Thursday, October 29, 2020

เตรียมรับลูกช้างป่า

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่เพื่อวางแผนสำหรับเตรียมรับลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่งใกล้เคียงกับแคมป์ 2 (แม่ยาว) ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นที่พักของแม่รับและลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง

On October 28, 2020,the Foundation field staff in Lampang Province, together with National Park, Wildlife and Plant Conservation Department officials, went to the area to plan for preparation for receiving baby elephants in Huai Kha Khaeng forest. The area of Hua Thung Forest Protection Unit is close to Camp 2 (Mae Yao), which will be the residence of adoptive elephant and Huai Kha Khaeng wild elephants.ต้นกล้วยให้ช้าง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) ช่วยกันตัดต้นกล้วยเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริมให้ช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On October 28, 2020, our Lampang field staff  at Camp 2 (Mae Yao) helped cut banana trees to be used as a supplement for elephants at Camp 2 (Mae Yao).รับมอบบริจาคเงินสนับสนุน

วันนี้ เวลา 11.00 น. คุณอรนุช โอสถานนท์ ประธานบริษัท บุณยพรหม 2548 จำกัดและคณะผู้จัดงาน “รวมอร่อยจากครัวบ้านครั้งที่ 2” นำรายได้บางส่วนจากการขายอาหารและสินค้าในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 จำนวน 41,364 บาท มอบให้แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมีคุณศิวะพร  ทรรทรานนท์  เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ โดยมีคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ และคุณรจนา ทรรทรานนท์ ให้เกียรติร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

Today at 11.00 Mr. Oranuch Osathanon, President of Boonyaprom 2005 Company Limited and organizers “Ruam Aroi from Khrua Baan No. 2” brings some revenue from the sale of food and products at the event held on 26 - 27 September 2020, amounting to 41,364 baht to the Elephant Reintroduction Foundation to support the operation of Elephant Reintroduction Project with Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary General of the Elephant Reintroduction Foundation recieved the money at the Ibis Styles Bangkok Hotel, Khaosan Viengtai, with Khun Pichai Chanthaveerachat and Khun Rochana Tharatranon in honor of this event. 

Wednesday, October 28, 2020

พังดุ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าป่าติดตามช้างพบพังดุบริเวณลำห้วยแม่ปอน (หลิ่งโอ้) ซึ่งพังดุเป็นหนึ่งในช้างที่จะนำมาเป็นแม่รับให้กับลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง

Our Lampang field staffs tracked Pang Duh at Mea-pon Creek area to be one of adoptive mother elephant to the baby elephant.ตรวจสุขภาพช้าง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 น.สพ.กิตติกุล  นามวงศ์พรหม (หมอยอด) สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง เข้าตรวจสุขภาพพังทีน่าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นแม่รับให้ลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On October 27, 2020, Mor Kittikul Namwongprom,DVM (Dr. Yod), a veterinarian at Elephant Hospital. Thai Elephant Conservation Center, Lampang Province, check up Pang Tina to prepare for adoptive mother to a baby elephant in Huai Kha Khaeng forest, camp 2 (Mae Yao).


กลุ่มพังดอกขาว

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ติดตามช้างพลายโอเลี้ยงและพังบัวคำ ช่วงกิโลเมตรที่ 3 ตามทางเส้นทางลาดตระเวณในป่าซับลังกาจนมาถึงปากทางเข้าป่า ปรากฎว่าได้มาพบกลุ่มช้างพังดอกขาวที่มีอยู่ประมาณ 10 ตัว กำลังกินต้นกล้วยที่มีนักท่องเที่ยวนำมาให้ตรงจุดประตูรั้วไฟฟ้าอย่างเอร็ดอร่อย

On October 27, 2020, our Lopburifield staff track elephants, Plai O-Lieng and Pang Buakham during the KM.3, along the patrol route in Sublanka forest until the entrance of the forest. It turns out that they have found a group of Pang Dokkaw about 10 elephants eating banana trees that were brought by tourists to the electric gates.
 

Monday, October 26, 2020

กินโป่งเทียม

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพลายตะวันกำลังกินโป่งเทียมลำพังตัวเดียว บริเวณใกล้เคียงกับลำห้วยแม่ปอน ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน) 

Our Lampang field staff found Plai Tawan ate salt lick at Mea-Pon Creek.

ต่อโซ่พลายสมนึก

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันต่อโซ่ให้พลายสมนึกช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) บริเวณลำห้วยแม่ปอน

On October 24, 2020, our Lampang field staff   connect the chain to  Plai Somnuek, an elephant who was rehabilitated in  Camp 1 (Mae Pon) around Mae Pon Creek.

ซ่อมแซมถนนลาดตระเวณ

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ช่วยกันซ่อมแซมถนนลาดตระเวณในป่าซับลังกา ช่วงกิโลเมตรที่ 17 โดยได้ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทาง ในบางจุดต้องขุดดินที่สไลด์ลงมาออก และปรับหน้าถนนใหม่ให้รถยนต์สามารถผ่านไปได้

On October 24, 2020, our Lopburi field staff repair the road in Sublanka Forest During the 17th kilometer by cutting down trees that fell in the way. At some point, the soil that slides must be dug out. And adjust the road ahead so that the cars can pass through.

 

ตัดต้นไม้

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่ง ช่วยกันตัดต้นไม้ที่ขึ้นสูง บริเวณทางเข้าแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On October 23, 2020,our Lampang field staff  with Hua-Thung Forest Protection Unit staff cut down tall trees at the entrance to Camp 2 (Mae Yao).
พื้นที่รับลูกช้าง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 น.สพ.ดร.ทวีโภค  อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับว่าที่ ร.ต. ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ดูพื้นที่รับลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง เพื่อให้เข้ากับแม่รับ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่งซึ่งใกล้เคียงกับแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On October 23, 2020, Mor Thaweepok Angkhavanich,DVM, Director of the Foundation together with 
Khun Thanaphong Purintharapiban, Head of the Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and officials of the Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary checked area for receiving baby elephants in Huai Kha Khaeng Forest. In order to get along with adoptive mother elephant in the area of Hua Thung Forest Protection Unit which is close to Camp 2 (Mae Yao).

Wednesday, October 21, 2020

ขนย้ายพังทีน่า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันนำพังทีน่าขึ้นรถบรรทุกจากหมู่บ้านแม่เลียงพัฒนามายังแคมป์ 2 (แม่ยาว) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นแม่รับให้กับลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกในการขนย้ายช้างจากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง

Our Lampang field staffs helped Pang Tina get on a truck from Mae-Liang Pattana Village to Camp 2 (Mae Yao) to prepare for adoptive mother for the baby elephants in Huai Kha Khaeng forest. With the support of trucks for transporting elephants from the National Elephant Institute, Lampang Province.
สีดอสุทิน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกที่บ้านซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ (ห่างจากแคมป์ต้นน้ำประมาณ 3 กม.) เจ้าหน้าที่จึงเข้าพื้นที่พบว่าเป็นร่องรอยช้างสีดอสุทินได้เหยียบต้นข้าวและกินต้นกล้วยเสียหายเล็กน้อย  โดยจากการตรวจสอบพบว่าการทำงานของรั้วไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องฟ้ามีฝนตกครึ้มตลอด 4-5 วัน และมีต้นไม้ล้มพาดสายไฟ เจ้าหน้าที่จึงทำการแก้ไขให้ดีดังเดิม

Our Lopburi field staffs informed by villagers that there were elephants leaving at Ban Sub Yai, Wang Thong Subdistrict, Phakdee Chumpon District, Chaiyaphum Province (about 3 km away from the Water Source camp), the staff then entered the area and found that it was a trace of an elephant  stepped of the rice and eat the banana tree, slightly damaged. Based on the investigation, it was found that the function of the electric fence using solar energy was not effective because the sky is raining for 4-5 days and the trees fell across the power lines. Staff therefore restore for good as before. 

Tuesday, October 20, 2020

นำช้างออกจากป่า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันนำพังทีน่าออกจากป่ามาผูกเลี้ยงไว้บริเวณสันอ่างแม่เลียงพัฒนา เพื่อรอขนย้ายไปยังแคมป์ 2 (แม่ยาว) 

Our Lampang field staff   helped to remove Pang Tina from the forest and tie her up in the Mae Liang Pattana ridge to wait for transport to Camp 2 (Mae Yao).

แม่รับลูกช้างห้วยขาแข้ง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันติดตามช้างในป่าจนพบพังทีน่า บริเวณห้วยแม่เลียง ซึ่งพังทีน่าเป็นหนึ่งในช้างที่จะนำมาเป็นแม่รับให้กับลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง

On October 19, 2020, our Lampang field staff tracked Pang Tina to be an adoptive mother for baby elephant from  Huai-Ka-Kieng National Park, at Mea-Lieng Creek area. ทำฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่ง,  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน และกลุ่มนักปั่นจักรยาน จ.ลำปาง ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ช้างใช้อุปโภคในช่วงฤดูแล้ง บริเวณห้วยแม่ปอนทางทิศเหนือของสระ 3 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On October 18, 2020, our Lampang field staff together with Hua-Thung Forest Protection Unit , Mae San Subdistrict Administrative Organization officials and a group of cyclists in Lampang Province to work together to make dams to slow down the water to store water for elephants to use during the dry season at  Mae Pon  Creek, north of Pond 3 in the camp 1 area (Mae Pon).