Tuesday, October 30, 2007

The picture from Google Earth show area that Pang Thongbai and Pang Boonmee(nan) went to the salt lick in the rice field near Mae Pu Reservoir (Lampang) on October 22, 2007. ภาพจาก Google earth แสดงพื้นที่ที่พังทองใบและพังบุญมีน่าน เข้าไปกินดินโป่งที่นาข้าวของชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆ บริเวณอ่างแม่ปู จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550
The Picture show the place which our field staff 've moved Pang Thongbai and Pang Boonmee(nan) from the rice field to Mae Yao Brook area.
ภาพที่แสดงจุดที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามนำพังทองใบและพังบุญมีน่านไปปล่อยไว้บริเวณลำห้วยแม่ยาว

Monday, October 29, 2007

Elephants Romance at Midnight


The pictures of Plai Sila(31 years old) breeding with Pang Mae Kammoon(35) were taken by Bushnell Trail Sentry Camera in Sublangka Wildlife Sanctuary after midnight on Oct. 29, 2007. This is the first observation of the Foundation's elephants mating in the wild. We attached the Bushnell cameras on trees near where the elephants gathered so we were able to get these photos without the presence of humans to disturb the elephants. เหตุเกิดเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 29 ตุลาคม 2550,พลายศิลาอายุ 31 ปีกำลังแสดงความรักต่อ แม่คำมูล อายุ35 ปี
ซึ่งภาพนี้เป็นภาพแรกที่กล้องอัตโนมัต Bushnell ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติที่ติดตั้งซ่อนไว้ในป่าซับลังกา สามารถจับภาพการผสมพันธุ์ของช้างได้ในธรรมชาติ โดยที่มนุษย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด

Friday, October 26, 2007

Pa's Pond is Full

A water level of Pond 2 (Pa's Pond) is full. สระ 2 (สระปา)

Thursday, October 25, 2007

New Elephant: Thom Yum Kung is introduced to our staff

Field staffs (Lampang) rehabilitate Seedor Tomyumkung. He is the new elephant came in The Foundation on October 19, 2007. Moreover, he is in musth but field staff try to get used to with him then he becomes less tense and our field staff can stay near him.
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลำปาง) กำลังปรับพฤติกรรมของสีดอต้มยำกุ้ง เนื่องจากสีดอต้มยำกุ้งเป็นช้างที่มูลนิธิฯรับเข้าโครงการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 และมีอาการตกมัน จึงไม่คุ้นเคยกับสถานที่และผู้ดูแล ทำให้เกิดความหวาดระแวง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้ โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทดลองปรับพฤติกรรมโดยการเข้าไปทักทายกับสีดอต้มยำกุ้ง เพื่อผ่อนคลายความหวาดระแวง จนสีดอต้มยำกุ้งยอมให้เราอยู่ใกล้ๆ ได้

"Elephants Raid Rice Field"- Fact: The Elephants Visit Old Salt Lick

Farmer point at the way Pang Thongbai and Pang Boonmee passed through the rice farm to eat salt lick near Mae Poo Brook. Same as the last year in November, Pang Thongbai and Pang Boonmee came to this area to have some salt at this salt lick. As you see, the elephants have made a clearing around the salt lick so that they can see any other animals that may be coming thru the tall rice. The elephants do not appear to have eaten any rice plants, contrary to popular farmers' understanding.
เจ้าของนาข้าวที่ได้รับความเสียหายกำลังชี้บริเวณที่พังทองใบ และพังบุญมี เข้ามากินโป่ง โดยเดินผ่านทุ่งนาที่กำลังปลูกข้าวของชาวบ้าน อยู่ใกล้ๆ กับห้วยแม่ปู ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว พังทองใบ และพังบุญมี ก็ได้ออกมากินโป่งบริเวณนี้เช่นกัน

Monday, October 22, 2007

The picture of hog deer were taken by Bushnell Trail Sentry. ภาพเนื้อทรายที่ถ่ายได้จากกล้อง Bushnell

Sunday, October 21, 2007

Dr. Sumet Tantivejkul,Chairman of The Elephant Reintroduction Foundation visits The Foundation at Lampang (Camp1 and Camp2) and gives the lapel pin to our field staff.
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ทั้งแคมป์ 1 และแคมป์ 2 และได้มอบเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางด้วย
Dr.Sumet plants the golden yellow tree which receives from General Surayud Chulanont, Prime Minister from The National Program"Do Good for Father" at The Foundation Lampang. ดร.สุเมธ ได้ ปลูกต้นกล้าราชพฤกษ์ ที่รับมอบจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี จาก "โครงการทำดีเพื่อพ่อ" บริเวณหน้าพลับพลาพิธีปล่อยช้างของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Then visit Pang Saitaa at The Elepant Hospital at Camp 1 and visit The Elephant Cemetery near pond 1.
จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมพังสายตา ที่โรงพยาบาลช้าง แคมป์ 1 และชมสุสานช้าง บริเวณสระ 1 ที่ทางมูลนิธิฯได้ทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับช้างที่เสียชีวิตไปแล้วThai Yamaha Motor Co., Ltd. donates 2 Yamaha motorcycles to The Elephant Reintroduction Foundation. Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Foundation receives 2 motorcycles from Khun Phongstorn Ermongkonchai, Chief of Corporate Administration at camp 1 in Lampang on October 21, 2007. บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์จำกัด ได้บริจาครถมอเตอร์ไซด์ จำนวน 2 คัน ให้แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมีท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบจากคุณ พงศธร เอื้อมงคลชัย ผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ณ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2550
M.R.Tanatsri Sawadiwadi visits The Elephant Reintroduction Foundation at Lampang Camp. And interview Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Elephant Reintroduction Foundation about history and mission of The Foundation to make the documentary "Krobjakkawan".
ในวันเดียวกัน ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์และทีมงานรายการครอบจักรวาล ได้เดินทางมาเยี่ยมชมแคมป์ 1 ของเราและสัมภาษณ์ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ ทางททบ. 5
Mom Thanadsri is surprised to learn that elephants like to eat various kinds of fruits. ม.ร.ว.ถนัดศรี ให้ความสนใจต่อการเลือกกินอาหารและผลไม้ของช้างอย่างหลากหลายชนิด
Khun Chonsaporn explains Pang Saitaa's eye condition to the visitors at the Foundation's Elephant Hospital. คุณชลษพรกำลังอธิบายสภาพดวงตาของพังสายตาซึ่งเสียไปหนึ่งข้าง(ด้านซ้าย) ให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมฟัง ณ โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิฯ
Dr. Thaweepoke explains facts about elephant teeth to MomThanadsri. This is Seedor Boonchoo's skull. น.สพ.ทวีโภค อธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟันของช้างให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี ทราบ ซึ่งหัวกระโหลกที่เห็นนี้เป็นหัวกระโหลกของสีดอบุญชู
Khun Chookiat introduces Mom Thanadsri and Dr. Sumet to Khun Worravit Rojjanapitol(the Head of the Elephant Conservation Centre), Khun Pajon Jomtan (Head of Doi Phamuang Wildlife Sanctuary) and Khun Sanoh Viriyalai (Head of Pa Hua Toong guard station ) พล.ต.ต. ชูเกียรติ แนะนำ ม.ร.ว.ถนัดศรี และดร.สุเมธ แก่คุณวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ คุณผจญ จอมทัน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และคุณ เสนาะ วิริยาลัย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่ง

Thursday, October 18, 2007

Children's TV Ad -Elephant Grows the Forest-Elephant's Digestive System

Animation we developed to teach children about the importance of the elephant as a keystone species in looking after the forest and wildlife. Children's TV Ad -Elephant Grows the Forest-Elephant's Digestive System Please click and view to get our ratings up at "You Tube".

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้จัดทำภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับความสำคัญของช้าง ซึ่งช้างเปรียบเสมือนสัตว์ที่ดูแลป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ

กรุณา คลิก ชมภาพและให้คะแนนได้ ที่"You Tube"

Wednesday, October 17, 2007


The Siam Cement Public Company, Limited (SCG) donates Baht 1 million to the Elephant Reintroduction Foundation.Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice-Secretary General of The Foundation receives cheque from Khun Kan Trakulhoon, President of SCG. คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมีพล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550
The pictures of hog deer were taken by Bushnell Trail Sentry at kilometer 8 in Sublangka Wildlife Sanctuary. กล้อง Bushnell ถ่ายภาพเนื้อทรายได้ จากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีติดตั้งกล้อง Bushnell บริเวณกิโลเมตรที่ 8 (N 15'39.999 E 101'21.953)ในผืนป่าซับลังกา

Monday, October 15, 2007

Hiway Credit Co., Ltd. donates a Honda Sonic 125 cc motorcycle to the Foundation's Sublangka operations. คุณสนธยา ถนอมเกียรติ (คนที่สองจากทางขวา)และเจ้าหน้าที่จากบริษัทไฮเวย์ จำกัด ได้มอบรถจักรยานยนต์ HONDA SONIC 125 สีแดง-ดำ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงานภาคสนามของมูลนิธิฯ

Saturday, October 13, 2007

Male Hog Deer

Male hog deer is seen at kilometer 8 of the Sublangka Wildlife Sanctuary. Could be one of the hog deers we released over a year ago. Looks very healthy. พบเนื้อทรายเพศผู้บริเวณกิโลเมตรที่ 8 ในป่าซับลังกา

Thursday, October 11, 2007

Bangkok Post Article: "As the Crow Flies"

Click on above link to read article on Sublangka by KARNJANA KARNJANATAWE and photos by ARTHUR JONES DIONIO คลิกที่บรรทัดด้านบน เพื่ออ่านคอลัม เกี่ยวกับ ป่าซับลังกา
Plai Chalard พลายฉลาด
Plai Doremon and Pang Doremi พลายโดเรมอนกำลังกินนมพังโดเรมีอย่างมีความสุข
Mum wild boar gave birth 11 babies in Sublangka forest. หมูป่าให้สมาชิกใหม่กับป่าซับลังกา จำนวน 11 ตัว

Wednesday, October 10, 2007

Plai Suthin and Pang Maeboonkeaw are living with happiness in Sublangka พลายสุทินและพังแม่บุญแก้ว อยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางป่าซับลังกา
Pang Maeboonkeaw in Sublangka Wildlife Sanctuary พังแม่บุญแก้วท่ามกลางป่าใหญ่ซับลังกา

Tuesday, October 09, 2007

Field staff (Lampang) found Seedor Paathorn at camp 1. Before that we had found him at camp 2 near Mae Yao reservoir. สีดอภาธร ได้เดินเที่ยวเล่น จนเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลำปาง) มาพบบริเวณแคปม์ 1 หน้าพลับพลาปล่อยช้าง ซึ่งก่อนหน้าที่สีดอภาธรอยู่บริเวณแคมป์ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ยาว
Pang Sarah has plenty of food and water at Mae Yao reservoir. พังซาร่า อยู่ท่ามกลางป่าที่มีอาหารและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Elephant Cemetery

Our field staff (Lampang) are making the tomb for Pang Malee at the elephant cemetery near Pond 1 at Mae Yao National Reserve Forest on September 29, 2007. Pang Malee died on August 8, 2007 .
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ลำปาง) กำลังช่วยกันทำสุสานของพังมาลี ที่เสียชีวิตเมื่อ 8 เมษายน 2550 ซึ่งทางมูลนิธิฯ พึ่งจะได้รับป้ายสุสาน โดยเราได้สร้างสุสานไว้รวมกับช้างของมูลนิธิฯ ตัวอื่นที่เสียชีวิต บริเวณสระ1 เขตป่าสงวนแม่ยาว จังหวัดลำปาง เพื่อไว้ให้ช้างตัวอื่นได้มาทำความเคารพ

Monday, October 08, 2007

The little turtle in Sublangka Wildlife Sanctuary. เต่าน้อยในป่าซับลังกา
Our field staff photographed two peacocks and one peahen in Sublangka Wildlife Sanctuary. นกยูงเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ในป่าซับลังกา
The pictures of elephant were taken by Bushnell Trail Sentry. ภาพช้างไม่ทราบชื่อว่าเป็นตัวใด ถ่ายได้จากกล้อง Bushnell