Thursday, February 28, 2013


บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด มอบเงิน 5,500 บาท ให้แก่คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของมูลนิธิฯ ณ สำนักงานกรุงเทพฯ    
ทางนายสัตวแพทย์เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร ได้เข้ามายิงยาเพื่อติดโซ่ให้พลายพลังปรับพฤติกรรมให้หายจากอาการตกมันเสียก่อน จึงปล่อยเข้าป่าตามเดิม 

lai PhalPang is getting in musth, our field staffs found him at Baudindam area.  พลายพลัง หลังจากที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระในป่าดอยผาเมือง จนในขณะนี้มีอาการตกมัน และหลุดออกมาใกล้ขอบชายป่า โดยเจ้าหน้าที่ไปพบเข้าบริเวณบ่อดินดำ

Tuesday, February 26, 2013

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิพบพังโดเรมีโดนพลาย
ฉลาดใช้งาแทง จึงนำมาผูกเลี้ยงไว้แถวสระ 2 เพื่อสะดวกในการทำความสะอาดบาดแผล

พลายศรีสาคร หากินโดยลำพังอยู่บริเวณปางกระจา

Monday, February 25, 2013
ยังไม่แน่ชัดว่า จากรูปพังทองคำที่ท้องและเต้านมขยายจะท้องหรือไม่ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

พบว่า สาเหตุที่เต้านมขยายอาจเกิดจากการดูดนมของลูกพังจารุณี

Thursday, February 21, 2013


21 กุมภาพันธ์ 2556 : พบช้าง พังบัวแก้ว (ช้างป่า), พังพลอย, พังดีใจ, พังนกแล, พังนิ่มนวล หากินอยู่บริเวณป่าข้างๆสวนของชาวบ้าน บ้านใหม่พัฒนา ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร พิกัด N16 53.643 E103 54.865 (48Q03 84392 UTM18 68003) เวลา 07.20 น. ซึ่งในเวลากลางคืนของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มช้างได้ผ่านแนวรั้วไฟฟ้าเข้ามากินพืชสวนของชาวบ้านแล้ว เนื่องจากบริเวณที่พบกลุ่มช้างหากินอยู่นั้น อยู่ใกล้กับสวนของชาวบ้าน จึงพากันไล่ต้อนให้เข้าไปหากินในป่าด้านใน

Wednesday, February 20, 2013
Pang Wadnasa lives alone at KM.1. พังวาสนาลงมาหากินอาหารเพียงลำพังที่ ก.ม.1 ด้านฝั่งตะวันออก


Pang Meaboonkeaw and Pang Pornchita live at KM.2 East of Sublanka Forest. 
พังแม่บุญแก้วกับพังพรชิตา หากินอาหารอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 2 ด้านฝั่งตะวันออก

Monday, February 18, 2013


The Foundation provides 5 motorcycles for our field staffs to track elephants in Sublangka Wildlife Sanctuary.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ้ดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 5 คัน สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามใช้ลาดตระเวนเพื่อการติดตามช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

18 กุมภาพันธ์ 2556 : พบช้างพังบัวเงิน หากินเพียงตัวเดียวอยู่บริเวณป่าใกล้ๆสวนของชาวบ้าน บ้านนายอ ต.สร้างค้อ อ. ภูพาน จ.สกลนคร พิกัด N16 51.229 E103 54.601 (48Q0383882 UTM1863705) เวลา 22.23 น. เนื่องจากบริเวณที่พบใกล้กับที่ทำกินของชาวบ้าน จึงไล่ต้อนช้างพังบัวเงินให้เข้าไปหากินในป่าลึกด้านใน

Sunday, February 17, 2013


Our field staffs found Plai Chompol lives at KM.18 East side of Sublangka Forest. เจ้าหน้าที่ภาคสนามพบพลายชุมพลหากินอาหารอยู่บริเวณ กม.18 ทางฝั่งตะวันออก


3 Girl elephants: Pang Dokkaw, Pang Pompam and Pang May live at KM.2, East side of Sublangka Forest.พังดอกขาว พังป๋อมแป๋มและพังเมย์ หากินอาหารอยู่บริเวณ กม.2 ด้านฝั่งตะวันออก

New Elephant - Pang Pandao


05.30 AM, Pang Pandao arrives at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang. วันนี้พังปานดาวเดินทางมาถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เวลาประมาณ 05.30 น.

Saturday, February 16, 2013

Luang Poo Bunyarit Donates Paan Dao

On the occasion of his 99th birthday Luang Poo Bunyarit donates Pang Paan Pao for reintroduction.


Luang Pu Boonyarit presents a cheque to Khun Sivaporn Dardarananda Secretary-General of The Foundation to purchase an elephant to release on the occasion of Luang Pu's birthday, at Suanthip, Nonthaburi Province on February 16, 2013.    หลวงปู่บุญญฤทธิ์มอบเช็คบริจาคแก่คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อจัดซื้อช้างปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ร่วมอนุโมทนาด้วย ณ สวนทิพย์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2556

Friday, February 15, 2013

ตรวจหนังสือ "คืนช้างสู่ธรรมชาติ"Mor Bic, Mor Tom, Mor Nil and Khun Premjit proof the book "Return to The Forest" at Elephant Reintroduction Foundation, Bangkok.   หมอบิค หมอต้อม หมอนิล และคุณเปรมจิตร ช่วยกันตรวจหนังสือ "คืนช้างสู่ธรรมชาติ"  ที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานกรุงเทพฯ
15 กุมภาพันธ์ 2556   : พบกลุ่มช้าง พังบัวแก้ว (ช้างป่า), พังพลอย, พังดีใจ, พังนกแล, พังนิ่มนวล หากินอยู่บริเวณป่าข้างๆสวนของชาวบ้าน บ้านนายอ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร พิกัด N16 52.287 E103 55.975 (48Q0386357 UTM1865493) เวลา 07.37 น. ซึ่งเวลาตอนกลางคืนของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มช้างได้เข้าไปกินพืชสวนของชาวบ้านแล้ว เนื่องจากบริเวณที่พบกลุ่มช้างหากินอยู่นั้น ใกล้กับที่ทำกินของชาวบ้านจึงพากันไล่ต้อนกลุ่มช้างให้เข้าไปหากินในป่าลึกด้านใน และปล่อยไว้ พิกัด N16 53.956 E103 53.712 (48Q0382332 UTM1868746)

Thursday, February 14, 2013Our field staff are restoring villager's pipe after elephants broke it while they walked out of the area. เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันเปลี่ยนท่อน้ำประปาของชาวบ้านที่ช้างออกนอกพื้นที่ และเดินไปเหยียบ
แตก

Khun Vasun Presents CertificateKhun Vasun presents the certificate to Khun Sivaporn at Sublangka Wildlife Sanctuary offices. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ รับมอบ ประกาศนียบัตรจาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มูลนิธิฯ ได้เป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ. ลพบุรี


Our  field staffs  (Lopburi) change the roof and restore Camp1's garage.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ช่วยกันเปลี่ยนและซ่อมหลังคาโรงเก็บรถที่แคมป์ 1Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation take a picture Plai Somchai near Lamsonthi Creek at KM. 12. When the group of director visit to observe at Sublangka Wildlife Sanctuary. 
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิ ถ่ายรูปพลายสมชายซึ่งหากินอาหารอยู่ริมลำสนธิ บริเวณกิโลเมตรที่ 12 ขณะเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  

Check Up Pang Lampang
Mor Tom, Mor Taweepoke Angkawanich, DVM. checks up Pang Lampang at KM. 14 Sublangka Wildlife Sanctuary.  
วันนี้ น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เข้าตรวจสุขภาพพังลำปาง ที่บริเวณกิโลเมตรที่ 14 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

Wednesday, February 13, 2013Mother and baby hog deer are walking cross the road near Camp 1. เนื้อทรายแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังเดินผ่านทางเข้าแคมป์ 1

Monday, February 11, 2013


Pang Dokkaw, Pang Pompam, Pang Ple and Pang May move from KM.8 to KM.3.
ช้างพังดอกขาว พังป๋อมแป๋ม พังเปิ้ลและพังเมย์ ที่หากินอาหารบริเวณ กม.ที่ 8 เมื่อวันที่ 9 ก.พ 2556 ขณะนี้ได้ย้ายมาหากินอยู่บิเวณ กม.ที่ 3


พังลำปางหากินอาหารบริเวณสระ 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าพง เถาวัลย์และมันแกวป่า

Sunday, February 10, 2013Pang Wadsana lives alone at KM.2 (west side), 150 meter far from inspect road.  พังวาสนาหากินอาหารโดยลำพัง ณ บริเวณ กม.2 ด้านตะวันตก ห่างจากเส้นทางลาดตระเวน 150 เมตร


Plai Chompol lives at KM.13 near Pond 2. and our field staff found some trails of Seedor Suthin near here.
พลายชุมพลหากินอยู่บริเวณ กม.13 ใกล้ๆ กับสระ 2  จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ภาคสนามคาดว่า สีดอสุทินน่าจะหากินอยู่บริเวณนั้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากพบรอยเท้าของสีดอสุทินในบริเวณดังกล่าว


Pang Meaboonkeaw and Pang Pornchita live at KM.1 east side of Lamsonthi Creek. They have a lot of bamboo and some kind of trees.   
พังแม่บุญแก้วและพังพรธิตาหากินอาหารอยู่บริเวณ กม.1 ด้านฝั่งตะวันออกของลำสนธิ โดยบริเวณนี้
อาหารโดยรอบจะเป็นประเภทไผ่รวก ใบข่อยและหญ้าไข่เห

Pang Lampang is eating her food, vine, yam-bean and grasses  at Sra 2 area.   พังลำปางหากินอาหารบริเวณสระ 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหญ้ากองพง เถาวัลย์และมันแกวป่า

Friday, February 08, 2013
After Plai Udom has cured in Elephant hospital nearly 1.5 years. Today Plai Udom can go back to Doi Phamaung Forest again. หลังจากที่พลายอุดมพักรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลช้างเป็นระยะเวลาเกือบครึ่งปีตอนนี้พลายอุดมถึงเวลากลับคืนสู่ป่าดอยผาเมืองอีกครั้ง