Friday, November 26, 2021

รับมอบอุปกรณ์ภาคสนาม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ภาคสนามจากผู้ใจบุญเฟซบุ๊กแฟนเพจรักช้าง รักษ์ป่า ดอยผาเมือง

On November 25, 2021, Khun Subin Chamintha, Assistant coordinator of Chiang Mai - Lampang Provincial Office, was a representative to receive field equipment from fan page on Facebook, Love Chang, Rak Pa, Doi Pha Muang.

รั้วไฟฟ้าป้องกันช้าง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง และผู้นำชุมชนหมู่บ้านแม่สะแงะ ร่วมกันติดตั้งรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณจุดสกัดแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On November 24, 2021, the Foundation's field staff, Lampang Province, and community leaders in Mae Sa Ngae Village Jointly install sufficiency electric fence at the Mae Sa Ngae extraction point, Mae Tha District, Lamphun Province.


พังสว่าง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ  จ.ลำปาง  ประจำแคมป์  1  (แม่ปอน)  ได้ช่วยกันผลักดันช้างหลังพบพังสว่างลงมากินกล้วยใกล้พื้นที่บริเวณแคมป์  1  (แม่ปอน)

On November 22, 2021, the Foundation's field staff in Lampang Province at Camp 1 (Mae Pon) helped push the elephants back to deep forest after they found Pang Sawang down to eat bananas near the area of Camp 1 (Mae Pon).

ช้างกลุ่ม 4 ตัว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มจำนวน 4 ตัว คือ พังนุ่น พังฝ้าย พังคำดี และสีดอบริบูรณ์ บริเวณลำห้วยแม่ใน

On November 22, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province went to follow elephants in the forest, they found a group of 4 elephants, namely Pang Noon, Pang Fai, Pang Khamdee, and Sidor Boriboon at Mae Nai creek area.

Thursday, November 25, 2021

รั้วไฟฟ้าพอเพียงเสียหาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีพาสีดอโอเลี้ยงเดินตามแนวรั้้วเขาพังเหยเพื่อกลับมายังแคมป์นั้น ได้ตรวจพบเสารั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงหักเสียหายหลายจุด โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือของพลายฉลาด

On November 24, 2021, while the Foundation's field staff Lopburi province took Sidor O-Liang walking along the fence of Khao Phang Huei to return to that camp. Sufficiency electric fence poles were found to be broken at several points. The staff expected that it was the skill of Plai Chalard. 


จับโอเลี้ยงกลับแคมป์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้พาโอเลี้ยงจากจุดที่ออกด้านหนองใหญ่เดินเท้ากลับมายังแคมป์ต้นน้ำ

On November 24, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province took Sidor O-Liang from the point where the elephant exited at Nong Yai, walked back to the Upstream Camp. 

Wednesday, November 24, 2021

โอเลี้ยงหนีออกจากรั้ว

บ่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบช้างสีดอโอเลี้ยงที่ชายป่าใกล้รีสอร์ท ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมาติดตามตัวช้างกลับเข้าป่า ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้ช่วยจับตาดูไว้ให้ก่อน

On the afternoon of November 23, 2021, Ms. Warisara Utensut, Foundation coordinator Lopburi Province was informed by the villagers that Sidor O-Lieang, the elephants were found at the edge of the forest near the resort which is not far from Nong Yai Forest Protection Unit. Therefore, the field staff were told to follow the elephant back into the forest. In the meantime, the forest rangers helped to keep an eye on it. 

Monday, November 22, 2021

สีดอโอเลี้ยง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้แวะไปเยี่ยมสีดอโอเลี้ยง ที่คอกรั้วไฟฟ้ากม.7 โดยสีดอโอเลี้ยงมีหญ้าและน้ำกินอย่างพอเพียงในขณะนี้

On November 21, 2021, the Foundation's field staff Lopburi province has visited Sidor O-Liang At the electric fence stall at km. 7 Sidor O-Liang has enough grass and water to eat at the moment.
 

ช้างกลุ่มพังดอกขาว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีออกติดตามช้าง พบช้างกลุ่มพังดอกขาวซึ่งมีอยู่ประมาณ 13 ตัว หากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 2 ของป่าซับลังกา 

On November 21, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province track elephants then found a group of about 13 elephants, Pang Dok Khao's group living in the second kilometer area of the Sublangka forest.

พบช้างกลุ่มพรชิตา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ออกติดตามช้างร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จนกระทั้่งพบช้างกลุ่มพังพรชิตา หากินอยู่บริเวณเขาผากลาง

On November 21, 2021, the Foundation's field staff Lopburi province has been tracking elephants together with rangers of Sublangka Wildlife Sanctuary. until they met group of elephants, Pang Pornchita's group living in the area of Pha Klang Mountain.
 

อาหารช้างแม่รับและลูกช้าง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ช่วยกันเตรียมอาหารได้แก่ หญ้าบาน่าและกล้วยให้กับช้างแม่รับพังวาเลนไทน์และลูกช้างพังทับเสลาบริเวณแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On November 21, 2021, the Foundation's field staff, Lampang province and Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary helping to prepare food include: Bana grass and bananas for elephants, adoptive elephant :Pang Valentine and baby elephants Pang Tab Salao at Camp 2 (Mae Yao).


Friday, November 19, 2021

สำรวจพื้นที่ขยายแนวรั้วคอกดูแลช้าง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เดินสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตบริเวณคอกดูแลช้าง (กิโลเมตรที่7) จากเดิมประมาณ 5 ไร่ให้ได้เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อให้ช้างได้มีพื้นที่หากินมากยิ่งขึ้น

On November 18, 2021, our field staff at Lopburi Province together with Sublangka Wildlife Sanctuary survey the area to determine the boundaries of the elephant pen (7th kilometer) from about 5 rai to an area of about 10 rai in order for elephants to have more living space.

การใช้งานเครื่องรับสัญญาณจากปลอกคอคอร์ล่า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เพื่อสอนการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจากปลอกคอคอร์ล่า ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อตรวจหาพิกัดที่ช้างอยู่ ณ ขณะนั้น

On November 18, 2021, team of  the Wildlife Conservation Area Management Development Study Center visit  Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province to teach the use of satellite receivers collars to the Foundation's field staff and Sublangka Wildlife Sanctuary to detect the coordinates where the elephant was at that time. 


Thursday, November 18, 2021

ติดตามช้าง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำ ร่วมกันติดตามช้าง พบช้างกลุ่มพังพรชิตาบริเวณป่าซับหวาย ซึ่งมีลูกช้างเล็กในกลุ่มด้วย แต่เนื่องจากช้างวิ่งหนีก่อนที่จะได้ภาพที่ชัดเจน จึงไม่สามารถสังเกตุได้ทันว่าเป็นลูกของตัวใด

On November 17, 2021, the Foundation's field staff and the forest protection officers of the Upstream Unit track the elephants Pang Pornchita's group found in Sap Wai forest which includes a baby elephant in the group. But the elephant ran away before getting a clear picture, therefore could not immediately notice that it was a child of any.

โอเลี้ยงเข้าคอกรั้วไฟฟ้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้พาสีดอโอเลี้ยงเดินลงมาจากหน่วยต้นน้ำเพื่อมาอาศัยอยู่ในคอกที่ปรับปรุงแล้วบริเวณ กิโลเมตรที่ 7 ของป่าซับลังกา

On November 16, 2021, the Foundation's field staff Lampang Province led Sidor O-Liang walked down from the upstream unit to live in the renovated pen at km 7 of Sublangka Forest.

 

Wednesday, November 17, 2021

พลายพลัง

วันนี้ (17 พ.ย.64) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างในป่าพบพลายพลังรวมกลุ่มกับพังนุ่น พังฝ้าย และพังคำดี บริเวณลำห้วยแม่ยาว (กิ่วคอควาย)

Today (17 Nov. 21), the Foundation's field staff, Lampang province, went out to track elephants in the forest , found Plai Palang lived with Pang Noon, Pang Fai and Pang Kham Dee at Huai Mae Yao (Kew Kho Kwai) area.