Tuesday, August 31, 2021

ติดตามช้างห้วยแม่เลียง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าติดตามช้างบริเวณห้วยแม่เลียง ในท้องที่ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

On August 29, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province went into the forest to track elephants at Huai Mae Liang area  in the area of Serm Khwa Subdistrict, Serm Ngam District, Lampang Province.

Monday, August 30, 2021

ติดตามโอเลี้ยง

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ติดตามพลายโอเลี้ยงพบรอยการหากินและมูล โอเลี้ยงได้เข้ารวมกับกลุ่มของพังซิ่วซึ่งเป็นแม่ โดยช้างได้พากันเดินไปทางด้านทิศเหนือของเขาพังเหย 

On August 30, 2021, the Foundation's field staff Lopburi province has followed Plai O-Liang to find traces of food and dung. Plai O-Liang joined the group of Pang Sil, his mother which the elephants walked to the north side of the mountain.


พังบัวเงินล้ม

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสกลนคร ได้รายงานว่า พังบัวเงินได้ล้ม (เสียชีวิต) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เนื่องจากความชราภาพ โดยอุทยานแห่งชาติภูพาน และสัตวแพทย์ ได้เข้าตรวจสอบพังบัวเงินและร่วมทำพิธีทางศาสนาให้กับพังบัวเงินในวาระสุดท้าย

พังบัวเงินเป็นช้างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงรับเข้าโครงการฯ ให้อยู่ในป่าอย่างอิสระที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปางเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2543 และได้ย้ายมาอยู่อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนนครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2549 พร้อมกับพังบัวทอง(ล้มไปเมื่อ 15 มกราคม 2554) เพื่อมาเป็นเพื่อนให้กับพังบัวแก้วช้างป่าตัวสุดท้ายของเทือกเขาภูพาน

Foundation field staff Sakol Nakron Province has reported that Pang Bua Ngern passed away on August 29, 2021 due to old age. By Phuphan National Park and a veterinarian inspected Pang Bua Ngern and joined the religious ceremony for Pang Bua Ngern in the last time.

Pang Bua Ngern is an elephant that Queen Sirikit, Her Majesty The Queen Mother has been accepted into the project to live freely in the forest at Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary, Lampang Province on February 10, 2543 and moved to Phu Phan National Park. Sakon Nakhon Province since December 9, 2006 with Pang Bua Thong (passed away on January 15, 2011) to become friends with Pang Bua Kaew, the last wild elephant of the Phu Phan Mountain. 

 

Friday, August 27, 2021

ตัดหญ้าปางกระจา

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ช่วยกันตัดหญ้าตามแนวรั้วด้านปางกะจา เหลือระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรจะแล้วเสร็จ

On August 27, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province helped to cut the grass along the fence on the Pang Kacha side. There is a distance of about 1 kilometer left to complete.
Wednesday, August 25, 2021

ตัดหญ้า

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าบริเวณปางกระจาช่วงกิโลเมตรที่ 10-11 

On August 24, 2021, Lopburi field staff mowed grass along the electric fence at Pang Kracha at km 10-11.
ตามรอยพลายฉลาด

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ บริเวณไร่ข้าวโพดบ้านไทรงาม ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจดูความเสียหายและพบรอยพลายฉลาดได้กลับเข้าป่าเองไปแล้ว

On August 23, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province was informed that an elephant had left the area at Ban Sai Ngam corn plantation, Nam Ron Subdistrict, Wichian Buri District, Phetchabun Province, officers inspected the damage and found Plai Chalard's trail that had returned to the forest.

 


ตัดต้นกล้วย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) ช่วยกันตัดต้นกล้วยเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริมให้ช้างกิน

On August 24, 2021, the Foundation's field staff in Lampang Province at Camp 2 (Mae Yao) helped cut the banana trees to use as a supplement for the elephants to eat.

Monday, August 23, 2021

วางแผนปรับพฤติกรรม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง เข้าพื้นที่วางแผนปรับพฤติกรรมลูกช้างพังทับเสลาให้พร้อมกับการปล่อยคืนสู่ป่า ณ แคมป์ 2 (แม่ยาว)

On August 21, 2021, Dr. Taweephok Angkwanich, Director of the Foundation and field staff of the Foundation, Lampang Province, together with Acting Sub Lt. Thanaphong Purinthraphiban Head of Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and officials of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary have a meeting to  about the behavior of the baby elephant (Pang Thap Salao) and the releasing back into the forest at Camp 2 (Mae Yao).


ประชุมร่วมกับนายอำเภอเสริมงาม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง พร้อมด้วยคุณวีระชัย มงคลพันธ์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า, ว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงการดำเนินงานต่อคุณวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอเสริมงาม ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง

On August 20, 2021, Mr. Subin Chamintha, Assistant Coordinator , Chiang Mai - Lampang Provincial Office, together with Ms. Weerachai Mongkolphan, Director of Wildlife Conservation Division, Acting Lt. Thanaphong Purintrapiban, Head of Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and officials of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary Attended the meeting and explained the operation to Mr. Wassana Bunthamchuay, Sheriff of Serm Ngam at Serm Ngam District Office, Lampang Province.

Thursday, August 19, 2021

โต๊ะอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันทำโต๊ะอเนกประสงค์ที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On August 18, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province helped to make a multipurpose table at Camp 1 (Mae Pon).

Wednesday, August 18, 2021

พังสายทองและพังดุ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างพบพังสายทองบริเวณลำห้วยแม่ปอน และพังดุบริเวณห้วยลูกขอบ

On August 16, 2021, the Foundation's field staff, Lampang Province, went out to forest to track elephant, they found Pang Sai Thong around Mae Pon creek. and Pang Duh at Look Kob Creek area.


พังสายทอง

พังดุ

ตัดหญ้า

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการตัดหญ้าบำรุงรักษารั้วไฟฟ้าด้านเขารวก ทิศตะวันตกของป่าซับลังกาถึงกิโลเมตรที่ 10 แล้ว(รั้วด้านนี้ยาว 14 กิโลเมตร) โดยเจ้าหน้าที่ได้พักค้างคืนกันบนเขาเพื่อไม่ให้เสียเวลาการเดินทาง

On August 18, 2021 our field staff Lopburi Province has been mowing along the electric fence on the  Ruak Mountain side, the west of Sublangka Forest has reached the 10th kilometer (the fence on this side is 14 kilometers long), where the staffs have stayed overnight on the mountain to avoid wasting time traveling.
Tuesday, August 17, 2021

ตัดหญ้าแนวรั้วไฟฟ้าด้านตะวันตก

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีใช้เวลาในช่วงนี้กับการตัดหญ้าตามแนวรั้วด้านทิศตะวันตกของป่าซับลังกาเป็นเวลาหลายวันแล้ว เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเขาสูงชันและบางวันมีฝนตกหนักอีกด้วย

Foundation field staff at Lopburi Province has spent several days mowing the grass along the fence on the west side of Sublangka Forest for several days now. Due to the condition of the area is steep hill and some days there is heavy rain as well.

 

สีดอสุทินล้ม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงานว่าพบช้างสีดอสุทินล้ม (เสียชีวิต)ที่กลางป่าบนเขาพังเหย จึงได้เข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พบว่ามีแผลลึกที่ข้อเท้า สันนิษฐานว่าแผลติดเชื้อ หลังปรึกษาสัตวแพทย์จึงได้ทำการเผาทำลายซากสีดอสุทินโดยใช้เวลา 3 คืนจึงแล้วเสร็จ

On August 11, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province Reported that the elephant Sidor Suthin passed away in the middle of the forest on the mountain. Therefore, they came to inspect with officers of Sublangka Wildlife Sanctuary. It was found that there was a deep wound on the ankle. presumed to be infected. After consulting a veterinarian, Sidor Sutin was incinerated and it took 3 nights to complete.