Friday, August 31, 2018

โอเลี้ยงเริ่มเป็นหนุ่ม

เนื่องด้วยพลายโอเลี้ยงได้ผูกเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ด้านนอกรั้วไฟฟ้า (ฝั่งเขาพังเหย) ดังนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงต้องคอยเปลี่ยนพื้นที่ในการผูกเลี้ยงอยู่เสมอ และเนื่องด้วยพลายโอเลี้ยงเริ่มโตเป็นช้างหนุ่ม จึงทำให้นิสัยเปลี่ยนไปด้วย และเริ่มไม่รับฟังคำสั่ง ดังนั้นการที่จะเข้าไปแกะโซ่ เพื่อย้ายที่จึงค่อนข้างเป็นไปด้วยความลำบาก และต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพังลำปาง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ได้ออกติดตามช้าง หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีช้างออกไปยังไร่ข้าวโพดในพื้นที่หมู่บ้านโคกกรวด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า เป็นช้างเพศเมียชื่อ "ลำปาง" จึงได้ทำการต้อนกลับเข้ามาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ทางด้านปางกะจาThursday, August 30, 2018

พบพังคำดีในป่า

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ติดตามช้างในป่าพบพังคำดีบริเวณห้วยจำผักบุ้ง
On 29, August 2018 Our Lampang field staffs found Pang Kumdee at  Huay Jum Phuk Bung.


Tuesday, August 28, 2018

พังบัวคำและพลายบัวขาว

เมื่อวานนี้ (27 สิงหาคม 2561) เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้างพบ พังบัวคำพาลูก (พลายบัวขาว) หากินอยู่บริเวณเขาผากลาง กม.ที่ 4
Yesterday, our field staff found Pang Buakam led her baby (Plai Buakao) to live at Phaklang Km.4 Sublangka Forest.


Monday, August 27, 2018

ตัดหญ้ารอบๆ รั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงและตรวจสอบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
On 25, August 2018 Our Lampang field staffs cut grass and check the sufficiency electric fence.น้ำเริ่มมา

สภาพของน้ำด้านหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี (ทางเข้าเขตฯ) ช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
 Water level at Sublangka Wildlife Sanctuary in the evening of Sunday, on August 26, 2018


ดูแลรั้วไฟฟ้าฝั่งปางกะจา

เมื่อวานนี้ (26 ส.ค. 2561) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง พร้อมทั้งสำรวจความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าฝั่งปางกะจา ให้อยู่ในสภาพสามาถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
On August 26, 2018, our Lopburi field staffs cut high grass along sufficiency electric fence and check the currency at Pangkraja area.


ปริมาณน้ำฝน

จำนวนปริมาณน้ำฝนของเช้าวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ แคมป์ 1 (ซับหวาย) วัดได้ 15 มิลลิลิตร
Rainfall on August 25, 2018 in the morning is 15 ml. at Camp1, Sublangka Wildlife Sanctuary.


Friday, August 24, 2018

สร้างจุดสกัดแม่เลียงพัฒนา

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แม่เกี๋ยงและเจ้าหน้าที่ป่าไม้แม่ยามช่วยกันสร้างจุดสกัดเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่บริเวณบ้านแม่เลียงพัฒนา
On 23, August 2018 Our Lampang field staffs join Mea Kiang Sanctuary's ranger and Mea Yam Sanctuary's ranger to build create extra points to protect the elephants out of the area at Baan Mae Liang Pattana.

Wednesday, August 22, 2018

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าห้วยแม่ปู

 วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตรวจสอบและซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่ห้วยแม่ปู
Today, Our Lampang field staffs check and repair sufficiency electric fence at Huay Mae Pu. 


Tuesday, August 21, 2018

สำรวจพื้นที่ทำโป่งเทียม

 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเข้าสำรวจพื้นที่สำหรับจัดทำโป่งเทียมให้ช้างบริเวณแคมป์1 (แม่ป๋อน)
Provincial Electricity Authority (PEA) with Doiphamaung Wildlife Sanctuary survey the area to make a salt lick at Camp1 (Meapon).

Monday, August 20, 2018

ดิ เอราวัณ รักษ์ช้างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 คณะพนักงาน ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จัดกิจกรรม ดิเอราวัณ รักษ์ช้าง โดยสร้างฝายชลอน้ำ ทำโป่งเทียม และปลูกป่าในพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี  โดยเช้าวันที่ 19 ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ฯ กับทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติอีกด้วย
On 18-19 August, 2018, The Era-wan group had an event to build check dam, salt lick and grow the forest at Sublangka Wildlife Sanctuary and they also joined our project in the morning too.

อบรมให้ความรู้ชาวบ้านรอบป่าซับลังกา


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี วันที่ 19 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้าอบรมคือ หมู่บ้านที่อยู่รอบแนวป่าได้แก่บ้านตะเคียนโพรง บ้านน้ำอ้อม บ้านโคกกรวด บ้านหนองแดง ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และชาวบ้านตำบลกุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 

Training people around Sublnagka Forest to beware elephants along the project of Elephant Reintroduction According to the Royal Initiative of Her Majesty Queen Sirikit  at Sublangka Wildlife Sanctuary on August 19, 2018  
คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรม

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์  เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานการอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษความเป็นมาของโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติฯ

มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน และวิทยากร

น.สพ.ทวีโภค อังควานิช และ น.สพ.ขจรพัฒน์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช้างและการประสานงานให้ความช่วยเหลือ


คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ตอบคำถามผู้ที่สนใจและให้คำชี้แจงกรณีมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากช้าง

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน


บรรยากาศการลงทะเบียนและการรับประทานอาหารเที่ยงของผู้เข้าร่วมอบรม

Thursday, August 16, 2018

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นผู้แทนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ซึ่งจัดงานโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Khun Suwaporn Thanasan, our Coordinator Chaing Mai - Lampang Office on behalf of Elephant Reintroduction Foundation join seminar " Thai Woman Progress With Anthem" held by The National Council of Women of Thailand Under the Royal Patronage of Her Majesty of Queen at Chaing Mai University.

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้รับเกียรติให้ร่วมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

Tuesday, August 14, 2018

ฉายเดี่ยว

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบพังจันดีเดินอยู่เพียงตัวเดียวบนเส้นทางลาดตระเวนบริเวณกิโลเมตรที่ 2
on August 13, 2018, our field staffs found Pang Jandee walked alone on the road in Sublanka forest at Km.2. 12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ" และ "วันช้างโลก"

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อช้างไทย 

Our Lopburi field staffs bless and honor  to Her Majesty Queen Sirikit of King Rama IX on the occasion of her 86th birthday anniversary. By the grace of Her Majesty Queen Sirikit to Thai elephants.ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
Long Live Her Majesty The Queen of King Rama 9
The Management and Staff of Elephant Reintroduction Foundation.Friday, August 10, 2018

ทรงพระเจริญ Long Live The Queen
12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันแม่แห่งชาติ และวันช้างโลก 
น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ช้างไทย

Thursday, August 09, 2018

ตรวจสอบรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางตรวจสอบรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่ห้วยแม่ผึ้งยังใช้งานได้ตามปกติ
Our Lampang field staffs check sufficiency electric fence at Huay Mae Phueng still working normally.