Wednesday, December 31, 2008

Elephants Go to Celebrate the New Year

Our field staff at Phu Phan Substation bring 2 new elephants for a walk into the forest behind Lamnumpung forest guard station. หลังจากที่ดูแลพังพลอยและพังนิ่มนวลบริเวณหน่วยพิทักษ์ลำน้ำพุง อุทยานแห่งชาติภูพาน หลายวันที่ผ่านมา วันนี้้ (31 ธ.ค. 51) ได้นำพังพลอยและพังนิ่มนวลเข้าพื้นที่ป่าด้านหลังหน่วยพิทักษ์ป่าลำน้ำพุง โดยพังนิ่มนวลเดินตามหลังพังพลอย
 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณด้านหน้าหน่วยพิทักษ์แก่งมดแดง อุทยานแห่งชาติภูพาน
Posted by Picasa

How To Feed Vitamins to An Elephant

Pang Kwan is thin , so our veterinarian prescribes some of vitamins for her. It is the duty of the field staff to get her to take her medicines. They fill a banana with the vitamins and feed her directly.

ในขณะนี้พังขวัญมีร่างกายผอมมาก นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช จึงให้พังขวัญกินวิตามินบำรุงร่างกาย และให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี

Our field staff batches Plai Phalang 's wound at tail everyday, he will get well soon. หลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาและทำความสะอาดหางของพลายพลัง ในขณะที่หางของพลายพลังหายเกือบเป็นปกติแล้ว

Plai Sukhum gains weight.

พลายสุขุมก็มีร่างกายอ้วนท้วน สมบูรณ์ขึ้น

A group of elephants : Pang Sarah Pang Pannsa Pang Phetchara PlaiBoriboon and Seedor Phathorn.

พังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ และสีดอภาธร อยู่ในป่าดอยผาเมืองอย่างมีความสุข

Tuesday, December 30, 2008

Every elephants in Sublangka Wildlife Sanctuary are healthy and happy. ความสุขของช้างในลำสนธิที่ป่าซับลังกา

Monday, December 29, 2008

While our field staff at Phu Phan Substation are tracking elephants, they found the nature salt earth which wild elephants ever come to eat. หลังจากที่ดูแลพังพลอยและพังนิ่มนวลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แกะรอยดูพฤติกรรมของช้างป่าถึงระยะห่างจากพังพลอยและพังนิ่มนวล จนได้พบโป่งที่ช้างป่ากินไว้

Our elephants at Elephant Reintroduction Foundation, Phu Phan Substation are being monitored by our 2 field staffs - Mr. Nakorn and Mr.Klongsak.

หลังจากที่ได้นำพังพลอยและพังนิ่มนวลไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าลำน้ำพุง อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ช่วยกันดูแลพังพลอยและพังนิ่มนวล

After Pang Kwan had gone out of area, our field staff brought her back to Camp2 at Mae Yao Reservoir.
หลังจากที่พังขวัญออกนอกพื้นที่บ่อยๆ ทางมูลนิธิฯ จึงนำพังขวัญกลับเข้ามาปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณแคมป์ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ยาวตามเดิม

Saturday, December 27, 2008

Released Peacock regains his Plumage

Peacocks has the iridescent tail feathers that they can spread out to form a fan of color. They use the tail for mating and courtship displays. นกยูงสร้างหางเพื่ออวดโฉมความงาม

Sublangka Staff New Year's Party

The Foundation has organized the New Year Party for our staff, Sublangka 's forester has joined our party at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province. งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า่ต้อนรับปีใหม่ : พื้นที่โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามในพื้นที่โครงการฯ และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Friday, December 26, 2008

 
ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าทีภาคสนามนำไปติดบริเวณด้านหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปทราบว่ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้มีโครงการคืนช้างสู่ป่าที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
Posted by Picasa

Wednesday, December 24, 2008

Elephant Tracking Collars for Pang Ploy and Pang Nimnuan

 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่เดินทางไปส่งพังนิ่มนวลและพังพลอยที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
Posted by Picasa
Our field staff are fitting Radio collar to our elephant (Pang Ploy) at Phupan National Park. เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันติดเรดิโอคอล่าให้กับพังพลอย
Our field staff is fitting Radio Collar to Pang Nimnual. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังช่วยกันติดเรดิโอคอล่าให้กับพังนิ่มนวล
Radio Collar: the elephant movement will be regularly monitored by using radio collar for tracking. เรดิโอคอล่า อุปกรณ์ที่จะใช้ติดที่พังพลอยและพังนิ่มนวล เพื่อใช้ในการติดตามพฤติกรรมช้างในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
Mor Taweepoke Angkwanit DVM., Advisor Veterinarian of Foundation is collecting blood sample and check up Pang Ploy before releasing her to the wild. นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช ได้เข้าเก็บเลือดและตรวจสุขภาพพังพลอยเพื่อนำไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

Phu Phan National Park Receives Two more Elephants from the Foundation
On December 24, 2008, Mr.Wittaya Piwpong, governor of Sakon Nakhon Province presides at the Delivery Elephant Ceremony for "Pretest Releasing Elephant Project" according to royal initiative of Her Majesty Queen Sirikit at Phuphan National Park, Sakon Nakhon.
The Foundation has delivered 2 female elephants ,Pang Ploy was delivered from Sublangka Wildlife Sanctuary by Khun Parichart , coordinator of Lopburi office and Pang Nimnual was delivered from Doi Pha maung Wildlife Sanctuary by Khun Chonsaporn, coordinator of Chaingmai -Lampang office. Beside this, Head office of the foundation has arranged the office equipment for the new substation at Phuphan National Park.
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 จังหวัดสกลนคร จัดงานพิธีส่งมอบ - รับช้าง จำนวน 2 ตัวของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีและเป็นตัวแทนรับมอบช้าง โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน และในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือสรุปผลความคืบหน้าของการดำเนินงานในโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติที่ผ่านมา
ช้าง 2 ตัว ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นช้างเพศเมียได้แก่ พังนิ่มนวล และพังพลอย โดยพังนิ่มนวลได้เดินทางมาจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ. ลำปาง ภายใต้การดูแลของคุณชลษพร อภิวงศ์งาม เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานเชียงใหม่-ลำปาง และพังพลอยได้เดินทางจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ภายใต้การดูแลของคุณปาริชาติ จันทร์ครุฑ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ส่วนด้านสำนักงานกรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิเช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติหน่วยย่อยภูพาน

Tuesday, December 23, 2008

Around 10.30 PM Pang Ploy arrived at Phu Phan National Park, Sakon Nakhon. เวลาประมาณ 22.30 น. พังพลอยได้เดินทางถึงหน่วยพิทักษ์ป่าลำน้ำพุง อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
Lampayaklang Animal Checkpoint, Lamsonthi, Lopburi Province spurts antibiotic around the delivery truck. เจ้าหน้าที่ที่ด่านกักกันสัตว์ลำพญากลาง (กรมปศุสัตว์) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรครอบบริเวณรถที่เคลื่อนย้ายพังพลอย
For 2 hours to take Pang Ploy to get on the truck. Pang Ploy depart from Sublangka Wildlife Sanctuary at 11.30 AM. เจ้าหน้าที่ภาคสนามใช้เวลาอยู่ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงจะสามารถนำพังพลอยขึ้นรถเพื่อเดินทางได้ (เริ่มเดินทางออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาจังหวัดลพบุรี เวลาประมาณ 11.30 น.)
The truck was prepared for transferring Pang Ploy to Phuphan National Park. เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีกำลังช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่ในรถสิบล้อเพื่อนำพังพลอยเคลื่อนย้ายไปยังอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร


Bantuk Thaibev , Chanel 5 interviews Khun Sivaporn Dardarananda, secretary-General of The Foundation to make the documentary for new year at Elephant Reintroduction Foundation, Bangkok branch.
รายการบันทึกไทยเบฟ สัมภาษณ์คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อออกอากาศอีกครั้ง ในต้นปี 2552 .
Pang Nimnual gets on the truck at 10.30 AM. พังนิ่มนวลขึ้นรถเวลาประมาณ 10.30 น. เพื่อออกเดินทางไปสู่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
Our field staff prepare food for Pang Nimnual to eat during the journey.
อาหารของพังนิ่มนวลขณะเดินทาง
Our field staff is preparing the truck before delivering Pang Nimnual.
เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันติดตั้งอุปกรณ์ขนย้ายพังนิ่มนวล
Pang Nimnual stand by to go to Sakon Nakhon. พังนิ่มนวลก่อนออกเดินทางไปจังหวัดสกลนคร

Saturday, December 20, 2008

Elephant Donation

Today, the foundation transports Pang Boonsom from Kanchanaburi to Lampang at 14.30, the elephant is donated by Khun Thongdee Buranasombut and her family. They are very happy to donate Pang Boonsom for our project, As everyone know the elephant that they love and live together almost 40 years will spend her last life time in the wild with happiness.
วันนี้มูลนิธิฯ เดินทางไปรับมอบบริจาคช้างพังบุญสม จากคุณทองดี บูรณสมบัติ โดยมีลูกๆ หลานๆ ร่วมเป็นพยาน ซึ่งทุกคนมีความสุขกับการบริจาคช้างร่วมกับโครงการคืนช้างสู่ป่าในครั้งนี้ เพราะทุกคนทราบดีว่า ช้างที่เค้ารักและผูกพันมาตลอดเกือบ 40 ปี จะได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายของชีวิตในป่าใหญ่ตามธรรมชาติอย่างมีความสุข