Saturday, April 29, 2017

สำรวจพันธ์ุพืช
Lampang field staff  with Dr. Savai, academic from conservation center 13th, Lampang survey kind of plant in Doi Phamaung Forest.
   เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เข้าร่วมสำรวจพันธ์ุพืช ร่วมกับ ดร.ไสว นักวิชาการจากสำนักอนุรักษ์ที่ 13 จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

สีดออดุลย์Lampang field staff was informed that found Sidor Adul stayed near Ban Thunglaung, Hangchat, Lampang, therefore our field staff brought him back to Camp3, Meapoo.  
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านทุ่งหลวง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ว่าพบช้างสีดออดุลย์ออกหากินใกล้กับหมู่บ้าน ไม่พบความเสียหาย เจ้าหน้าที่ได้นำกลับมาผูกปรับพฤติกรรมบริเวณแคมป์ 3 แม่ปู

พังลีลาศ


Our Lampang field staff found Pang Lalad at Huisai area on April 27, 2017.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามพบช้างพังลีลาศ บริเวณห้วยทราย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

Friday, April 28, 2017

ตรวจแนวรั้วไฟฟ้า

Our field staff and Sublangka Wildlife Sanctuary (Lamsonthi water source) survey and  tidy electric fenc line at Ban Lampas area and Banwangyai area, Phakdeechumpol, Chaiyaphoom.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยต้นน้ำลำสนธิ  ออกตรวจตราความเรียบร้อยแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งหมู่บ้านลำพาส และหมู่บ้านวังใหญ่ ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

Thursday, April 27, 2017

ปรับปรุงถนน


Doi Phamaung Wildlife Sanctuary construct a local road along to our Camp 1, Meapon. 
27 เมษายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองในการให้ความช่วยเหลือเข้ามาปรับปรุงพื้นผิวถนน เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าไปยังแคมป์ 1 แม่ป๋อน

Wednesday, April 26, 2017

หาน้ำให้ช้าง

Our Lopburi field staff are stripping at KM.12 to seek for water for elephants in this dry season.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังช่วยกันเปิดหน้าดินช่วงกิโลเมตรที่ 12 เพื่อหาน้ำให้ช้างได้กินในหน้าแล้ง

พังแม่บุญแก้ว
Mr. Anan Phasertwimol, our Lopburi field staff  injects a medicine to Pang Meaboonkeaw to remove retained placenta.  
นายอนันต์ ประเสริฐวิมล เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังฉีดยาให้กับพังแม่บุญแก้ว สาเหตุเนื่องจากยังมีรกค้างอยู่ด้านใน จึงจำเป็นต้องฉีดยาเพื่อขับรกออกมาให้หมด (พังแม่บุญแก้วเพิ่งคลอดลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

Tuesday, April 25, 2017

ไฮเวย์ส่งรถจักรยานยนต์


The Foundation Provides 2 motorcycles to Lopburi office for tracking elephants. Hiway Co.,ltd supports to deliver to Sublangka Wildlife Sanctuary.   
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดซื้อจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในงานภาคสนามติดตามช้าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 
; ขอขอบคุณบริษัทไฮเวย์ได้ช่วยจัดหาและส่งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลาดตระเวน
Yesterday, our Lopburi field staffs tracked elephants but they found only trails of elephants.
 วานนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกลาดตระเวนเพื่อติดตามช้าง พบร่องรอยช้าง แต่ไม่พบตัวช้าง

เดินเล่นยามเย็นOur Lopburi field staffs  found Pang Earn (front) and Pang Wadsana and other elephants at KM.6, Sublangka Forest. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีออกติดตามช้างพบพังวาสนา พังเอิ้น (ตัวหน้า) และช้างตัวอื่นๆ กำลังเดินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 6

เล่นน้ำ
Pang Jundee comes to swim at pond 1. 
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามพบ พังจันดีมาเล่นน้ำคลายร้อนอยู่ตัวเดียวที่สระ 1

Friday, April 21, 2017

ส่งมอบเรือ

Elephant Reintroduction Foundation present a boat to Doiphamaung Wildlife Sanctuary for tracking elephant together in Meakeang Reservoir area.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ทำการส่งมอบเรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันสำหรับใช้เดินทางทางน้ำเพื่อติดตามกลุ่มช้างป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เกี๋ยง โดยได้จัดเก็บเรือไว้ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

รดน้ำดำหัว


Thai New year, on this specific occasion, The foundation at Lampang performing water pouring  over the elders' hands around Doiphamaung Wildlife Sanctuary. 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์กับชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
Ban Measangea, Lampoon หมู่บ้านแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน


Ban Thunglaung, Lampang หม่บ้านทุ่งหลวง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Wednesday, April 19, 2017


At the summer Camp1, Lampang is drought we do not have enough water. Fortunatly National Elephant Institute and Thungkwean Forest support water for us to use while this season.     
เนื่องจากพื้นที่จังหวัดลำปางได้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้แคมป์ 1 แม่ป๋อน ขาดแคลนน้ำสำหรับให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามใช้อุปโภค จึงได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันคชบาลแห่งชาติและสวนป่าทุ่งเกวียนในการลำเลียงน้ำมาสำรองใช้ในพื้นที่

รดน้ำดำหัว

 Thai New year, on this specific occasion, The foundation at Lampang performing water pouring  over the elders' hands around Doiphamaung Wildlife Sanctuary.. 
เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จึงได้สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง
Chief of Doiphamaung Wildlife Santuary. หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง


 Ban Mealeaingpattana's village head ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เลียงพัฒนา

Ban Meaphung's village head ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ผึ้ง

Tuesday, April 18, 2017

มูลนิธิฯ ร่วมงานเถลงข่าว

พลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีประเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมพิธีแถลงข่าว PEA ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   โดยได้กล่าวถึงโครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า จำนวน 4 เชือก ซึ่งมี คุณถวิล เปลี่ยนศรี ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  ณ บริเวณโถงชั้น1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Tuesday, April 11, 2017

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
Our Lopburi field staff with Sublangka Wildlife Sanctuary survey electric fence line at the East of the  forest. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตฯ ออกตรวจตราดูแล และซ่อมบำรุงรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านทิศตะวันออก