Monday, September 27, 2021

พังทีน่าและลูกช้างเกิดใหม่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพังทีน่าและลูกช้างเกิดใหม่ ขณะติดตามพลายพลังบริเวณห้วยแม่หมาก

No comments: