Wednesday, September 30, 2009

Every year our 2 elephants: Pang Thongbai and Pang Boonmee Nan go out of area to rice farm of the villager near Mae Poo Reservoir to have some salt lick there. The Foundation pays for the damage to the rice's owner and fetch our elephants back to the forest. พังทองใบและพังบุญมีน่านได้ออกนอกพื้นที่เพื่อเข้าไปกินดินโป่งซึ่งอยู่ในบริเวณนาข้าวเป็นประจำทุกปี ระหว่างทางได้เหยียบย่ำต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องในนาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้กับอ่างเก็บน้ำแม่ปู และขณะนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Tuesday, September 29, 2009

Plai Mitri (a young bull elephant in Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary) goes down to drink some water in Mae Yao Creek after raining.
พลายไมตรีลงมากินน้ำในลำห้วยแม่ยาว ซึ่งมีน้ำไหลตลอดเวลาเนื่องจากมีฝนตกชุก

Monday, September 28, 2009

Khun Kobkan Wattanavrangkul, Chairperson of Toshiba Thailand Co.,Ltd., Khun Hidenori Matsui President of Toshiba Thailand Co.,Ltd., and staffs visit Sublangka Wildlife Sanctuary to survey the place for holding the ceremony next week. Mr.HIDENORI MATSUI ประธานบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เข้าดูพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ก่อนที่จะเข้ามาทำการปล่อยช้างคืนสู่ป่าในวันที่ 8 ตุลาคม 2552

Khun Santi Bhirombhakdi President of Boon Rawd Trading Co.,Ltd donates 2,000,000 baht to Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Elephant Reintroduction Foundation to sponsor 2 elephants join our project at Chaipattana Foundation on September 28, 2009.
คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาทให้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนช้าง 2 เชือก เข้าร่วมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ มูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 28 กันยายน 2552

Sunday, September 27, 2009

Elephant Reintroduction Foundation sponsor a budget in "teach children love forest project 2552" to 92 students who study near the sanctuary at Sublangka Wildlife Sanctuary during September 25-27, 2009. ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2552 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการสอนน้องรักษ์ป่า"ซับลังกา" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร โรงเรียนบ้านวังทองและโรงเรียนบ้านเขารวก รวม 92 คน เข้าร่วมโครงการฯและได้ศึกษาธรรมชาติในป่าซับลังกา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้รู้จักรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

Friday, September 25, 2009

Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Elephant Reintroduction Foundation ,Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation visit Chaing Mai Office and meet with Assist. Prof Jureerat Samretphasong, Associate Dean and Advisor Veterinarians of Foundation at faculty Veterinary medicine Chiang Mai University.

จากนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ และคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ เข้าเยี่ยมสำนักงานเชียงใหม่ และร่วมประชุมกับทางอาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการผศ.สพญ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

พิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ตัวที่ 6 ของ ARROW

Khun Somphol Chaisiriroj, Director of Arrow and his staff on behalf of I.C.C. released “Pang Namfon”, the sixth elephant of supporting to join elephant reintroduction Foundation. Arrow presents a cheque of 1,000,000 baht to Dr.Sumet Tantivejkul, Chairman of The Foundation and Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation at Sala in Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary, Lampang on September 25, 2009.

คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ และพนักงานแอร์โรว์ ร่วมงานมอบปล่อยช้าง "พังน้ำฝน" คืนสู่ธรรมชาติ และได้มอบเช็ค จำนวน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติโดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ และ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาเอนกประสงค์ที่ประกอบใหม่ เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 25 กันยายน 2552

Wednesday, September 23, 2009

Khun Suchat Rotjanagee, a sponsor of an elephant visits The Foundation at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi and observes rehabilitated elephants in the forest on September 23, 2009.

คุณสุชาติ โรจนากี ผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช้าง 1 เชือก เข้าร่วมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้าดูการปรับพฤติกรรมช้างในพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Tuesday, September 22, 2009

Pang Nimnaul our elephant at Phuphan National Park comes down to drink some water in the creek. พังนิ่มนวลกำลังลงกินน้ำในลำธารป่าภูพาน

Mor Kwan's Elephant Clinic: "Domestication versus unharnessing: The success of reintroduction captive elephant to the wild."


Pang Buangern and Buathong before released into Phupan wild
Elephant Herd: Buakheaw Buangern and Buathong
Domestication versus unharnessing: The success of reintroduction captive elephant to the wild
Introduction
The Asian elephant in Thailand is now facing extinction. At the beginning of this century there were approximately 100,000 elephants, now there are less than 2,000 surviving in the wild and 3,000 in captivity. Most of captive elephants encounter the sufferings. Many captive elephants are chained for whole life, or forced to stand on a restricted area with their own excrement. Some captive elephants are compelled to roam on city streets that pose for a danger to the elephants as well as pedestrians and traffic. Due to the restrictions and living in the unnatural habitat, it results in their dwindling health both physical problems and psychological problems which may lead to the deaths or disabilities. Furthermore, these problems can indicate poor welfare of captive elephants. Elephant Reintroduction Foundation is assigned to be responsible for the Elephant Reintroduction Project of Her Majesty Queen Sirikit in order to offer an alternative way of captive elephant management which returns domestic elephants to the wild. The foundation’s intentions are not only to conserve the elephants but also to balance the forest ecosystem because it is the real home of elephants. The rapid decline in Thailand's forest means that there are very few places where elephants can now live safely. A lot of domesticated elephants released at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary (lampang), Sab Langka Wildlife Sanctuary (Lopburi), Kaeng Ka Charn National Park (Petchburi) and Mae Wa National Park (Lampang). Some of them have completely returned to freedom in the wild, whereas the others have taken rehabilitation program in the nature before being back to the jungle. Futhermore, Phu Phan National Park (Sakolnaorn), is the proficient area for the reintroduction process of the captive elephants.
The last wild elephant in Phu Phan National park
In the past, many herds of wild elephants, more than 50 elephants, had lived in Phu Phan National Park. In 2005, only one elephant, named Pang Bua Kaew, was found in this National Park. Rapid diminishing of wild elephant population was caused by several reasons such as deforestation, habitat fragmentation, and human encroachment. Humans have become the major enemy for elephant’s living space. The forest or the elephant’s habitat had been threatened and converted to cropland, pasturage for livestock, and timber for housing and conveniences. Progress in the habitat poaching by human and urbanization caused the loss of their habitats, was a major factor that impacted food resources and foraging of wild elephants. Some elephants raided into the agricultural region, which consequently caused human-elephant conflict, and resulted in the death of elephants. Pang Bua Kaew, the last wild elephant of Phu Phan National Park, lived alone and was depressed at that time. However, Pang Bua Kaew was highly intelligent, she knew how to avoid a danger. She lived in the edge of a forest near a temple area and never turned back to the areas where her relatives were killed. For this reason, an initiative to reintroduce elephants back to Phu Phan National Park for increasing elephant population was assigned to Her Majesty’s awareness. Pang Bua Ngeun and Pang Bua Thong, the domesticated elephants in Elephant Reintroduction Project, were translocated to Phu Phan National Park. Previously, they had been unsuccessfully released at Kang Krajarn National Park, where they could not get along with wild elephant herds, and often roamed out the wild boundary. At the new place, Phu Phan forest, they had freedom and could live appropriately in their new home, which implied to a successful reintroduction.
Reintroduce elephant to the wild: reality or fantasy?
Many people argue that reintroduction into the wild was not possible. The domesticated elephants born and raised in captivity depended on humans for survival, therefore it was very heavy for them to change their habits and survive in nature. They did not know how to use their trunks to collect food or how to avoid poisonous plants. Moreover, it was too difficult to group with the wild elephants. Surprisingly, Pang Bua Ngeun and Pang Bua Thong could get along with the wild elephant “Pang Bua Kaew”. When Pang Bua Kaew saw Pang Bua Ngeun and Pang Bua Thong, she approached communicated with them by gently touching and smelling with her trunk. Accepting the newcomers of Pang Bua Kaew may be motivated due to a probable reason that she had to live with loneliness and needed society back to her life since the wild elephants are highly social creatures with tightly social relationship, they group together in a herd – a group of two or more elephants, and follow the eldest female which is a leader of a herd called matriarch. In spite of the age similarity about 40 years old and their body size, as well as abundant experiences for living in her original habitat, Pang Bua Kaew was a leader as the self-appointed matriarch of herd. These three elephants spent most of their life together. Pang Bua Ngeun and Pang Bua Thong had learnt a social activity and a proper living in the wild through the behavior of Pang Bua Kaew, including her experiences. Pang Bua Ngeun and Pang Bua Thong can quickly acclimatize to survive in a new environment as well as the wild elephant because of closely approach Pang Bua Kaew in abilities, understanding of environment, and knowledge of food along with where to find them. They could fend for themselves by wild animal instinct within their new habitat. For example, they would display an aggressive signal and vocalized to chase away the invaders like humans. At the present, these elephants stay together in their safety zone habitat without the intervention from human. During the elephant reintroduction at Phu Phan National Park progress, there are a number of advantageous results. Increasing elephant population in Phu Phan forest is a direct effect of this project. The domesticated elephants cut off from shackle also return to their excellent home in wild where they can live happily and may help to recovery their past scar in captivity. What’s more, the elephant is considered to be a keystone species that the species has a great influence on the structure of an ecosystem or functioning of its ecological community. The elephant shapes the ecological structure by having a role in dispersal of numerous plant species, and clearing dense jungle for other wildlife species. The elephants are powerful to reinforce and complete abundant significant components of Phu Phan nature. During the dry season, they dig down to underground water supplies which other animals like deer, monkeys, and birds also use. Sometimes they knock over trees allowing smaller species to feed.
Pang Ploy in Phupan wild
Other successful cases of reintroduction
Pang Ploy, one successful elephant for reintroduction, was released at Phu Phan forest later than one year after Pang Bua Ngeun and Pang Bua Thong returned to the wild. Although she isolated without any contact to other elephants, she could survive in her new home. Life without chain was the best for her to do whatever she desired and to go wherever she wished. Her wild life revealed her great adaptation. Furthermore, the foundation succeeded in reintroducing a young wild-caught orphaned elephant to a wild herd. “Pang Durian” whose mother had been shot was found in a jungle at Kang Krajarn National Park in 1997. She received Her Majesty’s compassion to take care under the Foundation’s responsibility. She was raised by human to recover both physical and mental health for a suitable period before she was released to come back to her birthplace in Kang Krajarn forest. After returning to the wild, she socialized with the wild elephant herd genially and her behaviors almost adapted to those of wild elephant.

Conclusion
Despite an achievement of reintroduce certain elephants, it cannot evidently confirm the success of reintroduction in all domesticated elephants. A degree of releasability individually depends on various conditions e.g. behavior, health, adaptation etc. Nevertheless, the difference between the wild and domesticated elephant is not obviously distinct, both wild and domesticated elephant are the same species “Elephas maximus”. Since the domesticated elephant has never been selectively bred as domestic pets, both genetically and behaviorally remain a wild elephant. The elephant is genetically designed to be naturally wild. The domesticated elephant may appear to be tame, but instinctive compulsions will inevitably drive it to exhibit its inherent wild side often passively and occasionally in a violent manner. Focusing on the elephant conservation and the improvement of elephant’s well being, the Elephant Reintroduction Foundation intends to aid the poor suffering domesticated elephants for returning to their habitat. Even though the reintroduction success is not manifest, this process is an alternative endeavor to alleviate numerous critical problems of the domesticated elephants and to protect them as Thai elephants.

Monday, September 21, 2009

ในการติดตามช้าง เจ้าหน้าที่พบพังทองใบและพังบุญมีน่านบริเวณกิ่วคอควาย ซึ่งช้างทั้งสองหากินอยู่บริเวณนั้น

Plai Suthin : พลายสุทิน

Plai Suthin (young bull elephant) is walking in thick forest of Sublangka wildlife Sanctuary. พลายสุทิน เดินเล่นอยู่ในป่าทึบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

Plai Chalard : พลายฉลาด

Plai Chalard hide our field staff in the bush.
พลายฉลาด แอบซุ่มเจ้าหน้าที่ภาคสนามอยู่ในพุ่มไม้

Saturday, September 19, 2009

พังนกแล และพังดีใจ บริเวณพื้นที่ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Pang Duern and Pang Doremi :พังเดือนและ พังโดเรมี

2 elephants :Pang Duern and Pang Doremi are waiting for Pang Dao and Seedor Doremon come back. พังเดือนและพังโดเรมีกำลังรอให้พังจารุณีที่พาพังดาวและสีดอโดเรมอนไปเที่ยวกลับมาหา

Plai Somrak พลายสมรักษ์

An elephant in Sublangka Wildlife Sanctuary, Plai Somrak walks around the forest, he stays far from Pang Duern 's group 200 meters.
พลายสมรักษ์(พลายสายใย กฟฝ.) กำลังเดินอยู่ในป่าซับลังกาและห่างจากกลุ่มพังเดือนประมาณ 200 เมตร

Friday, September 18, 2009

Our field staff at Lampang Camp is painting elephant pen which it use for ceremony. เจ้าหน้าที่กำลังทาสีคอก ที่จะทำพิธีอย่างขมักเขม้น

Plai Boriboon พลายบริบูรณ์

Our young bull elephant is having fun with mud bath.

พลายบริบูรณ์ เล่นโคลนอยู่ใกล้ๆ กับพังพรรษา

Elephant Herd

In a next day, Pang Namfon feel lonely so she groups with her friend : Pang Sarah, Pang Phetchara and Plai Boriboon. ในวันต่อมา พังน้ำฝนก็ได้มารวมกลุ่มอยู่กับพังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา และพลายบริบูรณ์
Pang Namfon (Rain) is fat. ARROW will donated this beautiful elephant to The Foundation on September 25, 2009. พังน้ำฝน มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ ซึ่งเตรียมตัวจะได้เข้าพิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ของทางผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ ในวันที่ 25 กันยายน 2552 ที่จะถึงนี้
Plai Sumet lives with Pang Sawang, his adoptive mother in Doi Pha Maung Wildlife Santuary. พลายสุเมธ มาแอบซุ่มอยู่กับพังสว่าง ซึ่งเป็นแม่รับที่คอยดูแลพลายสุเมธอยู่

Plai Mitri is thirsty and comes to drink some water in the creek too. อีกฝั่งหนึ่ง พลายไมตรี ก็ลงมากินน้ำเช่นเดียวกัน

Plai Sumet :our tusker elephant comes down to Mae Yao Creek then he has some bark near the creek. พลายสุเมธ ลงมากินน้ำบริเวณลำห้วยแม่ยาว และแทะกินเปลือกไม้เป็นอาหาร
Pang Noklea lives with her adoptive mother elephant (Pang Deejai). พังดีใจ และพังนกแล ปรับพฤติกรรมรวมกลุ่มกัน โดยไม่ยอมแยกจากกันไปไหน ซึ่งดีใจ เป็นแม่รับคอยดูแลพังนกแล
Our field staff found Pang Saithong and Pang Gonthong, elephants who group together but our field staff can took a picture only Pang Saithong. เจ้าหน้าที่ภาคสนามพบพังสายทอง ขณะที่ออกติดตามช้างในป่า ส่วนพังก้อนทอง ช้างที่รวมกลุ่มกัน วิ่งหนีไปก่อน
An old female elephant (Pang Kampeang) was released in the wild because she will have many food choices in the forest. เนื่องจากพังคำแพง มีอายุที่มาก ทางมูลนิธิฯ จึงได้นำพังคำแพง ไปปล่อยให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระในป่า

Seedor Suthas สีดอสุทัศน์

Our young bull elephant in Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi.
สีดอสุทัศน์ท่ามกลางธรรมชาติในป่าซับลังกา

Thursday, September 17, 2009

Pang Kammoon and Plai Sila

Our female and male elephants, Pang Kammoon and Plai Sila live together and they not group with other.
พลายศิลาและพังคำมูลเดินเล่นในป่าซับลังกากันสองตัวไม่รวมกลุ่มกับตัวอื่นๆ

Monday, September 14, 2009

The toilet was bricked by our field staff at Lampang Camp. Our field staff prepare this toilet for guess in elephant releasing ceremony next week. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังช่วยกันก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อให้เสร็จทันงานพิธีบริจาคช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
A group of elephant :Pang Sarah, Pang Pansa, Pang Phetchara and Plai Boriboon is walking from Camp2 to Camp1, Lampang. พังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา และพลายบริบูรณ์ กำลังเดินเล่นเพื่อมุ่งหน้าจากแคมป์ 2 ไปทางแคมป์ 1

Our field staff Camp when they track elephants in the forest, Lampang ภาพเพิงพักของเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่เข้าป่าเพื่อติดตามช้าง