปอน)


แคมป์ 2 (แม่ยาว)

หมูป่า

หมูป่าที่อาศัยอยู่ที่บริเวณแคมป์1 (กม.10) เดินตามทางมาเรื่อยๆ จนขึ้นมาถึงแคมป์2 (ต้นน้ำ) 

An wild boar that lives in the area of Camp 1 (km 10) keep walking along the path until reaching camping 2. 
อาหารของสีดอสมชายและสีดอโอเลี้ยง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา นำต้นกล้วยมาให้สีดอสมชายและสีดอโอเลี้ยง ช้างหนุ่ม 2 ตัวที่ต้องผูกเลี้ยงเนื่องจากที่ผ่านมาชอบออกไปเดินเที่ยวเล่นนอกป่าทุกคืน

Our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary provide the banana trees to Sidor Somchai and Sidor O-Lieng, 2 bull elephants that have to be chained because in the past they like to go out and walk outside the forest every night. 

Monday, December 09, 2019

เจ้าหน้าที่ออกตรวจบ้านวังใหญ่

คืนวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 3 ทุ่ม เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ลาดตระเวณตามเส้นทางบ้านวังใหญ่ รอบแรกไม่พบช้าง ออกตรวจอีกครั้งพบกินอ้อยในไร่ของชาวบ้าน เมื่อช้างเห็นคนจึงหนีเข้าป่าไป จากการสำรวจพบว่าเสียหายเล็กน้อย

On the night of 8 December 2019 at approximately 9pm, the Foundation's field staff Lop Buri Province patrol along  Ban Wangyai route. The first round did not find elephants. Inspected again, found eating sugar cane in the field of the villagers. When the elephants saw people then fled into the forest. Survey found that slightly damaged.ออกเที่ยวยามค่ำคืน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ จ.ลพบุรี ประจำหน่วยตะเคียนโพรง ได้ออกตรวจและนอนเฝ้าระวังช้างที่บริเวณบ้านโคกกรวด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  ระหว่างสำรวจพบช้างออกมายังไร่ข้าวโพดจึงช่วยกันไล่ต้อนเป็นเวลานานพอสมควรช้างจึงกลับเข้าป่าไป ต่อมาประมาณ 4 ทุ่ม ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกไปที่ไร่ กินกล้วยของชาวบ้านที่บ้านวังใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิเสียหายเล็กน้อย และในคืนเดียวกัน เวลาประมาณ ตี 2 เจ้าหน้าที่เฝ้าประจำหน่วยตะเคียนโพรงแจ้งว่ามีช้าง 2 ตัว คาดว่าเป็นพลายฉลาดและ สีดอสุทินเข้ามาใกล้ที่หน่วย เจ้าหน้าที่จึงเดินทางกลับมาที่หน่วยเนื่องจากเกรงว่าพังแม่ลำปางที่ผูกเลี้ยงไว้ใกล้หน่วยอาจได้รับอันตรายจากช้างหนุ่มสองตัวนี้

Our Lopburi field staff at Takian Phrong Unit went to inspect and watch for elephants at Ban Khok Kruat, Yangsao Subdistrict, Wichian Buri District, Phetchabun Province. During the survey, elephants were found out to the corn field, so they chased around for a long time, then the elephants returned to the forest. Then around 10 pm was informed that an elephant was out to eat bananas of villagers at Ban Wangyai, Wang Thong Sub-district, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum. And on the same night at around 2 am, the staff of the Takhian Phong unit reported that there were 2 elephants expected to be Plai Chalard and Sidor Sutin approached the unit. The staff then returned to the unit because they were afraid that Pang Lampang that was tied near the unit could be harmed by these two bull elephants.

Saturday, December 07, 2019

ช่วยดับไฟ

เช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลพบุรี ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากป้อมตำรวจวังใหญ่ ขอแรงไปช่วยดับไฟศาลาไม้ไผ่นั่งพัก จำนวน 4 หลังของชาวบ้านบ้านวังใหญ่ก่อนไฟจะลามไปที่อื่น

On the morning of 7 December 2019, our Lopburi field staff  were notified for help from Wang Yai Police Box. Ask for help to extinguish the fire 4 Bamboo pavilion  of the villagers in Ban Wang Yai before the fire spread to other places.