Monday, September 25, 2017Elephant Reintroduction Foundation attended meeting  about practical  public participation promote in master plan "National Elephant Conservation" by National Elephant Conservation Master Plan Sub-committee . on September 25, 2017 at  Miracle Grand Convention, Bangkok.  
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Saturday, September 23, 2017

พังเปิ้ลและลูก
Our Lopburi field staff found Pang Ple and her baby (Pang Makieng) at KM 1-2, Sublangka Wildlife Sanctuary.
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำลพบุรีออกติดตามช้าง พบพังเปิ้ลและลูก (พังมะเกี๋ยง) ที่บริเวณ กม.ที่ 1-2

Friday, September 22, 2017

พลายสมชาย

Our consultant veterinarian, Mor Taweepoke, DVM observed Plai Somchai, he was healthy. 
นายสัตวแพทย์ทวีโภค เฝ้าดูพฤติกรรมพลายสมชายที่ขณะนี้ผูกเลี้ยงอยู่ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า พลายสมชายขณะนี้มีร่างกายสมบูรณ์ดี

พังแม่บุญแก้วและลูก (พลายบุญยัง)

Mor Taweepoke Angkawanich, DVM, our consultant veterinarian checked Pang Thongkam's wound which we chained her at Camp2 and her wound is getting better.   
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช เข้าตรวจดูบาดแผลของพังแม่บุญแก้ว ซึ่งขณะนี้ผูกเลี้ยงไว้ที่หน่วยต้นน้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พบว่าบาดแผลดีขึ้นมาก

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

Our Lopburi field staffs have surveyed electric fence at Pangpraja area they found a tree broke and fall against the fence. The staff had to maintain the electric fence to wok again. 
  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ออกตรวจตราความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง พบว่ามีต้นไม้หักล้มทับรั้วไฟฟ้าแถวปางกะจา จึงได้ช่วยกันนำต้นไม้ออกและซ่อมแซมให้รั้วกลับมาใช้ได้ดังเดิม

บัวคำและบัวขาว

Our Lopburi field staffs and rangers join to track elephants they found Pang Buakam and her son (Plai Buakaw) at Phaklang Mountain area around KM2.   
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิและเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมกันออกติดตามช้าง ได้พบช้างพังบัวคำ เลี้ยงลูก (พลายบัวขาว) อยู่บริเวณเขาผากลาง กิโลเมตรที่ 2

การประชุมครั้งที่ 2/2560
Sublangka Wildlife Sanctuary and Elephant Reintroduction Foundation had 2/2017 meeting to review on going work and solve problem together at Sublangka Wildlife Sanctuary office on September 19, 2017.   
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. มีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาและเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อทราบการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่และหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ

สำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติOur Lopburi field staff is cleaning roof, Sublanka wildlife Sanctuary Office.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำลพบุรี กำลังทำความสะอาดหลังคาสำนักงานมูลนิธิ (ซับลังกา)

Thursday, September 14, 2017

4th Regional Dialogue on Combating Trafficking of Wild Fauna and Flora
วันที่ 14 กันยายน 2560 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าร่วมงาน "4th Regional Dialogue on Combating Trafficking of Wild Fauna and Flora" ซึ่งจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซักถามการดำเนินงานมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ 

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation joins "4th Regional Dialogue on Combating Trafficking of Wild Fauna and Flora" arrange by National Park, Wildlife and Plant Conservation Department on  September 14, 2017 at Miracle Grand Hotel, Bangkok.

ตรวจสุขภาพช้าง
สีดออดุลย์สีดอบุญชู


พลายพลัง

Mor Taweepoke Angkawanish, DVM (Mor Tom) checks up elephants at Doiphamaung Wildlife Santuary. 
นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ตรวจสุขภาพช้างประจำปี 2560


Wednesday, September 13, 2017

Thai Elephant Ivory Facts

Thai elephant ivory facts:
1. Thai female elephants do not have tusks. They have small "kanai" instead.
2. Only about 10% of Thai male elephants have tusks, the rest have tushes.
3. About 40% of the Thai elephant population are male, thus only about 4% of total elephant population have ivory tusks. Sadly this also means that there are only about 160 elephants with tusks left in Thailand.
5. Therefore Thai elephants are not hunted for ivory per se.
6. Elephant tusks on display in Thai living rooms and staterooms belonged to deceased family owned or important captive elephants. Not hunting trophies, like in the Western countries, but are memorials to a deceased elephant.
7. More desirable than ivory to Thai people is the elephant tail's hair. It will be woven into a ring and once blessed is supposed to give special powers to the wearer.
8. Thailand has been a transit point for illegal African elephant ivory trade. Both female and male African elephants have tusks and are thus hunted for their ivory.

Saturday, September 09, 2017

พังคำดีOur field staffs meet Pang Kamdee at Meayao Creek, she is healthy after living in the forest.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบช้างพังคำดี บริเวณลำห้วยแม่ยาว ซึ่งช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากได้ปล่อยให้ใช้ชีวิตเองในพื้นที่ป่า

Wednesday, September 06, 2017

พังแม่บุญแก้ว

Our field staffs still wash Pang Meaboonkeaw's wound everyday, the wound will heal soon.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามยังคงทำความสะอาดและใส่ยารักษาแผลให้พังแม่บุญแก้วทุกวัน ซึ่งตอนนี้แผลดีขึ้นตามลำดับ

กลุ่มพังดอกขาว
Yesterday, our field staffs were informed that there was elephant's sound near electric chain fence line at 0752967 E 1725587 N, therefore our field staffs went to check that they found Pang Dokkaw's group.  
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รับแจ้งว่า มีเสียงช้างร้องใกล้บริเวณรั้วที่เป็นม่านโซ่ พิกัด 0752967 E 1725587 N จึงเข้าไปตรวจสอบพบว่า เป็นช้างกลุ่มพังดอกขาวหากินอยู่บริเวณนั้น

พลายโอเลี้ยง


Yesterday, our field staffs and Sublangka Wildlife Sanctuary's Ranger join to fetch Plai O-lieng back to forest at Camp 2. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรีและเจ้าหน้าที่เขตฯ (หน่วยหนองใหญ่) ออกตามจับพลายโอเลี้ยงที่ออกนอกพื้นที่ และนำกลับมาไว้ที่แคมป์ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้

Friday, September 01, 2017

รั้วไฟฟ้าแม่ปูเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เข้าตรวจความเสียหายบริเวณรั้วไฟฟ้าห้วยแม่ปู หลังจากเกิดพายุ พบมีกิ่งไม้ล้มทับบริเวณลวดไฟฟ้า แต่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Electric fence at Meapoo Creek area at Doiphamaung Wildlife Sanctuary was damaged by storm. , our field staffs hurry to check up it's work.

พังวาเลนไทน์

Our Lampang's field staffs found Pang Valentine at Measapood Creek. เจ้าหน้าที่พบช้างพังวาเลนไทน์บริเวณห้วยแม่สะป๊วด