Wednesday, May 25, 2022

ส่งมอบภาพยนต์สั้น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะผู้จัดสร้างภาพยนตร์สั้น (หจก.เต็มบุญสตูดิโอ) ได้นำเสนอผลงานและส่งมอบภาพยนตร์สั้นที่เสร็จสมบูรณ์ ให้แก่คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นองค์ประกอบในศูนย์ความรู้ช้างสัตว์ป่า และธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Tuesday, May 24, 2022

พลายฉลาดอีกแล้ว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้กลับไปที่บริเวณวัดเขาประตูชุมพล อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับแจ้งว่าพบร่องรอยช้างได้มาทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมรั้วจนกลับมาใช้งานได้ดังเดิม


 

ติดตามพลายฉลาด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกติดตามช้างพลายฉลาด ด้านบ้านเหวนางคำ ม. 12 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จนกระทั่งช้างเข้าใกล้แนวรั้วไฟฟ้า แต่ช้างไม่ยอมกลับเข้าป่า 

Monday, May 23, 2022

พลายฉลาดเข้าวัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งว่าพบช้างที่วัดเขาประตูชุมพล จ.ชัยภูมิ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยหนองใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณนั้นช่วยกันติดตาม โดยพบรอยพลายฉลาดจากวัดเขาประตูชุมพลจนถึงป่าหินงาม ซึ่งจากการติดตามรอยพบว่าช้างได้กลับเข้าป่าแล้ว และมีรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเสียหายหลายจุด เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันซ่อมแซมจนใช้งานได้ปกติ


 

Thursday, May 19, 2022

ติดตามพลายฉลาด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ออกติดตามช้างพลายฉลาด หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบช้างออกมายังบริเวณพื้นที่บ้านนาทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและผลักดันช้างจนช้างได้เข้ามาใกล้ป่าแนวแล้ว

On May 19, 2022 The Foundation field staff at Lopburi Province with Sublangka Wildlife Sanctuary's ranger has been tracking elephants. After being informed by the villagers that an elephant was found in the area of Ban Na Thung Yai. They followed and pushed the elephants until the elephant had approached the forest.Wednesday, May 18, 2022

สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะแสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมกับขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเข้าสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างรั้วไฟฟ้าในบริเวณลำน้ำแม่ยาว

สำรวจพื้นที่สำหรับเตรียมปล่อยพังทับเสลา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะแสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมกับขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเข้าสำรวจพื้นที่บริเวณพื้นที่สำหรับเตรียมปล่อยพังทับเสลาบริเวณลำห้วยแม่ยาว  โดยในบริเวณพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชอาหารเพียงพอเช่น ต้นไผ่ ผลไม้ป่า และมีน้ำสำหรับการดำรงชีพ เหมาะสำหรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

On May 17th, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation together with Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and Foundation field staff have jointly surveyed the area around the place to prepare for Pang Tap-Salao in the area of ​​Mae Yao creek. There are enough food plants such as bamboo, wild fruits and water for their livelihood and suitable for releasing them back to nature.

ดูแลและประเมินลูกช้างพังทับเสลาและช้างแม่รับ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะแสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมกับขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเข้าดูเเลและประเมินลูกช้างพังทับเสลาและช้างแม่รับ (วาเลนไทน์) โดยผลการประเมิณทางร่างกายเบื้องต้นพบว่า มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงดี ลักษณะผิว และขาปกติ และมีการรบริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้นโดยลูกช้างพับทับเสลาได้กินหญ้าบาน่าและผลไม้ และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ส่วนช้างแม่รับพังวาเลนไทน์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี

On May 17th, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation together with Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and Foundation staff assessed the baby elephant Pang Thap Salao and the adoptive elephant (Pang Valentine). They are in good health, skin and legs are normal, and their food intake increases. and have better behavior. As for  Pang Valentine is in good health too.รดน้ำดำหัว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหัวทุ่งพัฒนา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

On May 17, 2022, Mr. Subin Chamintha, Assistant Coordinator of Chiang Mai - Lampang Office, was a representative of the Foundation. Pouring water and offering blessings from the village headman of Hua Thung Phatthana Village, Hang Chat District, Lampang Province for auspiciousness in the beginning of the Thai New Year during Songkran Festival.


ซ่อมรั้วไฟฟ้าพอเพียง

ช่วงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านเขาพังเหย ที่พลายฉลาดได้ทำพังไว้หลายจุด โดยเจ้าหน้าที่ได้ค้างคืนอยู่บนเขาเป็นเวลา 3 คืน จึงซ่อมแล้วเสร็จ

During May 11, 2022, the Foundation's field staff Lopburi province has helped to restore a sufficiency electric fence on the side of Pang-Huiy Mountain. that Plai Chalard has destroyed many points. The staffs stayed on the mountain for 3 nights and then the restore was completed.
 

Thursday, May 12, 2022

โอเลี้ยงหนีเที่ยวอีกแล้ว

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ นำสีดอโอเลี้ยงไปอาศัยที่คอกดูแลช้างกม.7 ไม่นาน สีดอโอเลี้ยงก็แอบหนีออกจากคอกไปอีก โดยขึ้นไปทางเขาพังเหยแล้วออกไปยังเขตติดต่อกับหมู่บ้านหนองใหญ่ เจ้าหน้าที่จึงได้ไปตามกลับมาไว้ที่แคมป์ต้นน้ำตามเดิม

After the Foundation's field staff   brought Sidor O-liang to live at the Km.7 elephant care stall. Soon, Sidor O-liang  escaped from the stall again by going up to Pang-Heuy Mountain and then go out to the area adjacent to the village of Nong Yai. The staff then followed him back to the upstream camp as usual.
Monday, May 09, 2022

ลูกพังเมย์และลูกพังเปิ้ล

วันที่ 9 พ.ค. 2565 ระหว่างออกติดตามช้างเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้พบช้างกลุ่มพังดอกขาว หากินบริเวณกม.2 ป่าซับลังกา และได้สังเกตลูกช้างที่ยังไม่ทราบเพศของพังเมย์และพังเปิ้ล พบว่าลูกของเมย์เป็นเพศเมีย ส่วนลูกของพังเปิ้ลเป็นเพศผู้ มีอายุไล่เลี่ยกันประมาณ 1 ปี 

On May 9, 2022, during our Lopburi field staff tracking elephants in the forest they found Pang Dokkaw's group at Km.2. It was that Pang May's baby is female and Pang Ple's baby is male. They are approximately the same age for about 1 year.