Friday, June 11, 2021

ประชุมแก้ไขปัญหาช้างออก

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้ร่วมประชุมกับชาวบ้านหมู่ 14  ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาช้างออกจากป่ามาในพื้นที่หมู่บ้าน โดยมีท่านปลัดอำเภอภักดีชุมพลเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

ติดตามพลายฉลาด

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เนื่องจากช้างได้ออกนอกพื้นที่บริเวณบ้านเหวนางคำ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี จึงได้ติดตามช้างกลับป่า (พลายฉลาด) พบว่าช้างไปทางด้านเขาพังเหย เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงติดตามพร้อมกับพยายามผลักดันให้กลับเข้าป่า
 

Thursday, June 10, 2021

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยม่วงหมู่บ้านทุ่งหลวง ในพื้นที่ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Wednesday, June 09, 2021

สำรวจความเสียหาย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเจ้าของไร่มันสำปะหลัง บ้านเหวนางคำ ม.12 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่ามีต้นมันสำปะหลังเสียหายประมาณ 80 ต้น จากการที่ช้างถอนต้นมันเล่น


 

่คณะกรรมการฯ เยี่ยมสีดอโอเลี้ยง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีปะเสน กรรมการและรองเลขาธิการ และคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ เข้าตรวจเยี่ยมสีดอโอเลี้ยง ที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามนำมาปรับพฤติกรรมในคอกรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง เนื้อที่ 5 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
 

Tuesday, June 08, 2021

ช้างในป่าภูพาน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสกลนครได้ติดตามช้างในป่าภูพาน พบช้างพังนกแล พังบัวแก้ว และพังบัวเงินอาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนพังพลอยหากินแยกตัวออกไปอีกด้านหนึ่งซึ่งยังไม่พบตัว

นกแล

บัวเงิน


นกแล บัวแก้ว บัวเงิน

Monday, June 07, 2021

ตัดหญ้า

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันการลัดวงจร 

พบชาวบ้าน

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ร่วมปรึกษาการแก้ไขปัญหาช้างออกนอกพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12บ้านซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

On June 5, 2021, the Foundation's field staff at Lopburi Province,  forestry officer Sublangka Wildlife Sanctuary have consulted to solve the problem of elephants out of the area with the village headman Moo12-Ban Sapyai, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province.


 

Friday, June 04, 2021

เฝ้าระวังช้างให้ชาวบ้าน

คืนวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ออกเฝ้าระวังช้างให้กับชาวบ้านบ้านซับใหญ่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยอาศัยห้างเฝ้าไร่ของชาวบ้านเป็นจุดตั้งแค้มป์ จากการเฝ้าระวังในคืนนี้ไม่พบว่ามีช้างออกมาทางด้านนี้แต่อย่างใด

On the night of June 3, 2021, the Foundation's field staff watched out for elephants for the villagers of Ban Sap Yai, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province by using shed as a camp point to watch over the villagers' farm . From surveillance tonight, no elephants came out from this side at all.

ตรวจรั้วไฟฟ้า

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจรั้วด้านปางกะจา พบว่ารั้วไม่มีความเสียหายแต่บางจุดมีหญ้าขึ้นสูงแล้ว

On June 3, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province has inspected the fence on the side of Pangkaja found that the fence was not damaged but at some points the grass was  high.
 

พลายฉลาดหนีเที่ยว

คืนวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวณบริเวณหน่วยต้นน้ำ พบว่าช้างพลายฉลาดได้ออกนอกรั้วไฟฟ้ามากินอ้อยของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงช่วยกันผลักดันให้กลับเข้าป่า ได้ในเวลาประมาณตีสาม

On the night of June 2, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province have patrolled the area upstream unit. It was found that Plai Chalard went outside the electric fence to eat the villagers' cane. The field staff then helped push them back into the forest at about 03.00 a.m..

มะม่วงให้ช้าง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้นำมะม่วงที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มาให้ช้างแม่รับพังดอกรัก พังวาเลนไทน์และลูกช้างพังทับเสลาได้บริโภค

On June 3, 2021, the Foundation's field staff in Lampang Province brought mangoes courtesy from National Elephant Institute to Pang Dokrak, Pang Valentine and baby elephant (Pang Thap Salao) consumed.

ช่วยกันตัดหญ้า

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาวซึ่งเป็นคอกรั้วไฟฟ้าของช้างแม่รับพังดอกรัก พังวาเลนไทน์และลูกช้างพังทับเสลา

On June 1, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province helped mow the high grass along the electric fence around Mae Yao Reservoir, which is the electric fence stall of adoptive mother elephants (Pang Dokrak and Pang Valentine) and the baby elephant (Pang Tab Salao).

Tuesday, June 01, 2021

ตัดหญ้ารอบรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 1 ซึ่งมีระยะทางทั้งหมด 2.53 กิโลเมตร

On May 29, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province helped to mow the high grass along the sufficiency electric fence Phase 1, which has a total distance of 2.53 kilometers.

พบกลุ่มพังดอกขาว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ออกติดตามช้างในป่าซับลังกา ได้พบกับช้างกลุ่มพังดอกขาวได้แก่ พังดอกขาว พังป๋อมแป๋ม พังเปิ้ล พังเมย์ และช้างเล็กๆ หากินบริเวณสระ 2 ส่วนพลายซับลังกาลูกตัวแรกของพังเมย์โตมากแล้วจึงแยกตัวออกไปหากินที่อื่น

On May 31, 2021, the Foundation's field staff Lopburi province has been tracking elephants in the Sublangka forest, found the elephants of Pang Dok Khao group, Pang Dokkhao, Pang Pompam, Pang Ple, Pang May and baby elephants who live around Pond 2. Pang May's first child, Plai Saplanka, grows up and then separates to find food somewhere else.