Wednesday, August 31, 2011

Activities for Children

Activities at "Teach Children to Love the Forest Camp" on August 31, 2011 กิจกรรมค่าย "โครงการสอนน้องรักษ์ป่า" วันที่ 31 สิงหาคม 2554
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ : ให้เด็กช่วยกันเขียนความดีลงใบไม้แล้วนำมาติดบอกให้เพื่อน ๆ รู้ว่าตัวเองอยากทำความดีอะไรเพื่อคนที่รักบ้าง
เด็ก ๆ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
กิจกรรมสันทนาการช่วงกลางคืน

"Teach Children to Love the Forest 2011"

Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary arrange "Teach Children to Love the Forest" Project for student around the forest. Mr.Chatri Janweerachat chief of Lamsonthi district preside over the project. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม "โครงการสอนน้องรักษ์ป่า" ซึ่งเป็นกิจกิจกรรมที่นำเยาวชนรอบพื้นที่ป่าซับลังกาเข้าค่ายทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรักษ์ธรรมชาติ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชาตรี จันวีระชาติ นายอำเภอลำสนธิเป็นประธานเปิดโครงการฯ

Tuesday, August 30, 2011

Pang Somjai

Pang Somjai is getting better, now she back to live in the forest again but our field staff still look after her closely and give her some vitamins every day. พังสมใจ หลังจากที่มีอาการป่วยจนไม่สามารถลุกขึ้นได้ ขณะนี้พังสมใจมีอาการดีขึ้น สามารถหาอาหารได้เอง แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามก็ยังต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และให้อาหารเสริมทุกวัน
Pang Nongnooch and Pang Namfon live near Maeyao Reservoir, Lampang. พังนงนุช และพังน้ำฝน หากินอยู่ใกล้ๆ กันบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Pang Sawang

Pang Sawang is healthy and fat. พังสว่างที่ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณแคมป์ 2 ก็เช่นกัน มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก
A lot of food at Camp 2, Lampang make Pang Tina gain weight. ช่วงนี้อาหารรอบๆ บริเวณแคมป์ 2 อุดมสมบูรณ์ ทำให้พังทีน่ามีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้น

Wednesday, August 24, 2011

Pang Sawang takes care Plai Sumet at Nachangpae Creek area. พังสว่างคอยดูพลายสุเมธอยู่ใกล้ๆ ลำห้วยนาช้างแพ้
Plai Sumet is rehabilitating near Pang Sawang at Nachangpae Creek area. พลายสุเมธ ปรับพฤติกรรมอยู่ที่ลำห้วยนาช้างแพ้ อยู่ใกล้ๆ กับพังสว่าง
Our field staff at Lampang are cleaning and tidying Sala to prepare for the ceremony on September 2011. เจ้าหน้าที่ภาคสนามแคมป์ 1 ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่จัดงานพิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2554 ที่จะถึงนี้

Pang Samran

Our field staff found Pang Samran living in Doi Pha Maung Forest. (Her Majesty Queen Sirikit released Pang Samran to the nature in 2004). พังสำราญ ช้างที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทำพิธีปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อปี 2547 จากการติดตามช้างในป่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามพบพังสำราญหาอาหารอยู่ในพื้นที่ป่าดอยผาเมือง
Our field staffs at Lampang are in a hurry to build their camp 2. หลังจากที่ได้วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ภาคสนามก็รีบเร่งก่อสร้างแคมป์ 2 จนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Tuesday, August 23, 2011

Plai Chompol in Sublangka Forest. พลายชุมพลในป่าซับลังกา
Pang Dokkaw, Pang Nongple and Pang Nongmay come down to drink water in Lamsonthi Creek. พังดอกขาว พังน้องเปิ้ลและพังน้องเมย์ลงกินน้ำในลำสนธิ
Pang Jarunee backs to live with Pang Meaboonkeaw after she walked around the forest for several days. หลังจากที่ไปเที่ยวเล่นห่างจากพังแม่บุญแก้วหลายวัน พังจารุณีก็กลับมาอยู่กับพังแม่บุญแก้วเหมือนเดิม

Sunday, August 21, 2011

Pang Lampang lives in the plentiful Sublangka Forest. พังลำปางกับป่าซับลังกาที่สมบูรณ์
Pang Pornchita is living in bamboo woods, Sublangka Wildlife Sanctuary. พังพรชิตาท่ามกลางป่าไผ่รวก

Friday, August 19, 2011

Mid Year Meeting

Mid year board meeting to review our projects at Plaza Athene Hotel on August 18, 2011. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประชุมสามัญคณะกรรมการเพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานในรอบครึ่งปีแรก ณ โรงแรมพล่าซ่าแอทธินี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554

Wednesday, August 17, 2011

Pang Nong May shows her playing style on a big rock in Sublangka Forest. พังน้องเมย์กำลังโชว์ลีลาเล่นบนก้อนหินในป่าซับลังกา

Tuesday, August 16, 2011

Then Mor Tom and Mor Nil (our consulting veterinarians) check up Pang Yai, an old elephant who has a problem about constipation and she has a wound too. Therefore Doctor give her some vitamins and antibiotic. หลังจากที่ทำการอัลตราซาวด์ช้างเรียบร้อยแล้ว นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิชและนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ตรวจอาการพังใหญ่ซึ่งมีอาการท้องผูกเป็นระยะ นายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด ได้ทำการเก็บเลือดพังใหญ่ส่งตรวจและนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช ได้ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและวิตามินให้กับพังใหญ่
Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Elephant Reintroduction Foundation greets Pang Pompam and Pang Nongmai. ในระหว่างที่รอการตรวจสุขภาพและอัลตราซาวด์ช้าง พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ทักทายพังป๋อมแป๋มและพังน้องใหม่
Khun Premjit Hemmawath, Manager of The Foundation helps Mor Nil to check Ultrasound system. คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติกำลังช่วยนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด ตรวจเช็คเครื่องอัลตราซาวด์ก่อนทำการอัลตราซาวด์ช้าง
Mor Tom and Mor Nil ultrasound Pang Meaboonkeaw to check her pregnancy. หลังจากทำการอัลตราซาวด์พังเดือนและพังป๋อมแป๋มแล้วได้ทำการอัลตราซาวด์พังแม่บุญแก้วต่อ
Mor Tom, Doctor Taweepoke Angkawanich and Mor Nil, Doctor Chalermchart Somgerd , our consulting veterinarians come to check up and ultrasound Pang Duern and Pang Pompam. นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิชและนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าทำการตรวจสุขภาพช้างและทำการอัลตราซาวด์พังเดือนและพังป๋อมแป๋ม

Monday, August 15, 2011

Pang Maekammoon and Plai Suthin are having bamboo shoot in Sublangka Forest. พังแม่คำมูลและพลายสุทินกำลังกินหน่อไผ่รวกในป่าซับลังกา
A wild beautiful flower in Sublangka Forest. ดอกไม้งามในป่าซับลังกา

Friday, August 12, 2011

The Foundation's staff at Doi Pha Muang, Lampang display their loyalty and honour Her Majesty Queen Sirikit on the occasion of her royal birthday on August 12, 2011. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554
The Foundation's staff at Sublangka Wildlife SAnctuary, Lopburi display their loyalty and honour Her Majesty Queen Sirikit on the occasion of her royal birthday on August 12, 2011. เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554

Tuesday, August 09, 2011

Khun Chanond touches Pang Maeboonkeaw's abdomen to check if she is pregnant or not.
คุณชานนท์ ลองสัมผัสท้องของพังแม่บุญแก้วเพื่อตรวจสอบว่ามีลูกช้างอยู่ในท้องหรือไม่
Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation and Khun Pichai Chanvirachart, Director of The Foundation observe Pang Maeboonkeaw's behavior and pregnancy
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ เข้าดูพฤติกรรมพังแม่บุญแก้วและตรวจสอบว่าพังแม่บุญแก้วตั้งท้องจริงหรือไม่

Releasing Hornbills, Silver Pheasants and Peacocks

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation and Khun Pichai Chanvirachart, Director of The Foundation attend to "Doing Good for the Nation Releasing Animals Back to the Forest"ceremony. Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation holds the ceremony and arranges 15 Oriental Pied Hornbills(Anthracoceros albirostris), 10 Peacocks and 60 Silver Pheasant to release at Sublangka Wildlife Sanctuary.
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรม"โครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน ปล่อยสัตว์คืนถิ่นธรรมชาติ" ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการปล่อยนกแก๊กหรือนกแกง จำนวน 15 ตัว นกยูงไทย จำนวน 10 ตัวและไก่ฟ้่าหลังขาว จำนวน 60 ตัว ซึ่งจัดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี