Wednesday, April 26, 2006

Mor Khajornphat draws Pang Morakot's blood for a health check-up at the Foundation's Doi Pa Muang Camp. หมอ ขจรพัฒน์ กำลังเจาะเลือดพังมรกตเพื่อนำไปตรวจ
Foundation field staff in Lampang (Nirad and Sa-ngad) clear plot to undertake the "Elephant Dung Reforestation Project". Elephant dung will be collected from various locations visited by the elephant and placed upon the corresponding cleared out plot. เจ้าหน้าที่ภาคสนามจัดเตรียมพื้นที่สำหรับ “โครงการช้างปลูกป่า” มูลช้างจะถูกเก็บสะสมไว้จากหลายพื้นที่เพื่อนำมูลช้างเหล่านี้เพิ่มความสมดุลในพื้นที่โครงการช้างปลูกป่า

Monday, April 24, 2006

Pang Morakot at her new home in Doi Pa Muang, Lampang. พังมรกตย้ายมาอยู่ที่บ้านแห่งใหม่ที่จ.ลำปาง
Plai Sukhum arrives at the Foundation's camp in Lampang and tests the water. พลายสุขุมมาถึงที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปางและได้ดื่มน้ำบริเวณสระน้ำแห่งที่หนึ่ง
Foundation officer Subin hands over the cash payment for the elephants. คุณสุบิน เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิได้จ่ายเงินสดสำหรับการซื้อช้างสองตัวนี้
Elephant seller signs tranfer documents. ผู้ขายช้างกำลังเซ็นสัญญาซื้อขายช้างพังมรกตและพลายสุขุม
Plai Sukhum and Pang Morakot are loaded on the ten-wheel truck at Mae Sarieng, Mae Hongsorn Province. พลายสุขุมและพังมรกตได้ขนย้ายมาบนรถสิบล้อที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Last night Pang Pornchita and Plai Somchai roamed Khun Charb's house at Wang Cheurm Village to eat some banana. Now Khun Parichat brings them back the Sublangka Wildlife Sanctuary. The foundation will construct the electric fence to keep elephants roaming outside Sublangka Forest. เมื่อคืนวานนี้พังพรธิตาและพลายสมชายเดินออกนอกพื้นที่และไปกินกล้วยที่บ้านลุงฉาบ หมู่บ้านวังเชื่อม ขณะนี้คุณปาริชาติได้พาช้างสองตัวนี้กลับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาแล้ว ซึ่งทางมูลนิธิฯจะจัดสร้างรั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

Saturday, April 22, 2006

Two of our elephants are happily dusting their backs with sand and soil. ช้างสองตัวกำลังปัดฝุ่นดินทรายที่ติดอยู่บนหลังของพวกเขา
Pichai points to evidence of a large wild boar having had a mud bath in the creek. คุณพิชัยพบรอยเท้าหมูป่าที่มาเล่นน้ำบริเวณนี้
Khun Pichai greets Plai Srisakorn, formerly one of the meanest and naughtiest elephant in Thailand. His rehabilitation is closely monitored. His mahout reports that he has calmed down substantially in the presence of humans. He essentially is a wild elephant; not having been trained or ever ridden. He is our future hope in leading captive elephants in the reintroduction process. คุณพิชัยได้พูดคุยกับพลายศรีสาคร ก่อนหน้านี้พลายศรีสาครเป็นหนึ่งในช้างที่นิสัยดุร้ายและซุกซนที่สุดในประเทศไทย หลังจากที่เขาได้มาปรับพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ควาญช้างได้รายงานว่าเขามีนิสัยเรียบร้อยขึ้นเมื่อเข้าใกล้มนุษย์ และเขาได้เป็นช้างป่าอย่างแท้จริงโดยไม่ได้ผ่านการฝึกและเลี้ยง ซึ่งพลายศรีสาครเป็นความหวังของพวกเราที่ได้นำช้างป่าคืนสู่ธรรมชาติ
Water level in the former pond (right) is now almost a meter higher than the water table level in the newly dug section (left). ระดับน้ำของสระทางขวามีระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำของสระที่ขุดใหม่ทางด้านซ้าย
Lamsonthi creek has been diverted into a narrow canal that feeds Pa's Pond. แม่น้ำลำสนธิเปลี่ยนเส้นทางการเดินน้ำไปสู่คลองสายเล็กเพื่อไหลลงสู่สระปา
Parichat instructs our field staff how to plant the Vetiver grass. คุณปาริชาติสอนวิธีการปลูกหญ้าแฝกให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
Khun Bundit oversees the planting of Vetiver grass around Pa's Pond. คุณบัณฑิตตรวจดูการปลูกหญ้าแฝกบริเวณสระปา
Khun Pichai and Khun Bundit examine the insulation the field staff have installed under the tin roof of Camp 1. คุณพิชัยและคุณบัณฑิตตรวจดูฉนวนกันความร้อนเพื่อช่วยในการลดความร้อน ที่จะเข้ามาภายในบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ติดตั้งบริเวณใต้หลังคาของบ้านพักแห่งที่ 1

Friday, April 21, 2006

Pantana sends the latest report on Elephant Behavior Monitoring Project in Lampang. คุณพันธุ์ธนา เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่รายงานการติดตามช้างพังคำน้อย พังบัวลอยและพังสำราญซึ่งปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วที่ อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง
Khun Pichai receives birthday greetings from the Elephant Reintroduction Foundation Bangkok staff. คุณพิชัย ประธานภาคสนามของมูลนิธิฯ ได้รับการ์ดอวยพรวันเกิดจากพนักงาน พวกเราขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Tuesday, April 18, 2006

A panorama of Pa pond is posted by Khun Bundit photographer. ภาพสระปาถ่ายภาพโดยคุณบัณฑิต
Pa's Pond Posted by Picasa
Westerly view of Pa's Pond. Now we have to plant Vetiver Grass along the pond's contour to prevent erosion during the rainy season. ภาพแหล่งน้ำทางทิศตะวันตก ซึ่งขณะนี้พวกเราได้ปลูกหญ้าแฝกรอบสระปาเพื่อรักษาหน้าดินในฤดูฝน
Final contouring is done so that the elephants can walk down to the water with ease. ช้างเดินลงมาที่แหล่งน้ำได้สะดวกขึ้น หลังจากปรับพื้นที่บริเวณริมสระน้ำ
Pa's Pond is almost finished. พี่ปาริชาติรายงานว่าสระปาใกล้จะเสร็จแล้ว

Thursday, April 06, 2006

Dr.Sumet and the unborned hog deer in alcohol. ดร.สุเมธกำลังดูลูกเนื้อทรายที่คุณปาริชาติดองเก็บไว้
Then, our boards and guests visit Camp 1. คณะกรรมการและคณะเข้าเยี่ยมชมบ้านพักเจ้าหน้าที่ภาคสนามแห่งที่1
Dr. Robert Mathers,Director of WWF Thailand and Director of the Elephant Reintroduction Foundation, wonders with great amazement as to where the elephants went !!!. ดร.โรเบิร์ต มาเธอร์สงสัยว่าช้างไปที่ไหน
They are very happy to have joined this elephant reintroduction merit making event. ครอบครัวรัศมีเจริญมีความสุขมากที่ได้บริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในวันนี้
After we finished to take a photo, many photographers pose for group too. หลังจากถ่ายภาพหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่างภาพก็ถ่ายรูปหมู่เช่นกัน
Many visitors join the released elephant ceremony and pose for group photo. คุณเหลืองและคณะถ่ายรูปพร้อมกันในงานนี้
Pang Deurn and Pang Dao back to the Sublangka forest. พังเดือนและพังดาวกำลังเดินกลับสู่ป่า
They help to open the bamboo gate. พวกเขาช่วยกันเปิดรั้วไม้ไผ่
Khun Leung tries the holy multi-colored cloth around Pang Deurn's neck. คุณเหลืองผูกผ้าสามสีให้กับพังเดือนเพื่อความเป็นสิริมงคล
Before Pang Deurn and Pang Dao are released back to nature, Khun Leung and family did merit-makings "Sangkatharn" on Buddhist Ceremony. คุณเหลืองและครอบครัวถวายสังฆทานก่อนที่จะปล่อยพังเดือนและพังดาว
Khun Leung and family are welcomed by Dr.Sumet Tantivejkul and Khun Parichat on the occasion of released elephant ceremony. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลและคุณปาริชาติกล่าวต้อนรับคุณเหลืองและครอบครัวเนื่องในงานปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ

Wednesday, April 05, 2006

Electric Fence Plan Elephant Reintroduction Foundation will undertake a new project by constructing electric fences to keep elephants and other wild animals from roaming outside Sublangka Forest. In a recent meeting with the EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand), EGAT Governor, Kraisri Kanasutra, declined to finance the Baht 8 million construction cost of the electric fence as previously understood and to the surprise of his staff who had surveyed and designed the electric fence. The Foundation will go ahead immediately to construct the electric fence on its own and seek other financial support. EGAT will turnover the electric fence blueprints so that the Foundation can proceed with the construction. การจัดแนวรั้วป้องกันช้าง มูลนิธิคืนช้างสู่รรมชาติมีโครงการจัดทำแนวรั้วไฟฟ้าทางด้านเหนือและใต้เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่
The map of Sublangka wildlife sanctuary shows the north and south black lines for constructing the Electric Fence Project. แผนที่ของซับลังกาแสดงเส้นสีดำทางด้านเหนือและใต้เพื่อการจัดสร้างรั้วไฟฟ้า

Tuesday, April 04, 2006

Surprisingly, Hog deer JH 90 was about to gave birth before she died. Khun Parichat manages to preserve the unborned baby in alcohol. รูปเนื้อทรายตัวเล็กเป็นลูกของเนื้อทราย JH 90 แต่ว่าเขาตายแล้ว ตอนนี้คุณปาริชาติดองเก็บไว้ให้ดูที่ซับลังกา
khun Parichat reports that Female Hog Deer JH 90 is attacked by dogs. She died of severe injuries. Khun Parichat has performed ceasarian. คุณปาริชาติรายงานว่าเนื้อทราย JH 90 บาดเจ็บเนื่องจากออกมาที่วัดวังเชื่อมแล้วโดนสุนัขกัดเป็นแผลที่บริเวณก้น 4-5 แผล มีแผลที่ใหญ่มากอยู่ที่บริเวณก้นและปากของเนื้อทรายฉีกขาดจนทำให้ไม่สามารถกินหญ้าได้
Our officer in Lampang also found elephant footprints on a tree leaning over a stream and was surprised by the acrobatic agility of the elephant in walking across the tree. เจ้าหน้าที่ลำปางได้พบรอยเท้าช้างที่เดินบนกิ่งไม้ ที่พาดอยู่ระหว่างกลางลำห้วย คาดว่าช้างคงใช้เป็นสะพานในการเดินข้ามลำห้วย
Elephant behavior monitoring at Doi Phu Muang Lampang, our staff in Lamphun found the banana's tree break by Pang Bua Loy and Pang Bun Rod. ในการติดตามช้างที่ดอยผาเมือง ลำปาง ระหว่างการเดินทางเจ้าหน้าที่ของเราได้พบรอยการหักกินต้นกล้วยของพังบัวลอย และพังบุญรอด
Banana tree are planted by our field staff. ต้นกล้วยที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันปลูก
The officer in Lampang Nirad is fencing and growing banana sprout for elephant foods. เจ้าหน้าที่ลำปาง (นิราช) กำลังล้อมรั้วสำหรับเพาะกล้าต้นกล้วย เพื่อนำมาเป็นอาหารช้าง

Sunday, April 02, 2006

10 year old expert backhoe operator works the backhoe with great deftness, just like playing a computer game, but this is for real. น้องบอสอายุเพียง 10 ขวบ ขับรถแบคโฮลและขุดสระปาอย่างคล่องแคล่วเหมือนกับเล่มเกมคอมพิวเตอร์แต่เขากำลังขุดแหล่งน้ำของจริงอยู่
Khun Bundit embraces 10 year old backhoe operator, while the digging manager who is his father looks on proudly. คุณบัณฑิตกอดน้องบอส เด็กชายอายุเพียง 10 ขวบที่ขับรถขุดดินขนาดใหญ่ ขณะที่พ่อของเขาเป็นผู้ควบคุมการทำงานในการขุดสระครั้งนี้และเขารู้สึกภูมิใจลูกชายของเขาเป็นอย่างมาก
Backhoe digging Pa's Pond. รถแบคโฮลกำลังขุดและขยายแหล่งน้ำ
Khun Pichai, Khun Bundit and Parichat stand at the edge of Pa's Pond which is being enlarged and dug deeper. Underground water table is reached and will provide an ample body of water for our elephants. คุณพิชัย คุณบัณฑิตและคุณปาริชาติยืนข้างสระปาขนาดใหญ่และลึกซึ่งเป็นการสร้างแหล่งน้ำแบบธรรมชาติสำหรับช้างในความดูแลของมูลนิธิฯ
Sivaporn spends sometime talking to Plai Srisakorn, who now is no longer the meanest elephant in Thailand after his relocation to Sublangka. He seems to be well adjusted to the new habitat and friends. คุณศิวะพรพูดคุยกับพลายศรีสาครซึ่งเป็นช้างไทยที่ได้กลับคืนสู่ป่าที่ซับลังกาและดูเหมือนว่าพลายศรีสาครจะเข้ากับเพื่อนใหม่และบ้านใหม่ได้เป็นอย่างดี
Khun Bundit, water management expert, examines electric water pump provided by the Foundation to supply water for the Forestry staff and the Foundation staff at Camp 2. คุณบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแหล่งน้ำติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่บ้านพักแห่งที่ 2
New location explored by Khun Parichat for elephant reintroduction ceremonies. คุณปาริชาติสำรวจสถานที่แห่งใหม่สำหรับพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ
Foundation field staff expertly work on fitting the Sala Anekprasong's roof. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังประกอบหลังคาของศาลาอเนกประสงค์อย่างชำนาญ