Monday, November 30, 2020

ช้างกลุ่มพังเดือน 11 ตัว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำจังหวัดลพบุรีแคมป์ต้นน้ำ ได้เข้าติดตามช้างด้านรั้วไฟฟ้าทิศเหนือใกล้หน่วยต้นน้ำ พบร่องรอยของช้างกลุ่มพังเดือน ซึ่งมีสมาชิกคือ พังเดือนและลูก พังบานเย็นและลูกๆ พังโดเรมีและลูกๆ พังจารุณีและลูกๆ รวม 11 ตัว หากินที่พิกัด N 15 43 932 E101 24 007 

November 30, 2020 our field staff, Lopburi, Water Source Camp has followed the elephant on the north electric fence near Lamsonthi Water Source Substation found traces of elephants : group of Pang Duern Whose members are Pang Duern and baby, Pang Banyen and children, Pang Doremi and children, Pang Jarunee and her children, a total of 11, living at coordinates N 15 43 932 E101 24 007

 

Saturday, November 28, 2020

เฝ้าระวังช้างพบกลุ่มพังหัวดี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 19.00 น. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เฝ้าระวังช้างในป่าลำพาส บริเวณที่ช้างมักผ่าน จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น. ได้พบกับช้างกลุ่มพังหัวดีที่กำลังกินต้นกล้วยอยู่ เมื่อช้างเจอเจ้าหน้าที่ได้วิ่งหนีไปไปอีกทาง จึงแกะรอยและผลักดันให้กลับเข้าป่าและพบว่ามีสีดอสุทินเข้ามาอยู่กับกลุ่มหัวดีด้วย

On November 26, 2020, at approximately 7.00 p.m. our field staff watched elephants in the Lam Pass forest area that elephants often pass until around 8.00 p.m., the staff met with a group of Pang Huadee, were eating banana trees. When the elephant found an officer they ran away the other way. So the staff traced and pushed back to the forest and found that Sidor Sutin had joined the group as well.

ซ่อมท่อ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำจังหวัดลพบุรีเข้าตรวจสอบความเสียหายจากช้างที่บ้านหินดาด ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยช้างได้เหยียบท่อส่งน้ำในไร่ พิกัด ตำแหน่ง N1547537 E10121577 โดยเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมให้เจ้าของท่อเรียบร้อยแล้ว และจากการตรวจสอบร่องรอยพบว่าเป็นผลงานของสีดอสุทิน

Our Lopburi field staff inspect the damage from elephants at Baan Hin Dat, Wang Thong Subdistrict, Phakdee Chumpon District, Chaiyaphum Province, where the elephant has stepped on the water pipeline in the farm, location coordinate N1547537 E10121577 by the staff have already repaired the pipe. And from the examination of traces found that it is Sidor Sutin.


ช้างลงมากินน้ำของชาวบ้าน

คืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตอนตีสามเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรีรับแจ้งว่าช้างลงมากินน้ำที่ บ้านเขาข้าหลวง ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบุรณ์ โดยเจ้าหน้าที่จึงไล่กลับขึ้นเขาแล้ว จากการตรวจสอบพบว่าเป็นช้างกลุ่มพังวาสนา

On the night of November 25, 2020, at 3 a.m., our Lopburi field staff was informed that the elephants had come down to Ban Khao Khalaung, Nam Ron Subdistrict, Wichian Buri District, Petchabun Province, by the field staff then fetch the elephants  back up the hill, found that it was Pang Wadsana's group.รับแจ้งช้างออก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ในช่วงเย็น เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ด้านบ้านน้ำร้อน จึงเข้าตรวจสอบพบว่าช้างได้ออกและกลับเข้าป่าแล้า ในบริเวณใกล้กับจุดที่สร้างรั้วไฟฟ้า

On November 22, 2020, in the evening, Foundation field staff Lopburi province was notified that there were elephants outside of Ban Nam-Ron. So they checked and found that the elephants had left and returned to the forest. In the vicinity of the site of the electric fence.


Friday, November 27, 2020

ลูกช้าง "พังปอ"

วันนี้ (27 พ.ย. 2563) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างกลุ่มจำนวน 4 ตัว ได้แก่ พังคำดี พังนุ่น พังฝ้าย และลูกช้างเกิดใหม่ (ลูกของพังนุ่น) หากินอยู่บริเวณลำห้วยแม่ปอนในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน) จึงได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรม และเพศของลูกช้างเกิดใหม่พบว่า ลูกช้างเกิดใหม่เป็นเพศเมีย ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงได้ตั้งชื่อให้กับลูกช้างเกิดใหม่ว่า "พังปอ"

Today (27 Nov 2020), the Foundation field staff at Lampang Province found groups of 4 elephants: Pang Kamdee, Pang Noon, Pang Fai, and a new born baby elephant. (baby of Pang Noon) living in Mae Pon Creek in Camp 1 area (Mae Pon). The staff therefore observed the behaviour and the sex of the new baby elephant was found The new baby elephant is female. The Foundation gave the name to the new baby elephant as "Pang Po"ช้างเล่นฝุ่น

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้นำพังดุ และลูกช้างทับเสลาลงเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาวเป็นเวลา 15 นาที หลังจากเล่นน้ำเสร็จพังดุ และลูกช้างทับเสลาได้เล่นฝุ่นเพื่อเป็นการป้องกัน และไล่แมลงที่จะมารบกวน

On  November 26, 2020, our Lampang field staffs together with the Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and the Huai Kha Khaeng Wildlife Conservation Station staff brought Pang Duh and baby elephant Thap Salao into the Mae-Yao reservoir for 15 minutes. And the baby elephant Thap Salao played dust as protection and repel insects that will disturb.


พบพลายตะวัน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพลายตะวันอยู่ในอาการตกมัน บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง จึงช่วยกันเฝ้าระวัง และผลักดันช้างเข้าไปในป่า

On November 26, 2020, the Foundation field staff in Lampang found Plai Tawan is in the musth period at Mae Kiang Reservoir area therefore staffs  have to watch out and pushing elephants into the forest.Thursday, November 26, 2020

ต้นกล้วยอาหารเสริม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) ช่วยกันตัดต้นกล้วยเพื่อมาเป็นอาหารเสริมให้ช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแคมป์

Wednesday, November 25, 2020

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าช่วงที่ 1

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 1 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง บริเวณท้องที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นระยะทาง 2.92 กิโลเมตร ระหว่างการสำรวจพบมูลช้างประมาณ 4 ตัว

On November 24, 2020, our Lampang field staffs surveyed the sufficiency electric fence line for phase 1 in Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary around Wiang Tan Sub-district, Hang Chat District, Lampang Province, a distance of 2.92 kilometers, during the survey, there were about dung of 4 elephant.

ต่อแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ต่อแผงโซลาร์เซลล์ของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณลานช้างแท็กซี่

On November 24, 2020, Mr.Subin Chaminta, Assistant Coordinator of the Chiang Mai-Lampang Provincial Office, helped staff at the Thai Elephant Conservation Center, Lampang Province, connect the solar panels of the electric fence for sufficiency electric fence at Chang Taxi area.Tuesday, November 24, 2020

ความคืบหน้างานออกแบบจัดแสดงในศูนย์ความรู้ฯ

คุณสุกิจ ทรัพย์เพิ่มพูนและคณะ นำเสนอผลงานแก้ไขที่จะะจัดแสดงในศูนย์ความรู้ช้างสัตว์ป่า และธรรมชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาให้แก่คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีปะเสน กรรมการและรองเลขาธิการ และคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ รับชม ณห้องประชุมมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่9 ชั้น 18 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ กทม.

Khun Sukit Subpermpoon and others presenting the revised works that will be displayed in the Elephant, Wildlife and Nature Knowledge Center, Sublanka Wildlife Sanctuary, to Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation and Khun Pichai Chanvirachart, Director of The Foundation at the meeting room of the Art Gallery of King Rama IX Foundation, 18th Floor, I Tower Building, Bangkok. 

เล่นน้ำคลายร้อน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้นำพังดุและลูกช้างทับเสลาลงเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาว เพื่อให้ช้างได้คลายความร้อน และผ่อนคลายความเครียด ซึ่งช้างทั้ง 2 ตัวได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

On 23 November 2020, our Lampang field staff together with the Huai Kha Khaeng Wildlife Conservation Station staff brought Pang Duh and baby elephant, Pang Thap Salao to swim in Mae Yao reservoir In order for elephants to cool off And relieve stress where both elephants play in the water for fun.
Monday, November 23, 2020

เฝ้าระวังช้างอย่างต่อเนื่อง

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ประมาณ 20.00 น.ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้เฝ้าระวังช้างที่บริเวณป่าบ้านลำพาส พบว่ามีช้างออกมาในบริเวณนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ฉายไฟส่องไป ช้างได้วิ่งหนีอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงติดตามและผลักดันช้างให้เข้าไปในป่าลึก

On November 22, 2020, around 8:00 p.m., while our field staffs in Lopburi have monitored elephants at Ban Lampass forest area they found that there were elephants coming out in this area. When the staff shone their lights the elephant ran away quickly. The staff then followed and pushed the elephants into deep  forest.