Thursday, November 30, 2006

The map above show the sightings by our field staff of Pang Khammoonyai on November 18, 2006. Pang Malai and Pang Boonmee on November 19, 2006. Pang Thongbai and Pang Boonmeenan on November 22 & 26, 2006. in Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary area. All five elephants had been released by H.M. Queen Sirikit. ภาพแสดงตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จังหวัดลำปางเดินทางเข้าไปติดตามช้างที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทำพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ได้พบกับพังคำมูลใหญ่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 พบกับกลุ่มของมาลัย และพังบุญมี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 พบกับกลุ่มของพังทองใบ และพังบุญมีน่าน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 และ 26 พฤศจิกายน 2549
Bangkok Solar Co.,Ltd. donate Solar Panels (6 unit) size 40 Wp to Elephant Reintroduction Foundation on November 29, 2006. มูลนิธิฯ ได้รับมอบแผงเซลแสงอาทิตย์ ชนิดอะมอร์พัสซิลิคอน ขนาด 40 Wp จำนวน 6 แผง โดยความอนุเคราะห์จากบริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549

Wednesday, November 29, 2006

Plai Lomsak's tomb marker at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi สุสานของพลายหล่มสักที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
Plai Somluk is drinking water from Mae Yao creek, Lampang. พลายสมรัก กำลังกินน้ำในลำห้วยเล็กๆ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จังหวัดลำปาง
Pang Bua-thong is drinking water area pond 3. พังบัวทอง กำลังกินน้ำอยู่บริเวณสระ3
This months water level of pond 2 at our camp, Lampang. ระดับน้ำในสระ 2 ของแคมป์จังหวัดลำปาง

Tuesday, November 28, 2006

Water hole was dug by Pang Du. บ่อน้ำเล็กๆที่พังดุขุดเพื่อหาน้ำกิน

Thursday, November 23, 2006

AIS Cell Site at aor-bor-tor "goot-ta-pet"Sub-district. We can now use AIS cell phone at Sublanga Wildlife Sanctuary, starting November 27,2006. เสาอากาศใหม่ของ "เอไอเอส" ที่ อบต.บ้านกุดตาเพชร รัศมีทำการ 10 กม.(ถึงสำนักงานที่ทำการมูลนิธิฯพอดี) โดยสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป
Our field staffs found Pang Boonmee(Naan) around Veang Village and Mae-Poo Reservior, Lampang on 30 October, 2006. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ได้ติดตามช้างที่ออกนอกพื้นที่ และได้พบกับพังบุญมีน่านที่บริเวณหมู่บ้านเวียงและอ่างแม่ปู จ.ลำปาง
Our field staffs found Pang Tongbai near Pang Boonmee (Naan). เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้พบพังทองใบบริเวณใกล้ๆกับพังบุญมีน่าน

Sunday, November 12, 2006

Phra Thampanyaporn, deputy-abbot of Wat Paknam help release the elephants back to the Wild at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi during the ceremony. พระธรรมปัญญาพร รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กำลังทำพิธีเปิดประตูเพื่อปล่อยช้างสู่ธรรมชาติ ในโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Elephant Reintroduction Foundation (left) and Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Foundation (right) take a photo with Khun Eingeing in the ceremony of releasing 8 elephants on November 12, 2006 at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ (ซ้าย)และพล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกับคุณอิ๋ง อิ๋ง ในพิธีปล่อยช้าง 8 ตัวคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2549
Wat Paknam Alumni Association donate 4,000,000 baht to The Elephant Reintroduction Foundation for releasing 8 elephants back into the Wild. The ceremony is presiding over by Dr. Sumet Tantivejkul Chairman of The Elephant Reintroduction Foundation. สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ บริจาคเงินจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อทำพิธีปล่อยช้างจำนวน 8 ตัว เข้าร่วม "โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

Friday, November 10, 2006

Coca Cola (Thailand) Ltd. and its bottler, Thai Namthip Co., Ltd., donate one million baht to the Elephant Reintroduction Foundation. Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of the Foundation, receives cheque from Khun Pornvut Sarasin, Vice-Chairman of Thai Namthip, and Mr. Jensen, Regional Manager of Coca Cola. คุณพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัดและ มร.บียอร์น เจนเซ่น ผู้จัดการประจำภูมิภาค บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อเข้าร่วมโครงการ "คืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ" โดยมีดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2549

Thursday, November 09, 2006

The map above show the sightings by our field staff of Pang Bualoi and Pang Boonrod on October 20, 2006. Pang Khammoonyai on October 21, 2006. PangThongbai and Pang Boonmee on October 30, 2006 in Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary area. All five elephants had been released by H.M. Queen Sirikit. ภาพแสดงตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จังหวัดลำปางเดินทางเข้าไปติดตามช้างที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทำพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง ในช่วงตุลาคม ที่ผ่านมา ได้พบกับกลุ่มของพังบัวลอย และพังบุญรอด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 พบกับพังคำมูลใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549 และพบกับกลุ่มของพังทองใบ และพังบุญมี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549

Wednesday, November 08, 2006

Dr. Snoh Unakul, Chairman of the Siam Cement Foundation, and Khunying Nongnut Unakul visit our project and take a photo with The Foundation's elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi. ดร. เสนาะ อูนากูล ประธานบริษัทสยามซีเมนส์ และคุณหญิงนงนุช เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ พร้อมถ่ายรูปกับช้างของมูลนิธิฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี