Friday, September 20, 2013

Pang SilPang Sil brings her baby (Plai O-lieng) live at KM.10 Sublangka Forest. 
พังซิวพาลูกน้อย "พลายโอเลี้ยง" หากินอยู่บริเวณ กม.ที่ 10

Our field staffs join with Sublangka Wildlife Sanctuary's staffs to plant the trees at camp 2. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณต้นน้ำลำสนธิ แคมป์ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556

Pang Pompam's wound.


Pang Pompam has wounds at top of her tail, we expect that Plai Chalard would play to her with his tusk.
แผลบริเวณโคนหางพังป๋อมแป๋ม คาดว่า น่าจะเกิดจากพลายฉลาดที่ใช้งามาเล่นด้วย

Wednesday, September 18, 2013

AOT Donates to The FoundationKhun Premjit Hemmawath, Manager of The Foundation receives a donation for 50,000 bath from Director of Airport of Thailand PLC. at Don Mueang International Airport. 
คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากผู้อำนวยการ บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการท่าอากาศยาน ดอนเมือง กทม.

Friday, September 13, 2013


 Our field staff at lopburi and Sublangka Wildlife  Sanctuary Staffs are cutting grasses around the electric fence to prevent electricity short.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

Thursday, September 12, 2013
This morning on 10.30 AM. Khun Sivaporn Dardarananda gives an interview about "Thai Elephant" to Khun Phanot Udom from Matching Studio Plus, a film on air on Chanel 7. เช้านี้เวลา 10.30 น. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง "ช้างไทย" โดยมีคุณปณต อุดม เป็นผู้สัมภาษณ์ และคุณฐนิสสพงษ์ ศศินมานพ กรรมการและผู้กำกับ พร้อมทีมงานจากบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด เป็นผู้ผลิตโครงการภาพยนตร์สารคดี "ช้างไทย" โดยจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

Monday, September 09, 2013

ร่วมประชุมElephant Reintroduction Foundation joins the meeting of developing network of NGOs at Miracle Grand Hotel.
มูลนิธิฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Friday, September 06, 2013


Pang Dokkaw and Pang May are living at KM.8 which Plai Chalard also lives near them too. 
พังดอกขาวและเมย์ หากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 8 โดยมีพลายฉลาดหากินอยู่ใกล้ๆ บริเวณนั้นด้วย

Our field staff at Lopburi are collecting Pang Thongkam Blood to send to Mor Bic  at Chaing Mai University for pregnancy hormone checking.We collect the blood sample every month. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีเจาะเลือดพังทองคำส่งให้หมอบิ๊คเช็คค่าโฮโมนเพื่อตรวจสอบว่า พังทองคำตั้งท้องหรือไหม โดยจะต้องเจาะเลือดทุกเดือนๆ ละครั้ง ติดต่อกันประมาณ 3-4 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3

Wednesday, September 04, 2013

Pang MayOur field staff at Lopburi tracked Pang May and found that her belly enlarge and saw a baby move somtime. Pang May could  birth this year.   
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ออกติดตามพังเมย์พบว่า ขณะนี้พังเมย์มีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิม จากการสังเกตุจะพบว่า สามารถมองเห็นการดิ้นของลูกช้างได้ในบางครั้ง จึงคาดการณ์ว่า พังเมย์น่าจะตกลูกภายในปีนี้Pang Ple and Pang May and  Pang Dokkaw group together at  K.M. 8, Sublangka Forest.
พังเปิ้ล พังเมย์และพังดอกขาว (รูปเดี่ยว) อยู่กลุ่มเดียวกัน หากินอยู่แถวกิโลเมตรที่ 8

Result of parentage analysis of Pung Sew and Plai O-lieng

วันนี้ รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ฑิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ส่งผลยืนยันการตรวจดีเอ็นเอของช้างพังซิวและพลายโอเลี้ยงว่า เป็นแม่ลูกกันจริง

Monday, September 02, 2013

การทำงานและกิจกรรม ของเดือนสิงหาคม

Even tracking elephants, our field staffs at Phupan National Park also working with Phupan National park to grow the forest, decorating and tidying around.  นอกจากการติดตามช้างแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ ก็ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าของอุทยานแห่งชาติภูพาน และ ช่วยกันตกแต่งปรับปรุงสถานที่ทำงาน ในเขตอุทยานฯให้สวยงาม

ประชุมประจำเดือน


Phupan National Park arranges monthly meeting, our staffs join the meeting to work together on August 27, 2013.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

ช้างที่หน่วยย่อยภูพานมีสุขภาพแข็งแรง


ON August 28, 2013 our field staffs at Phupan Substation track elephants, they meet Pang Ploy, Pang Buakeaw (wild elephant), Pang Deejai and Pang Noklea are having young bamboo in bamboo wood at Sanhom Creek area.  
วันที่ 28 สิงหาคม 2556  เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำหน่วยย่อยภูพาน สกลนคร ติดตามช้าง พบ พัง พลอย พังบัวแก้ว(ช้างป่า) พังดีใจ และพักนกแล กำลังกินลำไผ่อ่อน ที่บริเวณป่าไผ่บริเวณ ลำห้วยแสนโฮมตอนบน พิกัด N 16 51.339 E103 51.970 (48Q03 79229 UTM18 63787)