Friday, April 29, 2016Pang Doremi bring her child to drink water at Pond 2.
พังโดเรมีพาลูกมากินน้ำที่สระสอง

Thursday, April 28, 2016

Welcome Pang Kamdee รับพังคำดี เข้าโครงการ
New female elephant : Pang Kamdee, 18-year-old  joins The Foundation at Meapon Camp, Doiphamaung Wildlife Sanctuary. รับพังคำดีเข้าโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ อายุ18 ปี พังคำดีนิสัยดี ถูกนำปรับพฤติกรรมบริเวณแคมป์แม่ป๋อน

Friday, April 22, 2016

Video clip of Pang Jandee พังจันดี


In a hot summer at Sublangka Wildlife Sanctuary, Pang Jandee comes to drink some water at Camp1 everyday.
ในช่วงที่ป่าซับลังกามีอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นนี้ พังจันดีจะกลับมากินน้ำที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ที่แคมป์ 1 ทุกวัน

ขาดแคลนน้ำ

Chief of Sublangka Wildlife Sanctuary welcomes  Chief of Lamsonthi District, Lopburi, 31st Infantry Regiment King's Guard and  Bureu of Groundwater Resources Region 3  visit  Sublangka Wildlife Sanctuary to check  drought condition.      
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาต้อนรับนายอำเภอลำสนธิ คณะเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 และคณะทหาร ร.31เข้าพื้นที่ดูสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่และการขาดแคลนน้ำของช้างและสัตว์ป่าในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ทาง อบต.กุดตาเพชร ได้ให้การสนับสนุนน้ำจำนวน 5,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาช้างขาดแคลนน้ำเป็นกรณีเร่งด่วน

บรรเทาความแห้งแล้งChief of Lamsothi District and the party visit Sublangka Wildlife Sanctuary to survey a suitable place to drill groundwater. They will ad some water in a pond at first.
นายอำเภอลำสนธิ เจ้าหน้าที่ทหารจาก จ.ลพบุรี มาดูภัยแล้งป่าซับลังกา  เพื่อจะขุดบ่อบาดาลนำน้ำมาเติมในสระ โดยในเบื้องต้นจะเอารถบรรทุกน้ำมาเติมน้ำในสระก่อน เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งนี้

Tuesday, April 12, 2016

พังน้ำว้าWe have rehabilitated Pang Namwha at Meapon creek, she is getting used to her new life in the forest. 
พังน้ำว้า หลังจากที่รับเข้าสู่โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติแล้ว พังน้ำว้าถูกปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน พังน้ำว้าสามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 

Saturday, April 09, 2016

ป้ายระวังช้าง


ทางมูลนิธิฯ ได้ติดป้าย"ระวังช้าง" บนถนนเชียงใหม่ลำปาง จากความอนุเคราะห์ของแขวงทางหลวงลำปางให้ติดตั้งป้าย จำนวน 3จุด  คือบริเวณ 1. บริเวณศูนย์บริการประชาชน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
2. บริเวณห้วยทราย 3. ตลาดทุ่งเกวียน

Friday, April 08, 2016

วาสนาและเอิ้น
Our Lopburi field staff are fetching Pang Wadsana and Pang Earn that they went to Ban Tringarm Tambon Namron, Phetchaboon Province.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ออกติดตามพังวาสนาและพังเอิ้นที่ออกไปยังหมู่บ้านไทรงาม ต.น้ำร้อน จ.เพชรบูรณ์ กลับเข้ายังพื้นที่ซับลังกา

Tuesday, April 05, 2016

ผจก. กฟภ.เข้าดูพื้นที่แคมป์ 1

Group of manager of Provincial Electricity Authority of Lampang province visit  to survey our camp1, at Doiphamaung Wildlife Sanctuary.
ทางคณะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เข้ามาดูพื้นที่ปล่อยช้าง บริเวณแคมป์ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง 

Friday, April 01, 2016

หาแหล่งน้ำ
Pang Meaboonkeaw, Pang Tungngern, Pang Boonyang, Pang Pornthita, Pang Nongmai and baby come to Camp1 to seek some water, Sublangka Forest.  
กลุ่มช้างพังแม่บุญแก้ว พังถุงเงิน พังบุญยัง พังพรธิตา พังน้องใหม่และลูก เดินมายังแคมป์ 1 เพื่อหาแหล่งน้ำที่มีน้อยลงในป่าซับลังกา