Monday, February 27, 2017Plai O-leang was chained to rehabilitate at this moment.
พลายโอเลี้ยง ช้างที่ผูกเลี้ยงเพื่อทำการปรับพฤติกรรมในขณะนี้

เฝ้าระวังช้าง

Last night, Lopburi field staffs camp to observe elephants  at Ban Wangyai, Pakdichumpol, Chaiyaphum.
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กางเต็นท์นอนเฝ้าระวังช้างเพื่อไม่ให้ออกนอกพื้นที่มากินพืชผลทางเกษตรของบ้านวังใหญ่ ต.จอมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิWednesday, February 22, 2017
The Foundation free roam Pang Dokkeaw to rehabilitate new elephant that we have Mr.chanokchol Phadanprison to look after her,
ทดลองปล่อยเลี้ยงพังดอกแก้ว โดยมีนายชนกชน ผาด่านไพรสณฑ์ เจ้าหน้าที่เข้าใหม่เป็นผู้ดูแล

Tuesday, February 21, 2017

แคมป์ 1 ย้ายบ้านพัก
Our Lopburi field staff at Camp1 building their house to new place because a tree broken at the house.   
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำแคมป์ 1 ย้ายบ้านพักอันเนื่องจากตรงจุดเดิมมีต้นไม้ยางหักโค่น

ลาดตระเวน
Our Lopburi field staffs survey Panghui electric fence line.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ออกสำรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งเขาพังเหย เพื่อดูแลความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าแล้งWater level in Lamsonthi Creek at KM.2 reduce continuously.
สภาพน้ำในคลองลำสนธิ บริเวณกิโลเมตรที่ 2 เริ่มแห้งลงเรื่อยๆ


คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ TISCO Asset Management Company Limited เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และรายงานแจ้งข้อมูลของการจัดการกองทุนฯ ณ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานกรุงเทพ

Monday, February 20, 2017

พังคำดี


Pang Kamdee comes to drink some water at Pond 1. Our field staff let her free to practice  to live in the wild.   
พบพังคำดีลงมากินน้ำบริเวณสระ1 แม่ป๋อน หลังจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามฯ ปล่อยเลี้ยงเพื่อให้ช้างหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ

Friday, February 17, 2017

ทัศนศึกษา


On Febuary 11, 2017 36 students form Rajamangala University of Technology Phra Nakron  field trip at Sublangka Wildlife Sanctuary to make a salt lick for animals.
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรมวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 36 คน เข้าเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเรียนรู้การปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่า ตามโครงการ "สร้างโป่งเทียมต่อลมหายใจให้สัตว์ป่า" ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ตรวจตราความเรียบร้อย

Our field staffs at Lopburi are mowing grass around electric fence at Panggraja area. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรี ช่วยการตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณปางกระจา ทั้งนี้เพื่อให้การปล่อยกระแสไฟฟ้าของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พังบัวคำ

Our Lopburi's field staff is washing Pang Buakam's wound at KM.8, Sublangka Forest.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังรักษาแผลให้กับพังบัวคำอยู่ที่ กม.8

Thursday, February 16, 2017Mr.Subin Jamintha let new staff, Mr.Samart Soungphanadon (orange shirt) and Mr.Chanokchon Phadanprison (black shirt) to get use to the place and learn about efficiency electric fence line at Khuntan Highway Service Center.
นายสุบิน จำอินถา พาเจ้าหน้าที่ภาคสนามใหม่จำนวน 2 คน นายสามารถ สูงผนาดอน (เสื้อสีส้ม) และนายชนกชน ผาด่านไพรสณฑ์ (เสื้อสีดำ) เข้าดูพื้นที่บริเวณหมู่บ้านจำบ่อแป้น และศึกษาเกี่ยวกับรั้วไฟฟ้าพอเพียงบริเวณด้านหลังศูนย์บริการประชาชนทางหลวงขุนตาล


Today group of Pang Phetchara and her daughter move to Measapod Creek, Meatha Distric, Lampon Province. 
พบช้างกลุ่มเพชราและลูก บริเวณห้วยแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Pang Kamdee

Veterinarian from Elephant Hospital check up Pang Kamdee and give her saline solution because she look gaunt.

10 กุมภาพันธ์ 2560 สัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้างเข้าตรวจร่างกายและให้น้ำเกลือแก่พังคำดี เนื่องจากช้างพังคำดีมีร่างกายที่ซูบผอม ซึ่งในขณะนี้ช้างพังคำดีอาการดีขึ้นตามลำดับ

Thursday, February 09, 2017

Pang Nhung
Found Pang Phetchara and Pang Nhung (her daughter) lived at Meakeang Reservoir. 
พบช้างกลุ่มเพชราและลูกออกหากินบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง

Monday, February 06, 2017


The Foundation  presents  celendar and gifts to villager who live around Doiphamaung Wildlife Sanctuary (Lampon Province).
  นายสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ และนายสามารถ สูงผนาดอน เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ สวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกจากงานปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ฝั่งจ.ลำพูน

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง


Our Lampang field staff and Ban Meaphung join to build efficiency electric fence at Meaphung Creek area and  Phayai Creek area.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านแม่ผึ้ง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง สร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณลำห้วยแม่ผึ้ง ห้วยผายาย เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ ซึ่งสามารถปล่อยกระแสไฟและใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

Sunday, February 05, 2017

อาหารช้างOur field staff carries banana tree and sugar cane that Uncle Dom donate for food to Pang Meaboonkeaw, she was chained to wash her wound every day. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ช่วยกันลำเลียงต้นกล้วยและอ้อยที่ลุงดม ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นได้บริจาคให้เพื่อเป็นอาหารช้าง "พังแม่บุญแก้ว" ช้างที่ผูกเลี้ยงอยู่เนื่องจากยังต้องทำความสะอาดแผลทุกวัน

Friday, February 03, 2017Mr.Subin Jamintha presents a bag of rice and calendar to villager at Ban Mealaeng, Lampang.  
นายสุบิน จำอินถา มอบข้าวและปฏิทิน ของที่ระลึกจากโครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อสวัสดีปีใหม่ชาวบ้านหมู่บ้านแม่เลียง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง