Thursday, February 28, 2019

ช้างพังทีน่า โตเน่และพังลีลาศ

เจ้าหน้าภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างพังทีน่า พลายโตเน่และพังลีลาศ บริเวณห้วยโมงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 

Our Langpang field staff found Pang Tina, Plai Tone and Pang Leelas at Huaimong Creek area, Doiphamaung Wildlife Sanctuary.


พบช้างกลุ่ม 4 ตัว

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้พบกับช้างจำนวน 4 ตัว บริเวณใกล้แนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงสปริงเวย์หมู่บ้านทุ่งหลวง 

On February 27, 2019, our Lampang field staffs found 4 elephants near by sufficiency electric fence at Ban Tunglaung spillway.  


พังดวงดาว พังดารา พังลดา พังตุ๊กตา
Pang Dongdao, Pang Dara, Pang Lada and Pang Tuktaตรวจสอบพื้นที่การสร้างรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองเข้าพื้นที่ตรวจสอบการจัดสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 1 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง บริเวณป่าดอยปางสัก ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

On February 26, 2019, Doi Phamaung Wildlife Sanctuary's Officer inspected sufficiency electric fence (part 1) at Doipangsak area, Tambon Wiengtal, Hangchat District, Lampang Province.
Tuesday, February 26, 2019

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ภูพาน

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ช่วยกันจัดทำฝายน้ำล้น ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่บริเวณแก้งมดแดง อุทยานแห่งชาติภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร

Our field staff with Phapan National Park's ranger joined to build check dam on the project of Water Source Development at Kieng Moddeang Creek, Phupan Nationapark, Sakolnakorn Province.

พังลำปาง

พังลำปาง เดินลัดเลาะออกมาพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่หมู่บ้านตะเคียนโพรง

Pang Lampang (an elephants at Sublangka) walked out to the agricultural area of the villagers at Ban Takienprong. 
เยี่ยมเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางที่แคมป์ 1 (แม่ป๋อน)

On February 25, 2019, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation visit field staff at Camp1 to follow up on the work at Lampang.

 พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

 เยี่ยมชมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่2

มอบอุปกรณ์ภาคสนามให้กับเจ้าหน้าที่


Monday, February 25, 2019

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รับแจ้งว่า มีช้างออกบริเวณหัวไร่โคกกรวด มีความเสียหายไม่มาก จากการติดตามร่องรอยช้างพบว่า ช้างได้กลับคืนเข้าป่าซับลังกาเรียบร้อยแล้ว

On February 21,2019 our Lopburi field staff was informed that elephants out of the forest at Ban Kokgroad, have some of damages. The staff found trails of elephants gone back to the forest already.
Wednesday, February 20, 2019

รั้วไฟฟ้าช่วงที่2


เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง สร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่เป็นระยะทาง 2.53 กิโลเมตร บริเวณป่าดอยเสยใกล้กับแคมป์1 (แม่ป๋อน) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เสร็จเรียบร้อยและสามารถเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

Our Lampang field staff build sufficiency electric fence to prevent elephants out of the forest for 2.53 Kilometers at Doisey forest area near Camp1 (Meapon). The fence started to work on February 10, 2019.


Monday, February 18, 2019

ประชุมเวทีพัฒนาโครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองและผู้นำชุมชนในตำบลทาสบเส้า ตำบลทากาศ เข้าร่วมประชุมเวทีพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางจัดการทรัพยากรให้สัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืนโดยมี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบชัย อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On February 15, 2019 Khun Suwaporn Thanasan,  Doiphamaung  Wildlife Sanctuary's officer join the meeting with Tambon Thasobsao's community leaders to manage resource for wildlife at Tambon Thasobsao meeting room, Meatha District, Lampoon. Thursday, February 14, 2019

คาดว่า น่าจะโขลงใหญ่

เมื่อวานนี้ (13 ก.พ.2562) เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ออกไปตรวจดูความเสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่พบช้าง พบแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ เพิงสำหรับพักผ่อนในไร่พัง และพืชทางการเกษตรเสียหายบางส่วน

Yesterday, our field staff inspected the damage as it had been informed by the villager that elephants went out of the forest to ruin the shed and damage some crop.

Wednesday, February 13, 2019

เหลือไว้แต่ร่องรอย

จนท.ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับ จนท.หน่วยพิทักษ์ต้นน้ำลำสนธิเข้าสำรวจไร่ของนายดาว ประดับทอง บ้านเลขที่ 25 ม.10 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 พิกัดที่ 0753351/1746897 ที่แจ้งว่า มีช้างเข้าไปในแปลงปลูกผัก จากการตรวจสอบพบว่า มีร่องรอยเท้าช้างจริง แต่ชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

Our field staff and Lamsonthi Water Source's ranger surveyed the damage at Mr. Pradapthong's farm, at 25 Moo10, Tambon Wangthong, Pakdeeechumpol District, Chaiyaphom Province (Location:0753351/1746897) after elephants walked into his vegetable beds. From observation, found elephant's footprint but he did not claim the damages.      กลุ่มพังวาสนาออกนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำซับลังกา ออกติดตามช้างกลุ่มพังวาสนา พังพรชิตา พังน้องใหม่และลูก เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่เข้าไปในไร่นายเกรียงศักดิ์ที่หมู่บ้านโคกกรวด พิกัด 0749396 E 1738182 N ซึ่งจากการติดตามร่องรอยพบว่า ช้างกลุ่มนี้ได้กลับเข้าป่าเรียบร้อยแล้ว มีความเสียหายเล็กน้อยคือ ต้นมะพร้าว 2 ต้นและหัวมันจำนวนหนึ่ง

On February 11, 2019, our Lopburi field staff had tracked elephants, Pang Wadsana's group with Pang Pornchita, Pang Nongmai and baby after the staff was informed that our elephant went to Mr.Kriengsak's farm, Ban Kokkroud (Location : 0749396 E 1738182 N). From Tracking, elephants back to the forest already, and they have damaged some of cassava and 2 coconut trees.


Monday, February 11, 2019

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชั่วคราว

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชั่วคราวเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่บริเวณลำห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On February 10, 2019, our Lampang field staffs installed sufficiency electric fence at Measapod Creek area, Meatha, Lampoon.ตัวหาย ทิ้งไว้แต่ร่องรอย

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ร่วมกับ จนท.หน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ ออกสำรวจติดตามช้างออกนอกพื้นที่แนวป่าไร่ละมุดบ้านวังใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พิกัดที่ 0747963 / 1745913 พบแต่ร่องรอยไม่พบตัวช้าง

On February 10, 2019 while our Lopburi field staffs with Lamsonthi Water Source's ranger had been surveying along the boundary at Railamud Ban Wangyai, Tambon Wangtong, Pakdeechumpol District, Chaiyaphom Province (Location 0747963/1745913), they found elephant's track but not found the elephants.
Friday, February 08, 2019

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกตรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงแถวบ้านลำพาส พบว่า ถูกช้างพังเป็นแนวยาว
ตอนนี้ช่วยกันซ่อมเรียบร้อยแล้ว

Our Lopburi field staffs found the sufficiency electric fence at Ban Lampad was destroyed by elephants in long line. Now restored.  


เริ่มเข้าหน้าแล้ง

เมื่อเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งอาหารช้างประเภทหญ้า ไผ่ เถาวัลย์ต่างๆ เริ่มแห้ง ช้างที่ผูกเลี้ยงไม่สามารถหาอาหารได้เพียงพอ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี จึงนำต้นกล้วยมาเป็นอาหารเสริมสำหรับช้างผูกเลี้ยงคือ พลายโอเลี้ยง และพลายสมชาย

In Summer, elephant's foods, grass, bamboo and others are going to dry, chained elephants (Plai O-lieng, Plai Somchai) were lacked of natural food, our field staffs have to provide banana tree to them.