Friday, January 29, 2021

ช้างกลุ่มพังคำดี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) พบช้างกลุ่มจำนวน 4 ตัว ได้แก่ พังคำดี พังนุ่น พังฝ้าย และพังปอ บริเวณใกล้กับสระ 1

On January 27, 2021, our Lampang field staffs found 4 elephants: Pang Kamdee, Pang Nhoon, Pang Fai and Pang Por  at Pond 1 area. 

Wednesday, January 27, 2021

ติดตามช้างออกบ้านน้ำอ้อม

วันที่ 26 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบช้างออกนอกพื้นที่บริเวณไร่บ้านน้ำอ้อม ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  จึงเข้าสอบถามชาวบ้านและสำรวจความเสียหาย หลังจากนั้นจึงออกติดตามช้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ปรากฎว่าไม่พบช้าง พบเพียงรอยการออกมาหากินและกลับเข้าป่าไปแล้ว  
On January 26, 2021, Foundation field staff Lopburi Province was informed by villagers that an elephant were found outside at the area of Ban Nam Aom , Yang Sao Subdistrict, Wichian Buri District, Phetchabun Province, therefore asked the villagers and investigated the damage. After that, he followed the elephants together with the forest ranger. It turned out that the elephant was not found. Found only a trace of  a living and returning to the forest.


ติดตั้งป้ายไวนิล

วันนี้ (27 มกราคม 2564) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ได้ติดตั้งป้ายไวนิลรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 1 บริเวณป่าดอยปางสัก ท้องที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

On January 27, 2021 our field staff at Lampang Province install a sign of sufficiency electric fence - phase1 at Doi Pang Sak in the area of Tambon Wiengtal, Hangchart District, Lampang Province.

Tuesday, January 26, 2021

ประชุมร่วมหน่วยต้นน้ำลำเจา

วันที่ 26 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยต้นน้ำลำเจา ปลัดอำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านซับใหญ่ บ้านซับชมภู และ เจ้าหน้าที่หน่วยต้นน้ำลำสนธิ เกี่ยวกับการสร้างแคมป์ใหม่ในเขตลำเจา(บ.ซับชมภู) และปัญหาช้างออกนอกพื้นที่กับการแก้ไขปัญหา

On January 26, 2020, Foundation field staff at Lopburi province attended a meeting with the head of the Lam Chao unit, Deputy Chief of Staff of Phakdee Chumpon, Chaiyaphum Province, headman and villagers of Ban Sub Yai, Ban Sub Chompoo, and Lam Sonthi Unit Officer About building a new camp in Lam Chao (Sap Chomphu) and the problem of elephants leaving the area and how to solving the problem.

Monday, January 25, 2021

ตัดอ้อยให้ช้าง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดต้นอ้อยเพื่อนำมาเป็นอาหารให้กับช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว)
On January 23, 2021 our Lampang field staffs  help cut sugar cane to be used as food for elephants who rehabilitate at Camp 2 (Mae Yao).

เฝ้าระวังช้างกลุ่มใหญ่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าเพื่อติดตาม และเฝ้าระวังช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 15 ตัว ได้แก่ พังตุ๊กตา พังกันยา พังสุพรรษา พังดอกแก้ว พังเพชรา พังหนึ่ง พังวิด้า พังดวงดาว พังดวงใจ พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังดารา พังลดา ลูกช้างเกิดใหม่ (ลูกของพังดารา) และสีดอมารวย บริเวณลำห้วยแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On January 22, 2021 our Lampang field staff tracked elephant in the forest found a large group of 15 elephants: Pang Tukta, Pang Kanya, Pang Supansa, Pang Dokkeaw, Pang Phetchara, Pang Nhung, Pang Vida, Pang Dongdao, Pang Dongjai, Pang Pandao, Pang Daosao, Pang Lada, Pang Dara with her baby and Sidor Maruay at Mae Sa Ngea Creek arae in the zone of Meatha Distric, Lampoon Province. 
สำรวจแนวรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองพร้อมด้วย สพ.ญ.สการินทร์ สัจจาพิทักษ์วงศ์ สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมกันสำรวจพื้นที่ทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพื่อเตรียมปล่อยลูกช้างพังทับเสลา ช้างแม่รับพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์บริเวณข้างอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

On January 22, 2021, Ms. Subin Chaminta, Assistant Coordinator of the Chiang Mai-Lampang Provincial Office, together with officials of the Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, along with  Scarin Sajjapitakwong, DVM, Veterinarians at Conservation Area Administration Office 13 (Phrae) jointly survey the area to build a sufficiency electric fence to prepare to release a baby elephant Pang Thap Salao and adoptive mother elephants Pang Dokrak and Pang Valentine around at  Mae Yao reservoir.Friday, January 22, 2021

พังนงนุช

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันผลักดัน และเฝ้าระวังช้างพังนงนุชบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาม ในพื้นที่ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On January 21, 2021 our field staff at Lampang Province fetch the elephant (Pang Nongnooch) at Mea Yam Reservoir  area in Zone of Tambon Maungyao, Hangchart District, Lampang Province.  


Wednesday, January 20, 2021

ขนหญ้าบาน่า

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันขนหญ้าบาน่าขึ้นรถเพื่อนำมาเป็นอาหารให้ช้างแม่รับพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์ 

On January 19 2021 our field staff at Lampang Province delivered bana grass for Pang Dokrak and Pang Valentine. 

ลูกช้างเกิดใหม่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 15 ตัว ประกอบด้วย 1.พังตุ๊กตา 2.พังกันยา 3.พังดารา 4.พังลดา 5.พังสุพรรษา 6.พังดอกแก้ว 7.พังเพชรา 8.พังหนึ่ง 9.พังวิด้า 10.พังดวงดาว 11.พังดวงใจ 12.พังปานดาว 13.พังดาวเสาร์ 14.สีดอมารวย 15.ลูกช้างเกิดใหม่ บริเวณลำห้วยแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On January 18, 2021 our Lampang field staff tracked elephants in the forest found group of 15 elephants consisted of 1.Pang Tukta, 2. Pang Kanya, 3.Pang Dara, 4.Pang Lada, 5.Pang Supansa, 6. Pang Dokkeaw, 7.Pang Phetchara, 8.Pang Nhung, 9.Pang Vida, 10.PangDongdao, 11.Pang Dongjai, 12. Pang Pandao, 13.Pang Daosoa, 14.Sidor Maruay and 15. a new born baby elephant. They lived at Mae Sa Ngea Creek area, Mea Tha District, Lampoon Province. 
พังสายทอง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าติดตามช้างในป่าพบพังสายทองหากินอยู่ตัวเดียว บริเวณลำห้วยแม่ใน (สันนาไห้เดียว) ในพื้นที่อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On January 18, 2021, when our Lampang field staffs were tracking the elephants in forest they found Pang Saithong lived alone at Mae Nai Creek area in the zone of  Hangchart District, Lampang Province.

Monday, January 18, 2021

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 1 พบว่ามีต้นไผ่ล้มทับทำให้กระแสไฟไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

On January 16, 2021 our Lampang field staff checked the sufficiency electric fence phase-1 found that bamboo tree was falling over the fence and the electricity could not be used. The field staff restored the fence to work again.


พังวาสนาเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ไปรื้อถอนแคมป์1 ซับหวาย และได้กลิ่นเหม็น จึงตรวจสอบหาที่มาของกลิ่น พบว่าห่างจากแคมป์ไปประมาณ 100 เมตร พิกัด N 15.40.740 E 101.22.059 มีช้างเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 5 วัน โดยจากการตรวจสอบเป็นพังวาสนา หลังจากแจ้งเรื่องต่อมูลนิธิฯสำนักงานกรุงเทพ วันต่อมา (วันที่ 17 มกราคม 2564) เจ้าหน้าที่จึงได้นิมนต์พระมาทำพิธีทางศาสนา และขุดหลุมฝังพังวาสนา 

On January 16, 2021,our Lopburi field staff demolished Camp 1 (Sabwai) and smelled the bad smell. Therefore examining the source of the smell it was found that about 100 meters away from the camp at N 15.40.740 E 101.22.059, the elephant died about 5 days ago. After reporting to the Foundation Office (Bangkok) on January 17, 2021, the staff invited the monks to perform religious ceremonies and then dug a grave for Pang Wadsana.

 รื้อแคมป์ 1

วันที่ 16 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เข้ารื้อถอนแคมป์ 1(ซับหวาย) ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อนำวัสดุที่ยังดีอยู่นำไปสร้างแคมป์ใหม่

On January 16, 2021, Foundation field staff Lopburi Province to demolish Camp 1 (Sub Wai) that have not been used to bring good materials to build a new campsite.ตรวจงานปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้

วันที่ 15 มกราคม 2564 คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และคุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ  ร่วมตรวจงานการปรับปรุงอาคารศูนย์ความรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ของบริษัท เอช เดคคอเรชั่น จำกัด ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

On January 15, 2021, Khun Wasan Klomjinda, chief of the Sublanka Wildlife Sanctuary And Mr. Premjith Hemmawath,  Manager of the Foundation check building renovation work at Knowledge Center Building work of H Decoration  Co., Ltd. at Sublanga Wildlife Sanctuary, Lopburi Province.