Thursday, September 09, 2021

ออกติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างพบช้างกลุ่มจำนวน 4 ตัว ได้แก่ พังนุ่น พังฝ้าย พังคำดี และพลายบริบูรณ์กำลังหากินอยู่บริเวณลำห้วยแม่ปอน


No comments: