Monday, June 07, 2021

ตัดหญ้า

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันการลัดวงจร 

No comments: