Tuesday, April 26, 2022

พลายฉลาดหนีเที่ยวอีกแล้ว

วันที่ 26 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำ ออกติดตามช้างพลายฉลาดที่ออกมาทางด้านบ้านเหวนางคำ จ.ชัยภูมิ และมากินมะม่วงที่สวนของชาวบ้าน

On April 26, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province together with the rangers of the Upstream Unit track Plai Chalard, the elephants that come out to Ban Hew Nang Kham, Chaiyaphum Province and come to eat mangos at the villagers' garden.


ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 11 ตัว คือ พังตุ๊กตา พังสุพรรษา ลูกช้างเกิดใหม่เพศผู้ (ลูกของพังสุพรรษา) สีดอมารวย พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังดวงดาว พังดวงใจ พังเพชรา พังหนึ่ง และพังวิด้า หากินอยู่บริเวณห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

On April 20, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province tracked elephants in the forest they found a large group of 11 elephants, namely Pang Tukta, Pang Suphansa with her  newborn male elephant, Sidor Maruay, Pang Pandao, Pang Daosou, Pang Dongdao, Pang Dongjai, Pang Phetchara, Pang Nueng, and Pang Vida live in Mae Sapua Creek area, Mae Tha District, Lamphun Province.
ลาดตระเวน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ลาดตระเวนตรวจดูช้างบริเวณห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน พบรอยช้างกลับเข้าไปในป่า จากนั้นได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่สำหรับจัดทำแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพื่อป้องกันช้างบริเวณลำห้วยแม่สะป้วด ซึ่งมีระยะทางประมาณ 100 เมตร

On April 17, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province patrolled  in Huai Mae Sapua, Mae Tha District, Lamphun Province. They found elephant tracks back into the forest. Then they jointly surveyed the area for a sufficiency electric fence line to protect elephants in the Mae Sapua River area. which has a distance about 100 meters.


รดน้ำดำหัว

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่ผึ้ง และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่เลียงพัฒนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

On April 17, 2022, Mr. Subin Chamintha, Assistant Coordinator of Chiang Mai - Lampang Office, was a representative of the Foundation performing water pouring  over the elders' hands, headman of Mae Phueng Village. and the village headman of Mae Liang Phatthana Village, Serm Ngam District, Lampang Province for auspiciousness in starting the Thai New Year during the Songkran Festival.

Monday, April 25, 2022

ลาดตระเวนยามค่ำคืน

คืนวันที่ 25 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ออกลาดตระเวนด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออกของป่าซับลังกาซึ่งเป็นไร่อ้อยและสวนมะม่วงของชาวบ้าน พบว่ามีรอยช้างออกจากป่า และได้ออกตรวจลาดตระเวนมาถึงสวนยางพาราที่มีชาวบ้านออกมากรีดยาง เจ้าหน้าที่จึงได้ให้เบอร์ติดต่อไว้หากพบช้างออกมาในบริเวณนี้

On the night of April 25, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province patrol along the north-east side of Sublangka Forest, which is the villagers' sugarcane and mango plantations. Found elephant trails went out of the forest. Then the staff have patrolled to the rubber plantation where villagers come out to tap rubber. The staff therefore gave them a contact number if they found an elephant in the area.

ลูกช้างเกิดใหม่กลุ่มพังแม่บุญแก้ว

วันที่ 24 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รายงานว่าพบกับช้างกลุ่มพังแม่บุญแก้วที่บริเวณ กิโลเมตรที่ 8 ของป่าซับลังกา โดยมีสมาชิกใหม่เพิ่งเกิดได้ไม่นานเพิ่มมาอีก 1 ตัว

On April 24, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province was reported that a group of elephants (Pang Mae Boonkaew's group) were found at the KM.8 of the Sublangka forest. with  new member just born.


 
Sunday, April 24, 2022

ประชุมเจ้าหน้าที่และตรวจศูนย์เรียนรู้ฯ ลพบุรี


วันที่ 24 เมษายน 2565 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสนรองเลขาธิการฯ  ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด กรรมการ ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการ และคุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้ประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำจังหวัดลพบุรี  หลังจากนั้นได้เข้าตรวจศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับบริษัทเซียมเวิร์ค จำกัด

On April 24, 2022, Khun Sivaporn Dardarananda, General Secretary of Elephant Reintroduction Foundation, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation, Assoc. Dr. Taweephok Angkwanich, Asst. Prof. Dr. Chalermchat Somkerd, and Khun Premjit Hemmawat, Foundation Manager had a meeting of the Foundation's field staff Lopburi Province. After that, the director visited the Wildlife and Nature Learning Center at Sublangka Wildlife Sanctuary with Siam Work Co., Ltd.

พลายฉลาด

คืนวันที่ 21 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังช้าง พบว่าพลายฉลาดได้ออกหลายจุด ทั้งด้านตะวันออกของป่าและด้านเหนือคือฝั่งต้นน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้จุดประทัดผลักดันให้กลับเข้าป่า ในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จึงได้ไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น

On the night of April 21, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province have patrolled to watch out for elephants, found that Plai Chalard have left the area in many places. Both the east side of the forest and the north side (the Upstream side). The field staff lit firecrackers and pushed them back into the forest. The next day, the staff went to investigate the damage.Friday, April 22, 2022

เฝ้าระวังช้างให้ชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำได้ออกลาดตระเวนตามแนวรั้วไฟฟ้าเพื่อเฝ้าระวังช้างให้ชาวบ้านที่มากรีดยางช่วงรอยต่อด้านป่าต้นน้ำและสวนยางพาราเป็นประจำทุกคืน

Foundation field staff Lopburi Province together with the forest rangers, the Upstream Unit patrolled along the electric fence to watch out for elephants for villagers who come tapping rubber every night. 

Wednesday, April 20, 2022

พลายฉลาดออกด้านต้นน้ำ

วันมี่ 20 เมษายน เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวนตามแนวรั้วไฟฟ้าฝั่งต้นน้ำ พบว่ามีรอยที่พลายฉลาดออกนอกรั้วหลายจุดไปยังไร่ของชาวบ้าน จึงตามรอยและจุดประทัดเพื่อผลักดันให้กลับเข้าป่า ในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าสำรวจความเสียหายพบว่าเสียหายไม่มากและชาวบ้านไม่เรียกร้องค่าเสียหายแต่อย่างใด

On April 20, the Foundation's field staff Lopburi Province have patrolled along the electric fence at upstream side. Several trails of Plai Chalard were found outside the fence to the villagers' farms. So they tracked and set firecrackers to push them back into the forest. The next day, our field staffs surveyed the damage and found that the damage was minimal and the villagers did not claim any compensation.

โชว์ตัว

วันที่ 19 เมษายน 2565 ช้างกลุ่มพังดอกขาว โดยมีสมาชิกน้อยใหญ่จำนวน 11 ตัว ออกมาเดินเล่นหน้าด่านประตูรั้วไฟฟ้าด้านที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

On April 19, 2022, Pang Dokkaw's group, there are 11 members come out for a walk in front of the electric fence gate at the Sublangka Wildlife Sanctuary.Saturday, April 16, 2022

งานภาคสนามลพบุรี

วันที่ 15 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซับลังกา ได้ออกตรวจตามแนวรั้วไฟฟ้า พบต้นไม้ที่ช้างดันล้มพาดรั้วไฟฟ้าด้านต้นน้ำ จึงทำการแก้ไขตัดต้นไม้ออก ในช่วงบ่ายได้ออกไปตัดหญ้าให้สีดอโอเลี้ยง 

On April 15, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province together with Sublangka's rangers inspected along the electric fence, they found a tree that the elephant stumbled across the electric fence at upstream side. Therefore, they cut off the tree and restore the electric fence. In the afternoon, they also went out to cut the grass for Sidor O-Liang.

    

 

กลุ่มพังดอกขาวเล่นน้ำ

วันที่ 15 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีพบช้างกลุ่มพังดอกขาวลงเล่นน้ำที่สระบริเวณ กิโลเมตรที่ 4 กลางป่าซับลังกา

On April 15, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province found a group of Pang Dokkaw  swimming in the pond at the KM.4 in Sublangka forest.
  

 

Tuesday, April 12, 2022

ลาดตระเวนยามค่ำ

คืนวันที่ 11 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวนตามแนวรั้วไฟฟ้าช่วงทางลงน้ำตกสามสาย พบว่ามีรอยช้างนำท่อนไม้มาพาดสายรั้วไฟฟ้า จึงดักสังเกตและจุดประทัดไล่ให้เข้าพื้นที่ป่า

At night on April 11, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province have patrolled along the electric fence along the way down to Samsai Waterfall found that there was an elephant's trails bringing a piece of wood over the electric fence wire. So they observe and set firecrackers to fetch the elephant into the forest area.


Monday, April 11, 2022

พังนงนุชปล่อยป่า

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำพังนงนุชปล่อยป่าบริเวณกิ่วคอควาย (ลำห้วยแม่ยาว)

On April 11, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province led Pang Nong Nooch to release in the forest around  Kwai Kho Kwai area. (Mae Yao Creek area).