Monday, May 31, 2021

โอเลี้ยง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หลังจากที่คอกรั้วไฟฟ้าเนื้อที่ 5 ไร่ สร้างเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี จึงได้นำสีดอโอเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงปรับพฤติกรรมในคอกรั้วไฟฟ้านั้น

On May 28, 2021, after the electric fence of 5 rais was completed, the Foundation's field staffs Lopburi Province therefore, they brought Sidor O-Liang  into the stall to rehabilitated. 

 


Friday, May 28, 2021

ช้างกลุ่มใหญ่กินโป่ง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 12 ตัว คือ พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังดวงดาว พังดวงใจ พังดารา พังลดา พังกันยา พังเพชรา พังหนึ่ง และลูกช้าง (ลูกของพังเพชรา) ลงมากินโป่งเทียมบริเวณลำห้วยแม่ปอนในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On May 27, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province found a large group of 12 elephants, Pang Tukta, Pang Dok Kaew, Pang Pandao, Pang Daosaow, Pang Dongdao, Pang Duangjai, Pang Dara, Pang Lada, Pang Kanya, Pang Petchara, Pang Neung and the baby elephant. (Pang Petcha's baby) came to eat salt lick at Mae Pon creek in Camp 1 area (Mae Pon).

ผลักดันช้างเข้าป่า

คืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจตามแนวรั้วจุดที่ช้างชอบออกพบว่ามีรอยช้างพังรั้วออกไปไร่ของชาวบ้านด้านนอกรั้ว เจ้าหน้าที่จึงจุดประทัดผลักดันให้กลับเข้าป่าได้ในเวลาประมาณ 01.30 น. และเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้กลับมาแก้ไขซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าในวันรุ่งขึ้นให้ใช้งานได้ดังเดิม

On the night of May 26, 2021, the Foundation's field staff at Lopburi Province has inspected the fence line where elephants like to leave, found that there are elephant's trail breaking the fence out to the villagers' farms outside the fence. The firecrackers were thus pushed back into the forest at about 1:30 a.m. and field workers returned to fix the electric fence the next day to make it work as before.

 

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564

On May 26, 2021, Mr. Subin Chamintha, Assistant Coordinator of Chiang Mai - Lampang Province, along with executives from the Wildlife Conservation Office, The Office of Conservation Area 13, Lampang Branch and Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, Lampang Province joined together to plant trees. On the occasion of the National Tree Day of the year 2021.

ตัดหญ้าที่ขึ้นสูง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารช้างใกล้กับสระ 1 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On May 26, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province helped mow the high grass along the sufficiency electric fence at the elephant food plantation area near Pond1 in Camp 1 (Mae Pon).

Thursday, May 27, 2021

สีดอสุทิน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งว่ามีช้างออกที่บ้านซับใหญ่ จึงเข้าตรวจสอบจุดที่ช้างออกพบว่าเป็นรอยช้างวิ่งชนรั้วออกไป จึงคาดการณ์ว่าเป็นสีดอสุทินซึ่งจะมีวิธีการออกนอกรั้วโดยวิธีนี้ โดยจะแตกต่างจากพลายฉลาดที่ใช้ต้นไม้พาดเพื่อเดินออกไป

 

บำรุงรักษารั้วไฟฟ้า

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรช่วงปางกระจา

On May 25, 2021, the Foundation field staff at Lopburi Province help together to cut high grass along the electric fence at Pang Kraja area to prevent short circuit.
  

พังเปิ้ลและลูกๆ

23 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี พบช้างพังเปิ้ลและลูกทั้งสองตัว (พังมะเกี๋ยงและพลายมะขาม) บริเวณกิโลเมตรที่ 2 ในป่าซับลังกา ขณะเดินทางกลับจากการติดตามพลายฉลาด
On May 23, 2021, our Lopburi field staff found Pang Ple and her children (Pang Makieng and Plai Makam) at Km.2, Sublangka Forest while returning from Plai Chalard tracking. 

Monday, May 24, 2021

พบช้างสระ2

วันนี้ (24 พ.ค.64) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างกลุ่มจำนวน 3 ตัว คือ พังสุพรรษา สีดอมารวย และพลายบริบูรณ์บริเวณสระ 2 ในพื้นที่ใกล้แคมป์ 1 (แม่ปอน)

Today (24 May '21), the Foundation field staff in Lampang Province found a group of three elephants, Pang Supansa, Sidor Maruay, and Plai Boriboon at Pond 2 in the area near Camp 1 (Mae Pon).

งานนิทรรศการตกแต่งภายในฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คุณสุกิจ ทรัพย์เพิ่มพูน เข้าปรึกษาและนำเสนองานนิทรรศการที่จะจัดแสดงภายในศูนย์ความรู้ช้างสัตว์ป่า และธรรมชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ให้แก่คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีปะเสน กรรมการและรองเลขาธิการ และคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ชั้น 18 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ กทม.
ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พร้อมด้วยครอบครัวไทยใหม่ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณมงคล ไทยใหม่ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ณ แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On May 22, 2021, the Foundation field staff in Lampang Province, together with the Thai Mai family, made a merit ceremony to Khun Mongkol Thai Mai, the Foundation field staff in Lampang Province, at Camp 1 (Mae Pon).

สำรวจความเสียหาย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งว่ามีช้างออกที่บ้านวังเชื่อม ต.กุดตาเพชร จ.ลพบุรี จึงเข้าตรวจสอบโดยมีความเสียหายเล็กน้อย จากร่องรอยการหากินพบว่าเป็นพลายฉลาดและจากการตามรอยพบว่าช้างได้กลับเข้าป่าแล้ว

On May 23, 2021, the Foundation field staff at Lopburi Province was notified that an elephant had left at Ban Wang Cheum, Kutapetch Subdistrict, Lopburi Province. Therefore examined at the field found to have some minor damage. And found that it was Plai Chalard  which the elephant had returned to the forest already.
 

เข้าตรวจสอบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบการทำงานของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ช่วงหลังวัดเขาประตูชุมพล บ้านหนองใหญ่ พบว่ารั้วทำงานได้ปกติและไม่มีร่องรอยช้างออกมาทางด้านนี้

On May 22, 2021, The Foundation field staff Lopburi Province have checked the operation of the sufficiency electric fence  behind Wat Khao Pratoochumpon, Ban Nong Yai, it was found that the fence was working normally and there were no traces of elephants coming out on this side.

Friday, May 21, 2021

ติดตามช้าง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีรายงานว่า ช้างพลายฉลาด  ขณะนี้ได้อยู่ในป่าซับลังกา จึงได้ออกติดตามตั้งแต่บริเวณน้ำตกสามสายไปจนถึงสระ 2 พบว่ามีรอยพลายฉลาดเดินตามช้างกลุ่มหนึ่งซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเป็นกลุ่มใด 

On May 21, 2021, The  Foundation field staff at Lopburi province reported that Plai Chalard now in Sublangka Forest. So the staffs followed up from Samsai Waterfall to the pond2, and found the trails of Plai Chalard following a group of elephants, which is unclear which group it is.
  
พลายพลัง

วันนี้ (21 พ.ค.64) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าติดตามช้างพบพลายพลังหากินลำพังตัวเดียวบริเวณห้วยทรายแล้ง (สาขาห้วยแม่สะป้วด) อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Today (21 May 2021), the Foundation field staff in Lampang Province entered the forest to track elephants and found Plai Phalang lived alone in Huai Sai Laeng Creek. (Huai Mae Sa Puot Branch) Mae Tha District, Lamphun Province.

Thursday, May 20, 2021

ติดตั้งตัวยึดลวด

วันที่ 19 พฤษาภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ช่วยติดตั้งลูกถ้วยเซรามิคโดยยึดกับเสารั้วสำหรับร้อยสายลวดเพื่อทำรั้วไฟฟ้า

On May 19, 2021, the Foundation field staff at Lopburi Province has helped to install ceramic insulators by fixing them on fence posts for wiring to make electric fences.