Tuesday, February 28, 2023

ร่วมงานแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าร่วมงานเเข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร จัดโดยองค์การบริการส่วนตำบลแม่สัน โดยมูลนิธิฯได้จัดทีมเข้าร่วมจำนวน 1 ทีม โดยมีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองและเฟสบุคแฟนเพจ รักช้าง รักษ์ป่า ดอยผาเมือง เข้าร่วมด้วย 

On February 26, 2023, Foundation staff in Lampang Province attended a football match that organized by Mae San Subdistrict Service Organization. The foundation has organized 1 team to participate, with the Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary and the Facebook fan page Rak Chang, Rak Pa Doi Pha Mueang as well.

       


   
Friday, February 24, 2023

ติดตั้งตู้ไฟฟ้าช่องตะเคียน

วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างฯ จังหวัดลพบุรี ได้เข้าไปทำการติดตั้งตู้ไฟฟ้าที่ช่อง ตะเคียน  ปล่อยกระแสไฟการใช้งานได้ปกติ 

On February 24, 2023 our Lopburi field staff install sufficiency electric fence kids at  Chong Katien area then discharge electricity to the fence.  


 

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ฯ เยี่ยมสำนักงานเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ จ.ลำปาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าเยี่ยมสำนักงาน จ.เชียงใหม่ และได้เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง

On February 23, 2023, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation visited the office in Chiang Mai Province and visited the Foundation's field staff in Lampang Province

                พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน และรศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ที่สำนักงาน จ. เชียงใหม่

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ฯ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม แคมป์ 1 แม่ปอน

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ฯ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม แคมป์ 2 แม่ยาว

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ฯ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม แคมป์ 3 แม่ปู

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ฯ สำรวจบริเวณพลับพลา (แคมป์ 1) ที่ชำรุดไปมาก
 สอบุถามเจ้าหน้าที่ได้ความว่ามีช้างป่ากลุ่มใหญ่ออกมาและดึง ทำให้เกิดการชำรุดพล.ต.ต.ชูเกียรติ ฯ สำรวจบริเวณแหล่งน้ำ พบว่ามีน้ำมากพอสำหรับฤดูแล้งปีนี้

สระ 1 

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ฯ ทำความรู้จักกับพังน้ำว้า ช้างผูกเลี้ยงประจำ แคมป์ 1
พังน้ำว้าชอบพล.ต.ต.ชูเกียรติ ฯ มาก
พังน้ำว้าอารมณ์ดี เนื่องจากได้อาหาร
พังน้ำว้าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ฯ สำรวจบริเวณสู่สานช้าง ใกล้สระ 1
แต่เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้งต้นไม้บริเวณรอบข้างจึงแห้งมาก

ทีมงานสถาปนิกและประติมากรเข้าพบท่านดร.สุเมธ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้เชิญทีมงานสถาปนิกและประติมากรเข้าพบท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำเสนอการออกแบบและขอคำปรึกษาสำหรับส่วนจัดแสดงต่อขยายของศูนย์ความรู้ช้าง สัตว์ป่าและธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

On February 23, 2023, Elephant Reintroduction Foundation invited a team of architects and sculptors to meet with Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of the Elephant Reintroduction Foundation, at the Chaipattana Foundation. To present the design and request for consultation for the expansion of the elephant wildlife and nature knowledge center, Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province

 

Thursday, February 23, 2023

ติดตามช้างประจำเดือน

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มใหญ่ กลุ่มพังเพชรา บริเวณลำห้วยแม่ปู โดยกลุ่มช้างได้แยกกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กหลายกลุ่ม เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้อาหารลดลงจึงต้องมีการแยกกลุ่มเพื่อเเยกหาอาหาร 

On February 21-22, 2023 our Lampang field staff has tracked the elephants in the forest and found a large group of elephants : Pang Petchara Group at Mae Pu creek area. The elephants are separated into several smaller groups due to approaching the dry season. As a result, food is reduced, therefore, groups must be separated in order to find food.

พังคำดีและสีดอบุญชู

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ15:30 น. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าไปย้ายหลักผูกมัดสีดอบุญชู พบพังคำดีอยู่กับสีดอบุญชู หลังจากผูกย้ายช้างเสร็จ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ตรวจร่างกายพังคำดีพบว่า ตาข้างซ้ายของพังคำดีไม่สามารถมองเห็นได้ แต่แผลหายดีแล้ว จึงได้ปล่อยให้ช้างทั้งสองตัวอยู่ด้วยกัน บริเวณห้วยโป่ง ใกล้แค้มป์ 3 แม่ปู

On February 22, 2023, around 3:30 p.m., Foundation field staff has moved Sidor Boonchu the staff  has met with Pang Khamdee live with Sidor Boonchu. After the elephant is tied and moved the staff  examined and found that Pang Kamdee's left eye was unable to see. but the wound has healed, So let the two elephants stay together at Huai Pong area, near Camp 3, Mae Pu

Wednesday, February 22, 2023

พบพังคำดีแล้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพังคำดีบริเวณแม่ยาว โดยเจ้าหน้าที่ฯ พบว่าพังคำดีลงมาจากมาท่าแพ หลังจากไม่พบพังคำดีเป็นเวลานาน

On February 21, 2023, Foundation staff in Lampang province found Pang Khamdee in Mae Yao area. by the staff found that Pang Khamdee came down from Tha Phae area  after not seeing Pang Kham Dee for a long time.

Monday, February 20, 2023

เช็คแนวรั้วฝั่งโคกกรวด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าตู้ที่ 3 และแนวรั้วไฟฟ้าฝั่งทางโครกกรวด ปล่อยไฟฟ้าได้แล้วทั้งหมด 6 กิโลเมตร

On February 20, 2023, our field staff at Lopburi Province released the 3rd cabinet electricity on the side of Kok Krod. Noe electricity has been released in a total of 6 kilometers.
           
          

         
          

Friday, February 17, 2023

เปลี่ยนแบตเตอรี่รั้วไฟฟ้าลูกใหม่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯได้แก้ไขทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ ตู้ไฟที่ 3 บริเวณกิโลเมตรที่ 4 แถวฝั่งตะเคียนโพรง เจ้าหน้าที่ภาคสนามเช็คไฟฟ้าและปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ

On February 17, 2022, our field staff at Lopburi Province has been installed new battery to the 3rd  cabinet at the 4th kilometers around the Takianprong side. The staff check electricity then release to use as usual.
ติดตามช้างกลุ่มใหญ่

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง หน่วยป้องกันและปราบปรามที่ 3 ออกติดตามช้างกลุ่มใหญ่ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง พบช้างกลุ่มใหญ่ที่ห้วยออ มีกลุ่มพังนุ่นมารวมอยู่ด้วย โดยพบช้างประมาณ 15 ตัว แต่ไม่สามารถระบุชื่อช้างได้ เนื่องจากหลังจากที่ช้างพบเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ช้างก็ได้วิ่งหนีไป

On February 15-16, 2023 Foundation field staff together with rangers of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary, The 3rd Prevention and Suppression Unit went out to follow a large group of elephants at Mae Kiang Reservoir area. Found a large group of elephants at Huai Or. There is a group of Pang Noon included as well. About 15 elephants were found, but could not name the elephants. Because after the elephant met the staff  they ran away.