Wednesday, March 31, 2021

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ซ่อมแซมจุดติดตั้งอุปกรณ์รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่ชำรุด และวางแผงโซล่าเซลล์เพิ่ม ด้านเขาพังเหยต่อเนื่องจากวันก่อน

On March 30, 2021, the Foundation field staff at Lopburi Province has repaired the installation of damaged sufficiency electric fence equipment and put the solar panel at the side of Pangheui  Mountain.


 

ซ่อมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่เขาพังเหยด้านเหนือ โดยเปลี่ยนสายลวดและอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน 

On March 29, 2021, Foundation field staff Lopburi Province helped restore sufficiency electric fence that he collapsed on the north side by replacing the wire and equipment that has expired.

 

Tuesday, March 30, 2021

จุดสกัดเฝ้าระวังช้าง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันสร้างจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังช้างบริเวณห้วยแม่ผึ้ง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

On March 29, 2021, the Foundation field staff at Lampang Province helped build an extraction point to monitor elephants in Huai Mae Phueng, Serm Ngam District, Lampang Province.

พลายตะวัน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) พบพลายตะวันใกล้เคียงกับบริเวณแคมป์จึงช่วยกันผลักดันช้างเข้าไปในป่าบริเวณลำห้วยแม่ยาว

On March 29, 2021, the Foundation field staff at Lampang Province at Camp 2 (Mae Yao) met Plai Tawan nearby the camp area and helped fetch the elephants back into the forest at Mae Yao Creek.


ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าป่าติดตามช้างบริเวณลำห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On March 27, 2021, the Foundation field staff at Lampang Province entered the forest to track elephants in the Mae Sa Pao creek, Mae Tha District, Lamphun Province.
Monday, March 29, 2021

ฝีมือพลายฉลาด

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ลาดตระเวณ ตรวจสอบรั้วไฟฟ้าบริเวณ บ้านซับชมภู ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พบว่ารั้วมีความเสียหาย 1 จุด โดยมีร่องรอยช้างนำต้นไม้มาล้มพาดสายไฟของรั้วไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จึงได้ซ่อมแซมจนใช้งานได้ดังเดิม

On March 28, 2021, the Foundation field staff at Lopburi Province patrolled along the electric fence at Baan Sap Chompoo, Wang Thong Subdistrict, Phakdee Chumpon District, Chaiyaphum Province, found that the fence had one point damage, with traces of elephants bringing trees to fall across the electric fence wires. The staff therefore repairs until they can be used as before.

 

ช้างกลุ่มพังหัวดี

 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามพบช้างกลุ่มพังหัวดี กำลังเล่นน้ำคลายร้อนกันที่สระ 2 อย่างสนุกสนาน

On March 28, 2021, our Lopburi field staff found a group of Pang Huadee were  playing in the water to cool off at  pond 2, they were having fun.ประชุมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

วันที่ 26 มีนาคม 2564 พลตำรวจตรีชูเกียตริ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ และ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด กรรมการมูลนิธิฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เพื่อวางแผนการดำเนินงานในช่วงฤดูแล้งนี้
On March 26, 2021, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation, Dr.Taweepoke Angkwanit DVM.director of the Foundation, Assist. Prof.Dr.Chaleamchat Somgird DVM.,director of the Foundation have a meeting with our filed staff at Sublangka  Wildlife Sanctuary, Lopburi Province to plan operations during this dry season. 

ลาดตระเวณเฝ้าระวังช้าง

คืนวันที่ 28 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวณบริเวณที่ช้างมักออกบ่อยที่ด้านตำบลวังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

On the night of March 28, 2021, the Foundation field staff Lopburi Province as been patrolling the area where elephants often leave at Wang Thong Subdistrict, Phakdee Chumpon District, Chaiyaphum Province.
Tuesday, March 23, 2021

ลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง พร้อมด้วย สพ.ญ.วรางคณา  ลังการ์พินธ์ุ หัวหน้างานโรงพยาบาลช้างลำปาง ร่วมกับคณะทำงาน กำกับ ดูแล ช่วยเหลือลูกช้างป่าพลัดหลง (ทับเสลา) ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ หน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่ง 
 
On March 22, 2021, Mr. Subin Chaminta, Assistant Coordinator of the Chiang Mai-Lampang Office,  with  Mor Walangkana Lankapin, DVM at Elephant Hospital, Thai Elephant Conservation Center, Together with the working group of supervising and helping the lost wild elephants (Pang Thap Salao) visit the area to monitor the performance at Hua Thung Forest Protection Unit.


พบพลายพลัง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ติดตามช้างในป่าพบพลายพลังหากินอยู่ลำพังตัวเดียวบริเวณห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On March 20, 2021, The Foundation field staff at Lampang Province found Plai Palang live alone at Mea Sapod Creek area, Mae Tha District, Lampoon Province

 

Sunday, March 21, 2021

ตรวจสอบรั้วไฟฟ้า

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีเข้าไปตรวจสอบรั้วไฟฟ้าที่ บ้านโคกกรวด ต.ยางสาว จ.เพชรบูรณ์ จาก ก. ม. 1 ถึง ก.ม. 14 พบรอยช้างเอาไม้ล้มใส่รั้วไฟฟ้า ที่ ก.ม. 8 ตู้ที่ 4 และ 5 ประมาณ 7 จุด และมีเสาเหล็กหักจำนวน 3 ต้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็นพลายฉลาดและสีดอสุทินพยายามจะออกนอกรั้ว

On March 21, 2021, a field officer in Lopburi Province went to inspect the electric fence at Ban Khok Krod, Yang Sao Subdistrict, Phetchabun Province from KM.1 to KM.14, found an elephant footprint on the electric fence at KM. 1 to KM. 8, cabinets 4 and 5, about 7 points, and there are 3 broken steel columns. From the investigation found that they were Plai Chalard and Sidor Sutin tried to go outside the fence.
ไร่ข้าวโพด

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 4 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ (บ้านหนองตะเคียน) ว่าช้างได้ทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสียหายประมาณ 1 งาน โดยช้างได้มาหลายครั้งและได้กินกล้วยน้ำว้าจำนวน 3 กอ นอกจากนี้ช้างได้เดินข้ามถนนหมายเลข 225 ไปไร่ชาวบ้านอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามวางแผนจะลาดตระเวนและเฝ้าระวังในคืนนี้

On March 21, 2021, the Foundation field staff at Lopburi Province was informed by villagers in Village No. 4, Wang Thong Subdistrict, Phakdee Chumpon District, Chaiyaphum Province (Ban Nong Takian) that the elephants had damaged about 1 crop of maize, which the elephants had come many times and ate the amount of banana. In addition, the elephants walked across road No.225 to the villagers' field as well. The field staff plans to patrol and observe elephant tonight.ท่อน้ำของชาวบ้านวังใหญ่

วันที่ 20 มีนาคม 2564  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านวังใหญ่ หมู่ 4 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ว่ามีช้างออกมาทำท่อน้ำแตกเสียหาย ทำให้ไม่มีน้ำใช้ และดึงสายไฟ 
เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว

March 20, 2021 Foundation field staff Lopburi Province was informed by villagers of Ban Wang Yai,  Wang Thong Sub-district, Phakdee Chumpon District, Chaiyaphum Province that an elephant broke out of the water pipe. This makes no water used and the power cord is pulled. The staffs  have been repaired successfully.


ตัดต้นกล้วย

วันที่ 19 มีนาคม 2564 หลังจากตรวจสอบความเสียหาย เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตัดกล้วยไปให้สีดอโอเลี้ยงที่ถูกผูกเลี้ยงเพื่อปรับพฤติกรรม

On March 19, 2021 after checking the damage our field staff , Lopburi Province cut bananas for Sidor O-Lieng, rehabilitated elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary.


ช้างออกบ้านซับใหญ่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกมากินกล้วยและมะละกอ ที่บ้านชับใหญ่  เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและติดตามช้าง จากรอยพบว่าช้างได้เข้าป่าแล้ว โดยคาดน่าจะเป็นช้างกลุ่มพังพรชิตา

On March 19, 2021, the Foundation field staff was informed that an elephant came out to eat bananas and papaya at Ban Sab Yai therefore inspected and monitored the elephants. From trails, it was found that the elephant had entered the forest which is expected to be a group of Pang Pornchita.