Wednesday, February 28, 2007

Pang Lampang พังลำปาง
Plai Chumpol พลายชุมพล
Pang Dao ( 2 years ) พังดาว (อายุ 2 ปี)
Plai Chalard and Pang Dao enjoy eating in Sublangka forest. พลายฉลาดและพังดาวกำลังกินหญ้าอย่างมีความสุข ในป่าซับลังกา

Monday, February 26, 2007

Forest in Northwest Sublangha

The forest is still very lush there
The photo show forest's scenery that Pang Pornchita and Pang Mae Boonkaew have been released for free roaming near Nam-Dung creek. สภาพป่าที่พังพรชิตาและพังแม่บุญแก้วหากินอย่างอิสระ ด้านในของห้วยน้ำดั้ง

Free Roaming Test

Pang Pornchita and Pang Mae Boonkaew, our field staff release and let them free roam for forage at Dung stream in Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi. พังพรชิตาและพังแม่บุญแก้วที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามปล่อยให้หากินอย่างอิสระบริเวณห้วยน้ำดั้ง พื้นที่โครงก ารคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
Plai Chalard พลายฉลาด (หนุ่มน้อยออกมาโพสท่าให้เราถ่ายภาพมาให้ทุกท่านได้ดูความหล่อ)

Sunday, February 25, 2007

Our staff see many phesants come out to seek some foods near KM.2 in Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi. เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พบไก่ฟ้าจำนวนหนึ่งออกมาหากินอาหารบริเวณกิโลเมตรที่ 2 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
Top: Our field staff in Lopburi set up Solar Panels to replace using gasoline in generating electricity. Middle: Solar Panels are assembled . Bottom: Low energy consumption light bulb powered by solar energy. ภาพบนสุด เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(ลพบุรี) กำลังช่วยกันติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นแหล่งให้พลังงานทดแทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟฟ้า ภาพรองลงมา แผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งเีรียบร้อยแล้ว ภาพล่างสุด แผงโซล่าเซลล์ใช้งานได้จริงหลังการติดตั้งเรียบร้อย (เห็นไหมหลอดไฟติดด้วยค่ะ)

Friday, February 23, 2007

Pang Malee and Pang Kwang พังมาลี และ พังขวัญ
Veterinarian Thaveepoke gives Plai Suthin milk from the bottle. It is a supplementary food. นายสัตวแพทย์ทวีโภค กำลังทดลองให้พลายสุทิน ดูดนมจากขวดนม เพื่อให้เป็นอาหารเสริม

Tuesday, February 20, 2007

Dr. Mattana Visits Sublangka

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary - General of the fourndation explain The Elephant Dung Reforestation Project to Dr. Mattana Srekachang. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ กำลังอธิบายโครงการช้างปลูกป่าให้ ดร.มัทนา ศรีกระจ่าง ได้ทราบรายละเอียด
Elephants at Sublangka Wildlife Sanctuary.
Dr. Mattana Srekrachang, Senior Researcher and Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary - General of the foundation visit to Plai Srisakrong at Sublangka Wildlife Sanctuary. ดร.มัทนา ศรีกระจ่าง (นักวิทยาศาสตร์) และคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ (เลขาธิการมูลนิธิฯ) กำลังดูพลายศรีสาคร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

Toyota Fortuner Lives Up to Its Name

The Foundation's Toyota Fortuner has a bad accident on the way to Sublangka. The driver gets hurt a little bit on his forehead, but that's because he didn't wear his seat belt but the passenger is fine because the airbag is effective. It is very fortunate!.สภาพรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ของมูลนิธิฯ หลังได้รับอุบัติเหตุ ผู้ขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณศีรษะเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนอีก 1 ท่านที่โดยสารมาด้วยนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

Monday, February 19, 2007

The Elephant Reintroduction Foundation board meeting reviews our projects at Plaza Athenee Hotel on February 16, 2007.
การประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1 / 2550 ณ ห้องแอทธิเนียม 2-3 ชั้น 6 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

Saturday, February 17, 2007

Elephant Cemetery (Elephant Graveyard) at Lampang

Pang Khomnoi, Seedor Boonchoo and Pang Chanpaeng tomb markers at Pond 1 at Mae Yao National Reserve Forest. To honor the dead elephants we created a cemetary for them near the place they died.
"Elephant cemetery" or "Elephant graveyard": In forest areas these are places where elephants go to die. In ancient lore there was something mystical about these places. Actually, from our research we found that this was a fairly natural thing. Elephants, having six sets of teeth during their life span, normally die of malnutrition after their last set of teeth has worn out and it can no longer eat. Therefore, when the old elephant's teeth are worn, the elephant will seek a level place in the forest that has soft grass and plants which it can feed on and near a creek or pond as source of water. In due course it will die there. Since these optiomal locations for an old and ageing elephant may be few in a certain forests, most elephants in this stage will congregate to the same location and finally die in the same place. Humans who run into these locations are surprised to find a large number of elephant bones and call them "elephant cemeteries".
สุสานของ พังคำน้อย สีดอบุญชู และพังจันแปง ที่มูลนิธิฯ จัดทำขึ้นบริเวณสระ 1 เขตป่าสงวนแห่งชาติ แม่ยาว จังหวัดลำปาง

Tuesday, February 13, 2007

Hog plum seedling had planted by our field staff in Lopburi. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำจังหวัดลพบุรี กำลังช่วยกันเพาะเมล็ดมะกอกป่า

"Pang Kwan" new elephant of our Foundation. "พังขวัญ" ช้างตัวใหม่ของมูลนิธิฯ


Pang Kwan arrives at our Lampang Camp on February 13, 2007.
พังขวัญช้างตัวใหม่ที่ทางมูลนิธิฯ รับมานั้น เดินทางถึงแคมป์จ. ลำปางแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550  

Sunday, February 11, 2007

Sufficiency Economy Elephant Tracking

Khun Bundit Saowan tests the prototype GPS - GSM elephant tracking device which we are developing for use in keeping track of the Foundation's elephants. The device will send its GPS position via SMS to the Foundation's PC which will place a cursor on the map as to the location of the elephant. Here Khun Bundit pretends to be an elephant wandering somewhere in Karnchanaburi. Locally available equipment costs about Baht 20,000. The total cost of the elephant GPS- GSM collar, once completed should be about 1/10 of the GPS - GSM collars currently available in the world market. The only problem is the availability of the cellular coverage in the areas where our elephants are living. AIS cellular provider is currently considering installing some cell sites for us.

Friday, February 09, 2007

Our field staff saw one of seven wild boars at Mae Yao National Reserve Forest, Lampang that we released last month.

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จ.ลำปาง ได้พบกับหมูป่า 1 ในจำนวน 7 ตัวที่ทางมูลนิธิฯ ได้นำไปปล่อยไว้เมื่อเดือนมกราคม 2550 ออกมาหากินบริเวณห่างจากแคมป์ 1 ประมาณ 300 เมตร

Thai Namtip Co.,Ltd. release Pang Sunee at Mae Yao National Reserve Forest : บริษัทไทยน้ำทิพย์และคณะปล่อยพังสุนีย์ที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว

Top photo : Khun Pornvut Sarasin, vice-chairman of Thai Namtip Co.,Ltd. and his party help release Pang Sunee back to the wild at Mae Yao National Reserve Forest and Bottom photo : Khun Pornvut is presented with memento of the occasion by Pol.Maj.Gen Chookiat Prathipasen vice-secretary general of The Elephant Reintroduction Foundation on February 8, 2007. Thai Namthip is Coca Cola's bottler and distributor in Thailand.

ภาพบน : คุณพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัดและคณะ ทำพิธีเปิดประตูเพื่อปล่อยช้างและรับมอบของที่ระลึกจากพล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ (ภาพล่างสุด)ในการมอบช้างเพื่อคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

Thursday, February 01, 2007

Salah Pra Wildlife Sanctuary, Karnchanaburi : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี

Today we visit the Salah Pra Wildlife Sanctuary to review their request for the Foundation to fund the digging of five water holes for wild elephants. Wild elephants have been moving into inhabited and farm areas. Some have been seen using the water ponds in cattle raising areas. To minimize conflict during periods of drought, their idea was to dig ponds in the center of the sanctuary. Some funding has been received from various parties (Baht 60,000), but the ponds would cost several hundred thousands because of the difficulty in transporting heavy machinery to the site. After our review of the situation, we told them that making check dams along the running creeks would be a better solution. Check dams spaced along the creek according to the gradient of the water would provide water all along the winding route of the creek. Elephants and other wildlife would be able to have access to water throughout the area of the sanctuary. They would not be forced to eat food somewhere else and then travel to the central spot of the intended 5 water holes. Also animal quequing would not be necessary. Check dams are much more economical and construction can start immediately with locally available materials such as bamboo trees and stones. Local labor can also be hired to help in construction to provide additional income for the nearby villagers. The Foundation will provide monetary and other assistance to this revised project. วันนี้เราเดินทางไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อตรวจสอบการขอทุนสำหรับการขุดบ่อน้ำ 5 บ่อ ให้กับช้างป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นและใช้สำหรับการปศุสัตว์ ส่วนหน้าแล้งจะมีการขุดบ่อไว้กลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ โดยเงินกองทุนนั้นได้รับมาจากหลายๆฝ่าย (60,000 บาท) แต่การขุดบ่อนั้นจะต้องใช้เงินประมาณหนึ่งแสนบาท เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสำหรับใช้ในการขุดบ่อน้ำเข้ามาในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ นั้นเป็นไปได้ยาก หลังจากตรวจสอบสถานที่แล้ว เราได้ให้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระตรวจสอบทางกั้นน้ำและระหว่างของทางกั้นน้ำ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำตลอดลำห้วย เพื่อให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆสามารถใช้น้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯได้โดยไม่จำกัดการหาอาหารและน้ำแค่ในบริเวณบ่อน้ำที่ขุด 5 บ่อ การทำทางกั้นน้ำนั้นใช้เงินทุนน้อยกว่าและสามารถเริ่มทำได้ทันที โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม่ไผ่ ต้นไม้ กิ่งไม้ หรือหิน รวมทั้งยังสามารถจ้างคนงานในท้องถิ่นมาทำการก่อสร้างได้ ทางมูลนิธิฯจะจัดการด้านการเงิน และความช่วยเหลือด้านอื่นๆ สำหรับการก่อสร้างครั้งนี้

Elephant Spa -Mud Pond : บ่อน้ำของช้างกับบ่อโคลน

Top photo: The dried mud pond where the forestry officials wanted to dig a water hole. We determined from the color of the earth that this mud pond where the soil was gray, contained various minerals and it was important for elephants in this state. And that the pond should not be dug up. During the rainy season this pond would be filled with small layer of water and the elephants would use it for a mud bath. Then they would go to the nearby trees (bottom photo) and massage the mud onto their bodies. We believe that this frequent event during the wet season when there are lots of mosquitoes and other insects and the mud coated skin protects the elephants. Or it is also a skin treatment for elephants for other afflictions. ภาพบน คือ บ่อโคลนแห้งที่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องการจะขุดเป็นบ่อน้ำ ซึ่งเราสังเกตเห็นสีของดินโคลนนั้นเป็นสีเทา ซึ่งจะประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับช้างป่า จึงไม่สมควรทำการขุด และในระหว่างฤดูฝนนั้นบ่อนี้จะเป็นบ่อโคลนสำหรับให้ช้างป่าลงมาแช่โคลน แล้วทำการถูนวดโคลนบนลำตัวกับต้นไม้ (ภาพล่าง)ซึ่งเราเชื่อว่าการทำแบบนี้ จะช่วยป้องกันช้างจากยุงและแมลงต่างๆ หรือช่วยป้องกันผิวของช้างจากโรคภัยอื่นๆ
Top: Khun Bundit views the Salah Pra solar power station which houses a bank of 28 batteries. Bottom: Khun Bundit with Khun Nipol Sa-nguanyati, Head of Salah Pra Wilelife Sanctuary and Khun Prawoot Prempreedi, Forester level 5 . ภาพบน : คุณบัณฑิต ดูสถานที่ที่จะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ ภาพล่าง : ภาพคุณบัณฑิต, คุณนิพนธ์ สงวนญาติ นักวิชาการป่าไม้ 7 ว. และคุณประวุฒิ เปรมปรีดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5