Sunday, October 29, 2023

ต้อนรับสมาชิกใหม่ ลูกพังเปิ้ล

วันที่ 28  ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลพบุรีพบกลุ่มพังเปิ้ลระหว่างเดินทางกลับแคมป์ โดยสังเกตุเห็นลูกช้างเกิดใหม่เพศผู้ ซึ่งเป็นลูกของพังเปิ้ล  คาดว่าอายุประมาณ 3-5 วัน เนื่องจากสายสะดือยังไม่หลุด

On October 28, 2023, Elephant Reintroduction Foundation field staff Lopburi meets a group of Pang Ple on the way back to camp. By observing a newborn male elephant calf which is Pang Ple's child. It is estimated that it is about 3-5 days old because the umbilical cord has not yet fallen off. 

Friday, October 27, 2023

สำรวจเส้นทางสร้างรั้วไฟฟ้า

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เข้าตรวจสอบเส้นทาง เพื่อสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณหมู่บ้านแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ไร่ - สวน ของชาวบ้าน

On October 25, 2023 Foundation field staff check the route to build an sufficiency electric fence around Mae Sapuad Village, Mae Tha District, Lamphun Province, to prevent elephants from leaving the villagers' farms and gardens.เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล , ดร.ไสว วังหงษา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ และผู้ร่วมติตามชาวญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมเยียนปรึกษาแนวทางการทำงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

On October 25, 2023, Lt. Thanaphong Purintharaphiban,Head of Doi Phamauang Wildlife Sanctuary Dr. Sawai Wanghongsa, a specialist in forestry and Japanese participants visited to consult on guidelines for working at Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary together with the Elephant Reintroduction Foundation.เฝ้าระวังช้าง

วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางได้นอนค้างคืนเฝ้าระวังช้าง บริเวณศูนย์บริการประชาชนขุนตาน เนื่องจากมีช้างออกนอกพื้นที่บ่อยครั้ง เวลา 20.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2566 สีดอบริบูรณ์ออกมาในบริเวณที่เฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่จึงได้ผลักดันช้างให้เข้าในป่า เนื่องจากเกรงว่าช้างจะเกิดอันตราย เนื่องจากบริเวณนี้ใกล้กับถนนมาก 

On 24 - 25 October 2023 Foundation field staff Lampang Province stayed overnight to watch out for elephants. Around Khun Tan Public Service Center Because elephants often leave the area, at 8:00 p.m. on October 24, 2023, Sidor Boriboon came out in the area being monitored. The staff then pushed the elephant into the forest. Afraid that  the elephants will be in danger because this area is very close to the road.เวลา 03.25 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้รับเเจ้งจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยว่า มีช้างหลุดออกมาที่บริเวณศูนย์จำนวน 1 ตัว เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯจึงได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อผลักดันช้าง

Thursday, October 26, 2023

สำรวจรั้วไฟฟ้า

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 ในช่วงเช้า เจ้าหน้ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ตรวจรั้วไฟทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ช้างได้กลับเข้ารั้วแล้ว และได้แก้ไขไฟรั้วใช้ได้ปกติ และได้ออกตรวจช่วงเวลากลางคืนอีกครั้ง โดยจุดประทัดเป็นจุดๆ และตรวจตามไร่และสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยไม่พบช้างออกในคืนนี้แต่อย่างใด

October 25-26, 2023 in the morning,our Lopburi field staff  together with the forest rangers of Sublangka Wildlife Sanctuary inspected The electric fence on the east and west side. The elephant has returned to the fence. Then the fence have been restored and can be used normally.The staff went out to inspect during the night again by lighting firecrackers in spots and inspect villagers' farms and rubber plantations. There were no elephants found tonight.Wednesday, October 25, 2023

พังโดเรมี

วันที่ 24 ตุลาคม 2566  เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี ออกสำรวจติดตามช้างป่าได้พบพังโดเรมีหากินอยู่ระหว่างทางที่สำรวจจึงสุ่มดูพฤติกรรม

On October 24, 2023, Lopburi field staff went out to survey and track wild elephants and found Pang Doremi looking for food on the way to the survey, so they observe their behavior.พลายฉลาดออกนอกรั้วไฟฟ้า

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี แคมป์ต้นน้ำ ได้รายงานว่าช่วงเวลา 21.00 น.ช้างพลายฉลาดได้เหยียบต้นไม้ล้มทับรั้วเพื่อออกมากินอ้อยของชาวบ้าน ที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตก เจ้าหน้าที่จึงได้จุดลูกบอลไล่ผลักดัน จนช้างได้เข้าพื้นที่ของแนวป่าแล้ว

On October 24, 2023,our field staff at the Ton Nam Camp reported that at 9:00 p.m., Plai Chalard, the elephant stepped on a fallen tree on top of a fence in order to come out and eat the villagers' sugar cane at West side of  the Upstream Unit. The staff then set off firecrackers to push  him back until the elephants have entered the forest area.
Tuesday, October 24, 2023

ช้างออกวัดเขาประตูชุมพล

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรี  ประจำแคมป์หนองใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหนองใหญ่ออกติดตามช้าง บริเวณวัดประตูชุมพลพบรอยช้างที่กลับเข้ารั้วไฟฟ้าแล้ว เป็นร่องรอยเก่า ไม่พบความเสียหายใด 

On October 23, 2023 Our Lopburi field staff (Nong Yai Camp) with rangers of Nongyai forest protection Unit have tracked elephant at Pratu Chumpol Temple area. They found only old tracks of elephant that the elephant went back to the forest already.  


Friday, October 20, 2023

เฝ้าระวังช้างออก

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ จังหวัดลพบุรี แคมป์ต้นน้ำ ได้แบ่งกำลังเฝ้าระวังช้างออกนอกพื้นที่ ตามแนวรั้ว ของหน่วยต้นน้ำลำสนธิทั้งสองฝั่ง ก่อไฟตามจุดที่ช้างออก ตามจุดที่เฝ้าระวัง และยังไม่พบช้างออกนอกพื้นที่

October 19-20, 2023 Foundation field staff Lopburi Province, the upstream camp has divided its forces to monitor elephants outside the area along the fence lines of the Lam Sonthi upstream unit on both sides. Make fires at the places where the elephants leave and watch out for them. And no elephants have been found outside the area.

พบช้างรวมกลุ่ม

วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2566 เจ้่าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ จ.ลำปาง ผลักดันช้างหลังจากกลุ่มช้างลงมาบริเวณแม่ป๋อน พบว่ามีช้างกลุ่มพังนุ่น ได้แก่ พังนุ่น,พังฝ้าย,พังคำดี และมีมีพังสุพรรษาและพลายบรรหาร มารวมกลุ่มด้วย 

On October 18 - 20, 2023, Foundation field staff in Lampang Province pushed out elephants after a group of elephants came down to the Mae Pon area. It was found that there were elephants in Pang Noon group, including Pang Noon, Pang Fai, and Pang Kham Dee and Pang Supansa and Plai Banharn  join together.
Monday, October 16, 2023

พลายฉลาดออกเที่ยว

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่.ขสป หน่วยต้นน้ำ ได้นำไม้ที่ช้างพลายฉลาดเหยียบทับรั้วไฟฟ้าที่หน่วยต้นน้ำ  ทิศฝั่งตะวันออก เจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า และตรวจสอบร่องรอยพบช้างกลับเข้ารั้วไฟฟ้าแล้ว

On October 15, 2023,our Lopburi field staff, together with rangers of upstream forest protection unit, take out the tree that Plai Chalard the elephants had stepped on electric fences at the upstream unit, east side They  repair electric fence and checked the traces and found that the elephant had returned to the forest already.


Tuesday, October 10, 2023

พบกลุ่มพังสุพรรษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามช้างออกนอกพื้นที่บริเวณแคมป์1 ทราบว่ามีช้างสองกลุ่มออกนอกพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มพังเพชราและกลุ่มพังสุพรรษา โดยจากการติดตามช้าง เจ้าหน้าที่พบเพียงกลุ่มของพังสุพรรษา ได้แก่ พังสุพรรษา พลายบรรหาร และ พังคําดี เท่านั้น

On October 6, 2023 our Lampang field staff track 2 group of elephants (Pang Phetchara's group and Pang Supansa's group) that came out of deep forest to Camp1. By tracking the staff found only group of Pang Supansa: {ang Supansa, Plai Banhan and Pang Kamdee.  
นักศึกษาสัตวแพทย์ มช.เข้าศึกษาปัญหาช้างออกนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้นำนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจเรื่องปัญหาช้างออกนอกพื้นที่เข้าเยี่ยมพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบข้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองและเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ

On October 6, 2023, Assoc. Prof. Dr. Chatchote Thitaram, director of  The elephant Reintroduction Foundation brought students from the Faculty of Veterinary Medicine Chiang Mai University those interested in the problem of elephants leaving the area visited the area with cooperation from the surrounding communities of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary and the foundation's field staff.

Monday, October 09, 2023

ตัดหญ้ารั้วไฟฟ้าปางกระจา

 วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลพบุรี ได้เข้าไปตัดหญ้ารั้วไฟฟ้าที่ ปางกระจา ก.ม.14 

On October 9, 2023, Elephant Reintroduction Foundation field staff Lopburi Province went to cut grass on the electric fence at Pang Kracha, km. 14.


Saturday, October 07, 2023

พลายฉลาดออกเที่ยว

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี แคมป์ต้นน้ำ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเมื่อช่วง 4 โมงเย็น ว่าช้างพลายฉลาดขับไล่สุนัขของชาวบ้าน บริเวณหน้าด่านหน่วยต้นน้ำลำสนธิ ต.ซับใหญ่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงได้เข้าไปตรวจดูร่องรอยและจุดลูกบอลสกัดตามแนวรั้ว 

On October 7, 2023, The Foundation of Lopburi Province, Upstream Camp, received a report from villagers at 4:00 p.m. that Plai Chalard the elephant  drive away the villagers' dogs in front of the Lam Sonthi Watershed Unit checkpoint, Sub Yai Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, Therefore our field staff went to inspect the traces and set off firecrackers along the fence.