Tuesday, June 23, 2020

ติดตั้งวิทยุติดตามตัวช้าง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ติดตั้งวิทยุติดตามตัวช้างจำนวน 1 เครื่อง โดยเลือกติดตั้งวิทยุติดตามตัวช้างที่พังดอกรัก เพื่อให้ทราบการเคลื่อนที่ของช้างและเป็นการป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

On June 22, 2020. Our Lampang field staff with  the officer of National Park,Wildlife and Plant Conservation Department fitting Radio collar to Pang Dokrak to tracking the group of elephants.
Monday, June 22, 2020

พบกลุ่มพังดอกขาว

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เดินทางผ่านป่าซับลังกาจากด้านเหนือไปต้อนพังฉลาดที่บ้านวังเชื่อม ได้พบกับกลุ่มพังดอกขาวและลูกๆ อาศัยอยู่บริเวณ กม.2-กม.3  

While our Lopburi field staff driving to track Plai Chalad they found group of Pang Dokkao at Km.2-Km.3, Sublangka Wildlife Sanctuary. 

                              


Sunday, June 21, 2020

ต้อนพลายฉลาดเข้าป่า

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซับลังกา ได้ช่วยกันต้อนพลายฉลาดกลับเข้าป่า หลังจากพลายฉลาดได้ออกไปพื้นที่บ้านวังเชื่อม ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี


Saturday, June 20, 2020

ย้ายพังจันดี


วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ย้ายพังจันดีจากด้านแคมป์ตะเคียนโพรง ไปยังแคมป์ต้นน้ำซึ่งอยู่ด้านเหนือของป่าซับลังกา

On June 20, 2020 our Lopburi field staff moved Pang Jandee from Takienprong Camp to Camp2 (Lamsonthi Water Source Unit).


Thursday, June 18, 2020

ล้อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง ช่วยกันล้อมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงแปลงปลูกพืชอาหารช้างบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงจำนวน 2 แปลง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 400 ไร่ โดยแปลงปลูกพืชอาหารช้างดังกล่าวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองปลูกไว้เพื่อใช้เป็นอาหารช้างในช่วงฤดูแล้ง

On June 17, 2020, our Lampang field staff with Mea Kieng Forest Protection Unit build the sufficiency electric fence  for elephant's food Plantation at Mea Kieng Reservoir about 400 rai. 


Friday, June 12, 2020

ติดตามช้างในป่า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าติดตามช้างพบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 18 ตัว ได้แก่ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ พังเพชรา พังหนึ่ง พังวิด้า (ลูกช้างเกิดใหม่ลูกของพังเพชรา) พังดวงดาว พังดวงใจ พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังดารา พังลดา พังกันยา พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว พังนงนุช สีดอไมตรี สีดอมารวย และสีดอสมบัติ บริเวณห้วยแม่สะป้วด ในท้องที่ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Our Lampang field staff found group of 18 elephants in the area of Meatha, Doiphamaung Wildlife Sanctuary.
พังเพชรา พังวิด้า และพังกันยา

Thursday, June 11, 2020

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน ช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยภูโซง-ห้วยสีดา ความยาว 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูพาน และติดตั้งอุปกรณ์จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

Our Sakol Nakorn's field staff with Phupan National Park build sufficiency electric fence for 2 kilometers at Phushong-Sida Creek area, Phupan National Park, Sakol Nakorn.
Wednesday, June 10, 2020

ปลูกหญ้าให้ช้างและสัตว์ป่า

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ช่วยกันหว่านปลูกเมล็ดพันธ์ุหญ้าบริเวณสระ 2 เนื้ิอที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อเป็นอาหารให้แก่สัตว์ป่าและช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าซับลังกา จ.ลพบุรีในอนาคต

Elephant Reintroduction Foundation with Sublanka Wildlife Sanctuary  sow grass seed around Pond2  of area approximately 3 rai for food to wildlife and elephants in Sublanka forest, Lop Buri Province in the future.Tuesday, June 09, 2020

สีดอสุทิน

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เข้าตรวจพื้นที่ที่สีดอสุทินได้เดินข้ามถนนเส้น นครสวรรค์-ชัยภูมิ ไปยังไร่ชาวบ้านในตอนกลางคืนแล้วเดินกลับเข้าป่าเวลาใกล้เช้า จากการตรวจสอบไม่พบความเสียหายมากนักเนื่องจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว

On June 8, 2020, our Lopburi field staff observed the path that Sidor Suthin had walked cross the the road (Nakorn Sawan-Chaiyaphom) to the field at night and walked back to the forest before dawn.    
Monday, June 08, 2020

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันซ่อมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงและเปลี่ยนลวดขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณห้วยม่วงทุ่งหลวง

Our Lampang field staff maintain the Sufficiency electric fence at Hui Muong, Thung Laung.
ตัดหญ้ารอบแปลงปลูกพืชอาหารช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงของแปลงปลูกพืชอาหารช้าง บริเวณใกล้สระ 1 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน) เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทำให้หญ้าขึ้นสูง

Our Lampang field staffs cut high grass along the sufficiency electric fence at elephant food plantations near Pond1, Camp1, Meapon.