Wednesday, July 26, 2023

พังสุพรรษาพาลูกชายมาเยี่ยมพังน้ำว้า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำแคมป์ 1 แม่ป๋อน รายงานว่า พบพังสุพรรษาพาลูกชาย(พลายบรรหาร) ลงมาเยี่ยมพังน้ำว้า ใกล้แคมป์ 1 แม่ป๋อน โดยพังน้ำว้าได้ต้อนรับสองแม่ลูกอย่างดี

On July 26, 2023, the Foundation's field staff at Camp 1 Mae Pon reported that Pang Suphansa took her son (Plai Banharn) to visit Pang Nam Wa near Camp 1 Mae Pon.ปล่อยพันธุ์ปลา อ่างเก็บน้ำแม่ปอน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายภิเษก แก้ววงค์สาย เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ป๋อน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมด้วย เช่นผู้นำหมู่บ้าน กรมประมง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน

On July 21, 2023, Mr. Pisek Kaewwongsai, staff of the Foundation release fish species at Mae Pon Reservoir area with many agencies involved such as village leaders, Department of Fisheries, Mae San Subdistrict Administrative Organization.

Thursday, July 20, 2023

กิจกรรมพัฒนาคลองส่งน้ำและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่ธรรมชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองส่งน้ำและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปอน ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ประมงอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มอาสาพระราชทาน

On July 19, 2023, Elephant Reintroduction Foundation participated in activities to develop water supply canals and release fishes back to nature on the occasion of His Majesty the King's birthday on July 28, 2023 at Huai Mae Pon Reservoir, Mae San Sub-district, Hang Chat District, Lampang Province, in collaboration with Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary, Fisheries District, Mae San Subdistrict Administrative Organization. Village Headman and Royal Volunteers.
Tuesday, July 18, 2023

ขอแสดงความเสียใจ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติโดย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลแก่ญาติของนายทวี จำอินถา เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปางที่ถึงแก่กรรม 

On July 15, 2023, the Foundation by Chalermchat Somkerd DVM, MS, PhD, Director of the Elephant Reintroduction Foundation along with the Foundation's field staff Participating in merit making for the relatives of Mr. Tawee Jamintha, Foundation field staff. of  Lampang Province who passed away.ออกสำรวจแนวรั้วไฟฟ้า บ้านเทพนา

วันที่  17 กรกฏาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี  ออกตรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านนํ้าลาด บ้านเทพพนา ฝั่งเขาพังเหย พบไม้หักทับสายไฟ  จึงได้ทำการตัดออก แล้วแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติ

On July 17, 2023, our field staff  Lopburi Province inspected a sufficiency electric fence line on the side of Ban Nam Lad, Ban Theppana, (Pang Huie Mountain) that found a broken tree over the wires. Therefore they cut out the tree and then fix the fence to use normally.Thursday, July 13, 2023

ซ่อมแซมกระท่อมให้ชาวบ้าน

 วันที่ 12 กรกฏาคม 2566  จนท.มคช ร่วมกับ จนท.ขสป หน่วยต้นน้ำ ได้ไปซ่อมกระท่อมให้ชาวบ้าน ที่ช้างพลายฉลาดกับลูก พังกระท่อม ที่ บ้านซับไทรทอง ม.8  ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จนท ได้ซ่อมเสร็จแล้วทั้งสองหลัง และ ช่วงบ่ายทำเรื่องความเสียหายให้ชาวบ้าน

On July 12, 2023, ,our field staff at  Lopburi, together with the upstream forest rangers went to repair the huts for the villagers where  Plai Chalard and his children broke down the hut at Ban Sub Sai Thong, Village No. 8, Laem Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, both of them were repaired . In the afternoon they made the compensate to the villagers.


Wednesday, July 12, 2023

ติดตามช้าง

วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้เข้าติดตามช้างประจำเดือนกรกฎาคม ในป่าหลังเข้าสู่ฤดูฝนต้นไม้และอาหารของช้างมีเพิ่มขึ้น

On July 5, 2023, our Lampang field staff monthly tracked the elephants in the forest. After the rainy season, trees and elephant food are increasing.


Monday, July 10, 2023

ปรับทางเข้าหน่วยซับหวาย

วันที่ 9 กรกฏาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลพบุรี ร่วมกับ.ข.ส.ป.นพป.ต้นน้ำ.ได้ช่วยกันทำทางจากหน่วยต้นน้ำถึงหน่วยซับหวาย 

On July 9, 2023,our field staff at  Lopburi, together with the upstream forest rangers unit helped to restore a path from the upstream unit to the Sap Wai unit.
Tuesday, July 04, 2023

พบกลุ่มพังเดือนออกหากิน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติแคมป์หนองใหญ่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านโนนสวรรค์ ว่าพบร่องรอยช้างออกนอกพื้นที่  โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบช้างกลุ่มพังเดือน ซึ่งมีลูกเล็กๆ รวมจำนวน 7  ตัว บริเวณสุดรั้ววัดเขาประตูชุมพล 

On July 4, 2023, our field staff at Nong Yai Camp  notified by the villagers Ban Non Sawan that found traces of elephants outside the area. Then the staff inspected and found the group of 7 elephants : Pang Duern's group with children at the end of the fence at Wat Khao Pratu Chumphon.
Sunday, July 02, 2023

ความเสียหายช้างออกนอกพื้นที่

วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรี ได้เฝ้าระวังช้างบ้านซับมงคล เนื่องจากช้างได้ออกมากินต้นกล้วย เหยียบต้นมัน และทำกระท่อมของชาวบ้านเสียหาย 2 หลัง 

On July 1, 2023, our Lopburi field staff have kept an eye on the elephants of Ban Sub Mongkhon,  because the elephant came out to eat the banana tree, trampled on it and damaged 2 villagers' huts.