Monday, September 27, 2021

พบพลายตะวัน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) พบพลายตะวันหากินอยู่ลำพังตัวเดียวบริเวณลำห้วยแม่ปอน

On September 24, 2021 our Lampang field staff (Camp1-Meapon) found Plai Tawan live alone at Meapon Creek area.
พังทีน่าและลูกช้างเกิดใหม่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพังทีน่าและลูกช้างที่เกิดใหม่ ขณะติดตามพลายพลังบริเวณห้วยแม่หมาก

On September 23, 2021 Our Lampang field staff found Pang Tina and a new born baby elephant when they were tracking Plai Palang at Hui Mhak creek area. 

ติดตามพลายพลัง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามพลายพลังบริเวณห้วยแม่หมาก ในท้องที่ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On September 22, 2021 our Lampang field staff track Plai Phalang in Mea Mhak Creek area, Maungyao Subdistrict, Lampang Province.

Monday, September 20, 2021

อาหารช้างแม่รับ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าบาน่าที่แปลงปลูกพืชอาหารช้างสระ 1 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน) มาเป็นอาหารให้กับช้างแม่รับพังดอกรักและพังวาเลนไทน์

On September 18, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province helped mow the Bana grass at elephant food crop plant, Pond 1 in Camp 1 (Mae Pon) to feed adoptive elephants: Pang Dok Rak and Pang Valentine.

ตัดอ้อยให้ช้าง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) ช่วยกันตัดอ้อยมาเป็นอาหารให้ช้างประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On September 17, 2021, the Foundation field staff in Lampang Province at Camp 2 (Mae Yao) helped cut sugarcane to feed the elephants at Camp 2 (Mae Yao).

ดินสไลด์

วันที่ 19 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รายงานว่าระหว่างลาดตระเวนตรวจสอบรั้วไฟฟ้าด้านตะวันตก ช่วงปางกระจาถึงบ้านซับยาง(ช่วงรั้วกิโลเมตร ที่ 8) พบดินสไลด์ลงมาทับเสารั้วไฟฟ้าเสียหาย

On September 19, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province was reported that while patrolling the western electric fence during Pang Kracha to Ban Sap Yang (fence at km. 8) found land slides down over the electric fence post.
  

Friday, September 17, 2021

ตกแต่งด้านหน้า

วันที่ 16 กันยายน 2564 คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำจังหวัดลพบุรี ได้รายงานว่าบริษัท เอช เดคคอเรชั่น จำกัด ผู้รับเหมาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้ปรับเปลี่ยนการติดตั้งระแนงด้านบนของอาคารให้มีมิติของหัวช้างมากขึ้น และตกแต่งให้มีลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

On September 16, 2021, Ms. Warisara Utansut, Lopburi Provincial Coordinator reported that H Decoration Company Limited, a contractor for building restructuring has modified the installation of the battens on the top of the building to have more dimensions of the elephant's head and decorated pattern.


Thursday, September 16, 2021

สัมภาษณ์ท่านดร.สุเมธ

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ทีมงานจากบริษัท เซียมเวอร์ค จำกัด ได้เข้าถ่ายทำวีดีโอและสัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ถึงการดำเนินงานและผลความสำเร็จในการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 

Today (16 September 2021) at 11:00 a.m., a team from Seam Work Co., Ltd. has filmed a video and interviewed Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of the Elephant Reintroduction Foundation about the operation and the success of releasing elephants back to the nature at the Chaipattana Foundation Office, Bang Yi Khan Subdistrict, Bang Phlat District, Bangkok.


Wednesday, September 15, 2021

ดูแลรั้วด้านโนนสวรรค์

วันที่ 15 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านโนนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ต่อเนื่องจากครั้งก่อนจนแล้วเสร็จ โดยได้เปลี่ยนเส้นลวดรั้วใหม่ เพร้อมทั้งเปลี่ยนเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า

On September 15, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province repaired the sufficiency electric fence on the side of Ban Non Sawan, Chaiyaphum Province, continuing from the previous day until it was completed by changing the new fence wire and change the electric fence controller.

 

ดูแลรั้วด้านปางกระจา

วันที่ 14 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้เข้าตรวจสอบรั้วไฟฟ้าด้านปางกระจา พบว่ามีกิ่งของต้นไม้เอนมาโดนสายไฟ จึงเข้าทำการตัดกิ่งไม้เพื่อไม่ให้ไฟลัดวงจรและตรวจสอบไฟพบว่าทำงานได้ตามปกติ

On September 14, 2021, the Foundation's field staff Lopburi province has inspected the electric fence on the Pang Kracha side found that a branch of a tree leaned against electric wire Therefore, cut off the branch to avoid short circuit and check the power to find that it works normally.


พลายฉลาดพังรั้ว

วันที่ 14 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมากินข้าวโพดที่บ้านโคกกรวด อ.วิเชียรบุรี เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นรอยของพลายฉลาดและกลุ่มของพังพรชิตา โดยพลายฉลาดได้ล้มต้นไม้พาดสายรั้วไฟฟ้าทำให้เสารั้วหัก แล้วจึงพากันเดินออกมายังไร่ข้าวโพด

On September 14, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed by the villagers that an elephant came out to eat corn at Ban Khok Krod, Wichian Buri. The staff then came to check and found that it was a trace of Plai Chalard and Pang Pornchita's group. Plai Chalard fell down a tree and strung the electric fence line, causing the fence post broken. Then they walked out to the corn field. 


 

Tuesday, September 14, 2021

พลายฉลาด

บ่ายวันที่ 12 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รับแจ้งว่า รั้วไฟฟ้าด้านโคกกรวดช่วงระหว่างตู้ควบคุมไฟที่ 1 และ 2 เสียหาย จึงเข้าตรวจสอบพบว่า เป็นรอยของพลายฉลาด โดยช้างได้นำท่อนไม้ขนาดใหญ่หลายท่อนมาพาดสายรั้วไฟฟ้าจนรั้วเสียหาย และพบรอยช้างกลุ่มพังพรธิตาได้ตามออกมาตรงช่วงบริเวณนี้ด้วยแต่ช้างกลุ่มพรธิตาไม่ได้ออกนอกรั้ว มีเพียงพลายฉลาดตัวเดียวที่ออกมายังไร่ข้าวโพดของชาวบ้านแต่ไม่เสียหายมากนัก ขณะนี้พลายฉลาดได้กลับเข้าป่าไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันยกท่อนไม้ที่ช้างนำมาพาดรั้วไฟฟ้าออก และซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

On the afternoon of September 12, 2021, our Lopburi field staff were informed that the electric fence at Kok Krod side between the 1st and 2nd control cabinets was damaged and found a trace ofPlai Chalard. The elephant had brought several large logs to draped over the electric fence until the fence was damaged. And found a trace of elephants of Pang Pronthita's group that came out in this area as well, but the elephants of Pornthita group did not go outside the fence. Only Plai Chalard came out to the villagers' corn fields without much damage. Plai Chalard had now returned to the forest. The staff then helped to lift the log that the elephant had brought over the electric fence. and repair the electric fence to be able to use normally.

               


Monday, September 13, 2021

ซ่อมรั้วไฟฟ้าด้านโคกกรวด

วันที่ 11 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ารั้วไฟฟ้าด้านโคกกรวดเสียหาย จึงได้เข้าตรวจสอบพร้อมพบว่ามีรอยล้อรถจักรยานยนต์วิบากชนสายไฟรั้วขาดและทำให้เสารั้วหัก เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้แก้ไขซ่อมแซม และในวันต่อจึงได้ทำป้ายห้ามรถวิบากเข้า ไปติดไว้ที่ปากทาง

On September 11, 2021, the Foundation's field staff in Lopburi Province was informed that the electric fence on Kok Krod side was damaged. Therefore, they inspected and found that there were marks on the wheels of a dirt bike that hit the wires, the fence was torn and the fence post was broken. Field staffs fixed the fence. And the next day, he made a sign prohibiting the dirt bike from entering.    

    


Saturday, September 11, 2021

ความคืบหน้าศูนย์ความรู้ฯ

คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รายงานว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายนนี้ บริษัท เอช เดคคอเรชั่น จำกัด ผู้รับเหมาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้จัดส่งทีมช่างเข้าทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนการติดตั้งระแนงด้านบนของอาคารให้มีมิติของหัวช้างมากขึ้น และบริษัท เซียมเวอร์ค จำกัด ผู้รับเหมาจัดนิทรรศการภายใน ได้นำอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ และกราฟิคต่างๆ เข้าติดตั้งภายในศูนย์การเรียนรู้แล้ว

Khun Warisara Utansut , Coordinator of the Elephant Reintroduction Foundation at the Sublangka Wildlife Sanctuary,  Lopburi  reported that on September 11, 2021 H Decoration Company Limited, a contractor for renovating the building structure has sent a team of technicians to modify and adjust the installation of the battens on the top of the building to have more dimensions of the elephant's head and Seam Work Company Limited, an internal exhibition contractor. have brought equipment to the exhibition and various graphics installed within the learning center.
Friday, September 10, 2021

บำรุงรักษารั้วไฟฟ้า

วันที่ 9 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เข้าตัดหญ้าบำรุงรักษารั้วไฟฟ้าด้านหนองใหญ่ จ.ชัยภูมิ โดยเปลี่ยนเส้นลวดใหม่ และตรวจเช็คการทำงานของรั้วไฟฟ้า

On September 9, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province has cut the grass to maintain the electric fence at Nong Yai, Chaiyaphum Province. By changing the wire. and check the operation of the electric fence.