Sunday, February 28, 2010

Pang Somsri

Our field staff found Pang Somsri passed away near Mae Yao Creek. Dr. Nattar Maneewan, our veterinarian undertakes the postmortem examination to investigation the cause of dead. เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้พบพังสมศรี ได้ล้มบริเวณลำห้วยแม่ยาวหลังจากที่ทางมูลนิธิฯ ได้ปล่อยให้พังสมศรีใช้ชีวิตอย่างอิสระในป่าดอยผาเมือง โดยในวันเดียวกัน สพ.ญ.ณัฎฐา มณีวรรณ ได้เข้าไปผ่าซากชันสูตรพังสมศรีเพื่อหาสาเหตุต่อไปSaturday, February 27, 2010

Dr.Sumet Tantivejkul, Chairman of Elephant Reintroduction Foundation, Khun Sivaporn Dardarananda, General Secretary of the foundation welcome Khun Pliu Mangkornkanok and his family who are donate an elephant (Pang Deejai) back to the forest at Mae Yao National Reserve Forest, Lampang.
คุณปลิว มังกรกนก พร้อมครอบครัว เดินทางมาทำพิธีบริจาคช้าง (พังดีใจ ) เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จังหวัดลำปาง โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ และคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
Pang Deejai and Pang Noklea, our 2 elephants take a bath at Pond1, preparing for the ceremony. พังดีใจและพังนกแล ลงอาบน้ำบริเวณสระ 1 ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

Friday, February 26, 2010

Our field staff are decorating Sala for the special day . เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังตกแต่งสถานที่ศาลาเอนกประสงค์สำหรับงานพิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

Our field staff are making the tomb for Pang Boonsom and Plai Song at The Elephant 's Cemetery for the memorial place near Pond 1 at Mae Yao National Reserve Forest, Lampang.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามทำสุสานพังบุญสม และพลายสอง เพื่อเป็นอนุสรณ์บริเวณสุสานช้าง แคมป์ 1 ลำปาง

Thursday, February 25, 2010

Our field staff is preparing the place and Sala at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary to welcome Khun Pliu Mangkornkanok and the party. They will come to Camp1, Lampang to release an elephant tomorrow. เจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ช่วยกันจัดงานพิธีบริเวณศาลาเอนกประสงค์และลานพิธี

The toilet at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary is nearly finish for the next ceremony. เจ้าหน้าที่ช่วยกันสร้างห้องน้ำสำหรับงานพิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใกล้เสร็จแล้ว

Wednesday, February 24, 2010

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเกี่ยวกับการตายของพลายศิลา ณ สำนักงานภาคสนามโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Monday, February 22, 2010

Our field staffs at Lampang Camp build more toilets at Sala in Doi Pha Maung Forest. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังช่วยกันสร้างห้องน้ำใหม่ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ เพื่อรับรองแขกที่มาทำพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการฯ และ สพญ.ณัฏฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ ได้เข้ามาผ่าพิสูจน์ซากพลายศิลาเพื่อหาสาเหตุการตาย
Posted by Picasa

Sunday, February 21, 2010

Our field staff found Pang Ngamnert lies down on the ground, from some trails our field staff notice that she has collapsed from the steep slope. Our field staff try to help her, but no longer she die then they report to coordinator and veterinarians and then they send elephant's spirit to heaven.
จากการที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปติดตามช้างในป่า ได้พบกับพังงามเนตรที่ผลัดตกมาจากเนินเขาชัน โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้พยามยามช่วยเหลือพังงามเนตรอย่างเต็มที่ และได้เสียชีวิตลงในที่สุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ทำพิธิปัดไพลตามประเพณีของทางภาคเหนือ

Plai Sila Passed Away

At 09.00 AM on February 21, 2010 Mr. Anan Prasertwimol, our field staff found Plai Sila (our bull elephant) died in the Sublangka forest. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลาประมาณ 09.00 น. นายอนันต์ ประเสริฐวิมล เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้พบพลายศิลานอนตายอยู่กลางป่าซับลังกา

Friday, February 19, 2010

The atmosphere of MaeYao reservoir at this time of the year with Pang Rak,lower right,heading for a drink.

บรรยากาศของอ่างเก็บน้ำแม่ยาวในช่วงนี้ และมีพังรักลงมากินน้ำบริเวณของอ่าง

Thursday, February 18, 2010

Today our foundation welcomes 2 new elephants acquired for Hua-Hin safari park. Renamed Pang DorkRak and Pang Valentine being microchip scanned and led to pay respect to the forest spirit house for their well being in their new habitat, by local custom believes.

วันนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับช้างจำนวน 2 ตัว เข้าโครงการ ซึ่งเดินทางมาจากสวนช้างหัวหินซาฟารี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คือพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์ โดยขณะที่เข้ามาทางมูลนิธฯ ได้มีการสแกนไมโครชิพ และนำไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่าเจ้าเขาให้ดูแลช้างทั้งสอง ตามธรรมเนียม

Pang Dorkrak (Pang Boonmee)

Pang DorkRak (previous name :Pang Boonmee) a 35 year old female elephant. พังดอกรัก (พังบุญมี) อายุ 35 ปี

Pang Valentine (พังวาเลนไทน์)

พังวาเลนไทน์ (พังคำมี) อายุ 19 ปี . Pang Valentine (previous name:Pang Kammee) a 19 year old female elephant.
General Surayud Chulanon, Director of Elephant Reintroduction Foundation presides over the opening of "Flower of The Kingdom" an exhibition by Khun Pornpan Pookaiyaudom at Central World. Part of the proceed from sales of the artwork will be donated to Elephant Reintroduction Foundation.
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และพันเอกหญิง คุณหญิงจิตรวดี จุลานนท์ ภริยา ประธานเปิดงาน ฟาวเวอร์ ออฟ เดอะคิงดอม-ดอกไม้ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นงานแสดงภาพเขียนสีน้ำของ อ.พรพรรณ โภไคยอุดม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยรายได้จากการจำหน่ายรูปภาพส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
พังสุนีย์
Pang Sunee, Pang Tukkata and Pang Doungdao group together in Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary. พังสุนีย์ พังตุ๊กตา และพังดวงดาว รวมกลุ่มอยู่ใกล้ๆ กันในป่าดอยผาเมืองเช่นกัน

Our elephants at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary, Pang Nongnuch and Pang Somjai are finding Pang Namfon who walk away from the group somewhere nearby.

พังนงนุช และพังสมใจ ทั้งสองกำลังตามหาพังน้ำฝน ที่รวมกลุ่มกันอยู่ในป่าดอยผาเมือง

Our elephant Pang Namchock can adjust to the wild after rehabilitated for a while in the forest. หลังจากที่ปล่อยพังนำโชค ปรับพฤติกรรมโดยคืนสู่ป่า พังนำโชคสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพป่าได้เป็นอย่างดี

Our bull elephant (Plai Somnuk) has moved to Trakra Creek. พลายสมนีก อาศัยอยู่ในป่าบริเวณลำห้วยตระกร้า

Wednesday, February 17, 2010

Our field staff at Lampang turn to take care Pang Kampang and wash her wound every day which our elephant is getting better now.

เจ้าหน้าที่ช่วยกันเปลี่ยนเวรกันเข้าป่าเพื่อเข้าไปรักษาพังคำแพง โดยขณะนี้พังคำแพงมีอาการดีขึ้นตามลำดับ

Our field staff carry the instrument to help Pang Kampeang in the forest.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางช่วยกันขนอุปกรณ์เข้าไปรักษาพังคำแพงในป่า

Tuesday, February 16, 2010

Plai Chalard : a young naughty elephant in Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายฉลาดเจ้าหนุ่มน้อยจอมเกเรประจำป่าซับลังกา
Posted by Picasa
Seedor Doremon and Pang Doa, 2 young elephants in Sublangka Wildlife Sanctuary. สีดอโดเรมอนและพังดาว สองช้างน้อยในป่าซับลังกา

Saturday, February 13, 2010

Healthy Elephant

Pang Prayat is happy in Sublangka Wildlife Sanctuary.

พังประหยัดมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในป่าซับลังกา

Pang Narak (a little one) and Pang Thongkam are surveying the forest. พังน่ารักและพังทองคำกำลังเดินสำรวจป่าซับลังกา
Pang Jarunee, our female elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province. พังจารุณีช้างสาวที่กำลังเติบโตในป่าซับลังกา

Friday, February 12, 2010

The 5 ton Pang Boomee-nan negotiates amaizingly the narrow mountain trail behind Pang Tongbai (in the bush forward)
พังบุญมีน่านน้ำหนักประมาณ 5 ตัน ปีนไต่ขึ้นภูเขาทางแคบๆ ตามหลังพังทองซึ่งอยู่ในพุ่มไม้ข้างหน้าไปได้อย่างน่าประหลาดใจ
Foundation's Director, Pol. Maj. Gen. Chookiat Pradipasen, helps to track the released elephants in their natural habitat in the Doi Phamaung forest, Lampang. กิจกรรมที่พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการฯ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Thursday, February 11, 2010

Mor Taweepoke's Birthday

Khun Chookiat presents Mor Thom with a birthday present from the Foundation. Happy Birthday ! พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการฯ มอบของขวัญวันเกิดแก่หมอต้อม(น.สพ. ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ)

Wednesday, February 10, 2010

After a period of rehabilitation and temporaly initial release for free roaming for a while, Seedor Boonchu seems to enjoy his favorite foods and gaining weight หลังจากที่เราปรับพฤติกรรมสีดอบุญชู โดยการทดลองปล่อย สีดอบุญชูมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาก

On the second day of surveying, our director (Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen ) greets 2 elephant (Pang Somjai and Pang Somsri) who are living at Pond3 area.

ในการเดินสำรวจป่าวันที่สอง โดยเข้าทางแคมป์ 1 พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ได้แวะทักทายพังนงนุช และพังสมใจ บริเวณสระ 3

Along the way of surveying found Pang Tina at Tangpra Creek area.

ระหว่างทางพบพังทีน่าอยู่บริเวณลำห้วยทางแพร

elephants grow the forest

The team of our director found tamarind tree is growing from elephant's dungs. จากการสำรวจป่า ได้พบกับต้นมะขามที่ขึ้นมาจากมูลช้าง

Tuesday, February 09, 2010

Pang Duh was hurt by Plai chalard ( young bull elephant ): Pang Duh went out of Sublangka Forest , our field staff tied Pang Duh at a tree and waiting to bring her back to the wild. This situation is probable that Plai Chalard misunderstood Pang Duh which she is his adoptive mother who ever been with him. She couldn't move So he try to persuade his mother by his way.

พังดุได้รับบาดเจ็บจากพลายฉลาดเข้าทำร้าย เนื่องจากพังดุ(แม่รับ)ถูกผูกล่ามโซ่เพื่อรอนำกลับเข้าพื้นที่ป่า(เนื่องจากพังดุเดินออกนอกพื้นที่ป่าซับลังกา) โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่พลายฉลาดทำร้ายพังดุน่าจะมาจากที่พังดุเคยพาพลายฉลาดเดินไปไหนมาไหนได้โดยอิสระแต่ในครั้งนี้ไม่สามารถพาไปไหนได้ พลายฉลาดจึงเกิดความโมโหเข้าทำร้ายพังดุจนได้รับบาดเจ็บ โดยบาดแผลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้รับการดูแลใส่ยาทำแผลเรียบร้อยแล้วและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด