Tuesday, August 30, 2005


Dr. Sumet Tantivejkul and Khunying Chintana host dinner for Ambassador Akrasid and Supasiri Amartayakul during their brief visit to Bangkok from their post in Kenya. They were instrumental in arranging visits to elephant reserves in Kenya.ดร.สุเมธ และคุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารขอบคุณคุณเอกสิทธิ์และคุณศุภสิริ อมาตยกุล เมื่อคราวไปดูงานที่ประเทศเคนยา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์

Khun Rachada with Bachelors in Engineering from Chulalongkorn Univ.,Masters Degree in Engineering from Tokyo University of Technology, and an MBA from Thammasart Univ. visits the Elephant Reintroduction Foundation office and tries to fix Khun Bundit's laptop, while Khun Thanom and Khun Suthas give her moral support. คุณรัชดา จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวและปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เยี่ยมมูลนิธิฯ และได้พยายามซ่อมโน๊ตบุ๊คของคุณบัณฑิต ขณะที่มีคุณถนอมและคุณสุทัศน์ช่วยอีกแรง

Saturday, August 27, 2005


Dr. Sumet with the management team of the Chaipattana Foundation. ดร.สุเมธและคณะทำงานของมูลนิธิชัยพัฒนา

Manoon Mookpradit, Deputy Secretary General of the Chaipattana Foundation, presents a flower bouquet on the occasion of Dr. Sumet's birthday. คุณมนูญ มุกประดิษฐ์ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบช่อดอกไม้ให้แด่ ดร.สุเมธ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

The Elephant Reintroduction Foundation staff present Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman, a birthday present. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติมอบของขวัญให้แก่ดร.สุเมธ ประธานมูลนิธิฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

Premjitr, Suttinee, Rattanaporn and Areerath wait at the Chaipattana Foundation offices to wish Dr. Sumet a Happy Birthday. คุณเปรมจิตร ศุทธินี รัตนาภรณ์ และอารีรัตน์ รอเข้าพบดร.สุเมธ ที่มูลนิธิชัยพัฒนา

Prof. Rongrap scribbles notes to prepare for his study of Sublanka Wildleife Sanctuary. ศาสตราจารย์รองลาภ จดบันทึกรายละเอียดเพื่อทำการศึกษาป่าซับลังกา

Prof. Rongrap with official of the Forestry Dept. at Sublanka Wildlife Sanctuary. ศาสตรจารย์รองลาภ เข้าสำรวจป่าซับลังกา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

Friday, August 26, 2005

Kenya moves 400 elephants from overcrowded reserve

At the Shimba Hills, 600 elephants occupy space deemed adequate for only 200. The Simba Hills National Reserve is 320 sq km. Our Sublanka Wildlife Reserve has 160 sq km. ที่เขาซิมบา  มีช้าง 600 ตัว ซึ่งในพื้นที่ปริมาณที่เหมาะสมน่าจะประมาณ 200 ตัว ของพื้นที่ 320 ตารางกิโลเมตร เทียบกับซับลังกา ซึ่งมีพื่นที่ 160 ตารางกิโลเมตร

Wednesday, August 24, 2005


Boonsak volunteers to help carry the cash donations back to the Foundation's office and gets a backache for his efforts.

Tuesday, August 23, 2005

Suttinee comes in from Sublanka to help Areerath count the donations which keeps coming in to the Foundation to support its merit-making works.

Khun Chatri Sophonpanich, Chairman of Bangkok Bank PCL., donates Baht 500,000 to the Elephant Reintroduction Foundation for the release into the wild of one elephant on the occasion of his 72nd birthday in February 2006. Left to right: Chartsiri Sophonpanich (CEO of BBL), Soradit Vinyarat, Damrong Krisnamara, Khun Chatri, Sivaporn, Nintira, and two colleagues of Khun Damrong.

Sec.Gen. of Elephant Reintroduction Foundation, Sivaporn, is received by Khun Chatri Sophonpanich, Chairman of Bangkok Bank, at the bank's head office on Silom Road.

Monday, August 22, 2005

Elephant Communication Range

Generally, "elephants hear and respond to each other's loud calls from distances as great as four kilometres away"(Payne P.121). This under normal conditions would mean elephants can communicate and hear a message within a fifty+ square kilometres range. With David Larom and Michael Garstang´s work with long range calls and atmospheric conditions it was found that elephants have the capability of 9.8 kilometres away and within a 100 square kilometre range. At evenings in Africa the air temperature within 300 metres of the ground becomes inverted causing low-frequency sound to be reflected back to the ground instead of normally dissipating into the sky. Basically, around dusk elephants can communicate with each other over a much greater distance.โดยปกติในสภาวะปกติ แล้วช้างจะได้ยินและตอบสนองต่อเสียงเรียกจากช้างอื่นได้ไกลรัศมีถึง 4 กิโลเมตร คือใน 50 ตารางกิโลเมตร จากงานศึกษาของ David Larom and Michael Garstang พบว่าช้างอาจจะติดต่อกันได้ไกลถึง รัศมี 10 กิโลเมตร ในช่วงบ่ายที่มีอุณหภูมิอากาศจะผลิกผัน ในระยะ300 เมตรจากพื้นดิน ช้างจะติดต่อสื่อสารกันได้ดีไกลกว่านั้น

Friday, August 19, 2005

Rattanaporn and Areerath enjoy counting the money donated by the Foundation's generous supporters.
รัตนาภรณ์และอารีรัตน์ เพลินกับการนับเงินบริจาค ที่มีผู้ใจบุญบริจาคมา

Sunday, August 14, 2005

Thai Rath Newspaper Article-by Zoom

Zoom of Thai Rath writes a very good article for the Foundation. Please click on the above link to read the article in Thai.
คุณซูม จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิฯ 

Tuesday, August 02, 2005

Elephant Reintroduction Foundation Board Meeting

 

The Board meets to review the Foundation's half year activities and to decide upon pending issues. Left to right: Mor Somchai, Privy Councillor Surayud Chulanont, Somchai Krusuansombat ("Zoom" Thai Rath), M.R. Jiyakorn Sesavej, Dr. Sumet Tantivejakul, Dr. Robert J. Mather, Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi, Bundit Saowan, M.R. Disnadda Diskul, Pichai Chantavirachart, Sivaporn Dardarananda, and Premjith Hemmawath. ประชุมคณะกรรมการสามัญ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (จากซ้ายไปขวา) นายสัตวแพทย์สมชาย ท่านองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ คุณสมชายกรุสวนสมบัติ ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดร. โรเบิร์ต จูเลียน มาเธอร์ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี คุณบัณฑิต เสาวรรณ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์
 
M.R. Disnadda Diskul is warmly greeted by M.R. Jiyakorn Sesavej at the meeting held at the Plaza Athenee Hotel. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ต้อนรับ ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช ในงานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี