Thursday, September 16, 2021

สัมภาษณ์ท่านดร.สุเมธ

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ทีมงานจากบริษัท เซียมเวอร์ค จำกัด ได้เข้าถ่ายทำวีดีโอและสัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ถึงการดำเนินงานและผลความสำเร็จในการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 

Wednesday, September 15, 2021

ดูแลรั้วด้านโนนสวรรค์

วันที่ 15 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านโนนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ต่อเนื่องจากครั้งก่อนจนแล้วเสร็จ โดยได้เปลี่ยนเส้นลวดรั้วใหม่ เพร้อมทั้งเปลี่ยนเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

 

ดูแลรั้วด้านปางกระจา

วันที่ 14 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้เข้าตรวจสอบรั้วไฟฟ้าด้านปางกระจา พบว่ามีกิ่งของต้นไม้เอนมาโดนสายไฟ จึงเข้าทำการตัดเพื่อไม่ให้ไฟลัดวงจรและตรวจสอบไฟพบว่าทำงานได้ตามปกติ


พลายฉลาดพังรั้ว

วันที่ 14 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมากินข้าวโพดที่บ้านโคกกรวด อ.วิเชียรบุรี เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นรอยของพลายฉลาดและกลุ่มของพังพรชิตา โดยพลายฉลาดได้ล้มต้นไม้พาดสายรั้วไฟฟ้าทำให้เสารั้วหัก แล้วจึงพากันเดินออกมายังไร่ข้าวโพด 


 

Tuesday, September 14, 2021

พลายฉลาด

บ่ายวันที่ 12 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รับแจ้งว่า รั้วไฟฟ้าด้านโคกกรวดช่วงระหว่างตู้ควบคุมไฟที่ 1 และ 2 เสียหาย จึงเข้าตรวจสอบพบว่า เป็นรอยของพลายฉลาด โดยช้างได้นำท่อนไม้ขนาดใหญ่หลายท่อนมาพาดสายรั้วไฟฟ้าจนรั้วเสียหาย และพบรอยช้างกลุ่มพังพรธิตาได้ตามออกมาตรงช่วงบริเวณนี้ด้วยแต่ช้างกลุ่มพรธิตาไม่ได้ออกนอกรั้ว มีเพียงพลายฉลาดตัวเดียวที่ออกมายังไร่ข้าวโพดของชาวบ้านแต่ไม่เสียหายมากนัก ขณะนี้พลายฉลาดได้กลับเข้าป่าไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันยกท่อนไม้ที่ช้างนำมาพาดรั้วไฟฟ้าออก และซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

               


Monday, September 13, 2021

ซ่อมรั้วไฟฟ้าด้านโคกกรวด

วันที่ 11 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ารั้วไฟฟ้าด้านโคกกรวดเสียหาย จึงได้เข้าตรวจสอบพร้อมพบว่ามีรอยล้อรถจักรยานยนต์วิบากชนสายไฟรั้วขาดและทำให้เสารั้วหัก เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้แก้ไขซ่อมแซม และในวันต่อจึงได้ทำป้ายห้ามรถวิบากเข้า ไปติดไว้ที่ปากทาง    

    


Saturday, September 11, 2021

ความคืบหน้าศูนย์ความรู้ฯ

คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รายงานว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายนนี้ บริษัท เอช เดคคอเรชั่น จำกัด ผู้รับเหมาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้จัดส่งทีมช่างเข้าทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนการติดตั้งระแนงด้านบนของอาคารให้มีมิติของหัวช้างมากขึ้น และบริษัท เซียมเวอร์ค จำกัด ผู้รับเหมาจัดนิทรรศการภายใน ได้นำอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ และกราฟิคต่างๆ เข้าติดตั้งภายในศูนย์การเรียนรู้แล้ว
Friday, September 10, 2021

บำรุงรักษารั้วไฟฟ้า

วันที่ 9 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เข้าตัดหญ้าบำรุงรักษารั้วไฟฟ้าด้านหนองใหญ่ จ.ชัยภูมิ โดยเปลี่ยนเส้นลวดใหม่ และตรวจเช็คการทำงานของรั้วไฟฟ้าThursday, September 09, 2021

ออกติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างพบช้างกลุ่มจำนวน 4 ตัว ได้แก่ พังนุ่น พังฝ้าย พังคำดี และพลายบริบูรณ์กำลังหากินอยู่บริเวณลำห้วยแม่ปอน


Tuesday, September 07, 2021

ติดป้ายจุดสกัด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองและผู้นำชุมชนบ้านแม่เลียงพัฒนา ร่วมกันล้อมรั้วลวดหนามและติดป้ายจุดสกัดเฝ้าระวังช้างแม่เลียงพัฒนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

Monday, September 06, 2021

ผลักดันช้างกลุ่มพังนุ่น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) ช่วยกันผลักดันช้างกลุ่มจำนวน 4 ตัว ได้แก่ พังนุ่น พังฝ้าย พังคำดี และพลายบริบูรณ์ บริเวณลำห้วยแม่ปอน

On September 3, 2021, the Foundation's field staff in Lampang Province at Camp 1 (Mae Pon) helped to push a group of 4 elephants, namely Pang Nhoon, Pang Fai, Pang Khamdee, and Plai Boriboon at Mae Pon creek area.

ดูแลรักษาพังบุญยืน

คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้นำพังบุญยืนช้างสตัฟฟ์มาทำความสะอาด เนื่องจากอากาศช่วงนี้มีความชื้นสูง โดยพังบุญยืนซึ่งเป็นคู่แฝดของพลายบุญยังลูกของพังแม่บุญแก้ว 

Khun Warisara Utansut, Foundation Coordinator Lopburi Province has brought Pang Boon Yuen, an elephant stuff to clean due to the high humidity during this period.  Pang Boon Yuen, who is the twin of Plai Boonyang, the son of Pang Mae Boonkaew. 

ช้างกลุ่มพังดอกขาว

วันที่ 6 กันยายน 2564 พบช้างกลุ่มพังดอกขาวและลูกๆ รวมประมาณ 13 ตัว ได้พากันเดินหากินมาถึงหน้าประตูรั้วไฟฟ้าทางเข้าป่าซับลังกา

On September 6, 2021, a group of 13 elephants, (Pang Dok Khao's group) were found in front of the electric fence gate at the entrance to the Sublangka forest.


 

พืชผักอาหารช้าง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง นำพืชผักเช่น หญ้าบาน่า กล้วย ฟักเขียว ข้าวโพด และถั่วฝักยาว มาเป็นอาหารให้กับช้างแม่รับพังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และลูกช้างพังทับเสลา

On September 3, 2021, the Foundation's field staff Lampang province and Doi Pha Muang wildlife sanctuary brought vegetables such as bana grass, bananas, winter melon, corn and long beans come to be food for the elephants :Pang Dok Rak, Pang Valentine and the baby elephant Pang Thap Salao.