Friday, June 30, 2023

ผลักดันพลายฉลาดกลับพื้นที่

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 06:00 น. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรอยช้างข้างไร่ติดกับตีนเขาพังเหย เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาจึงได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นช้างพลายฉลาดได้ลงมากินกล้วยและอ้อยของชาวบ้าน จึงได้ติดตามแกะรอยช้าง พบว่าเป็นรอยใหม่ ขณะนี้ช้างได้เปลี่ยนทิศทางกลับลงไปทิศใต้    

On June 30, 2023, at 6:00 a.m., the Foundation was informed by the villagers that they found an elephant tracks on the side of the farm next to the mountain. Elephant Reintroduction Foundation field staff of Lopburi Province and the rangers of the Sublangka Wildlife Sanctuary went to inspect and found that it was Plai Chalard that had come down to eat the villagers' bananas and sugarcane. Therefore, tracking the elephant's footsteps found to be a new mark. Now the elephant has changed its direction back to the south.

Wednesday, June 28, 2023

ผลักดันพลายฉลาด

วันที่ 28  มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ภาคสนามลพบุรี แคมป์ต้นน้ำ ได้ออกติดตามและผลักดันพลายฉลาด ที่ออกนอกพื้นที่ เป็นคืนที่ 9 อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ติดตามช้างอยู่ที่บ้านหนองเตาหาย อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ 

On June 28, 2023, our Lop Buri field staff, Ton Nam Camp, followed and pushed Plai Chalad who left the area for the 9th night continuously. The staff  is currently at Ban Nong Tao Hai, Nong Bua Daeng District, Chaiyaphum Province.ความเสียหายช้างออก บ้านน้ำลาด

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรี แคมป์หนองใหญ่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน น้ำลาด หมู่ที่ 4 บริเวณไร่มัน ของ นายขวัญ สุขเจริญ ว่าพบร่องรอยช้างออกในคืน วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่จึงออกตรวจสอบร่องรอยและพบช้างกลับเข้ารั้วไฟฟ้าแล้ว ความเสียหายไม่มาก

On June 28, 2023,our Lopburi field staff, Nong Yai Camp was informed by the villagers of Nam Lat, Moo 4, in the area of Mr. Khwan Sukcharoen's farm, that traces of elephants were found on the night of June 27, 2023. The staff therefore went out to inspect the traces and found the elephants back into the electric fence that not much damage.Monday, June 26, 2023

ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ เครื่อข่ายเฝ้าระวังช้าง

  วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น.นายวราวุฒิ  สุวรรณลา ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่7  พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน  และในนาม "เครื่อข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่านอกพื้นที่อนุรักษ์" ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณรั้วไฟฟ้าเขตรักษาพ้นธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ซึ่งพื้นที่อยู่ติดกับบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ จ.ชัยภูมิ 

On June 26, 2023 at 9:00 a.m., Mr. Warawut Suwanla, the headman of Ban Non Sawan Village, Moo 7, together with the village committee "Wild Elephant and Wildlife Surveillance Network outside the conservation area" together with field staff of Elephant Reintroduction Foundation and related staff carry out lawn mowing activities to improve the landscape around the electric fence in Sublangka Wildlife Sanctuary, Lop Buri Province, which is adjacent to Ban Non Sawan, Village No. 7, Ban Rai Subdistrict, Chaiyaphum Province.
พังเปิ้ลพาลูกออกเดินเล่น

 วันที่ 26 มิถุนายน 2566  เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ภาคสนามลพบุรี ได้ยินเสียงช้างร้องบริเวณหน้าด่าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ ลพบุรี พบพังเปิ้ลและพังป๋อมแป๋ม และลูกน้อย 1 ตัว ไม่ทราบชื่อ

On June 26, 2023,our  Lopburi field staff hear the sound of elephants in front of the checkpoint. Sublangka Wildlife Sanctuary, Lop Buri Province, found Pang Ple, Pang Pompam and an unidentified baby.
ผลักดันช้างต่อเนื่อง

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ จังหวัดลพบุรี  จนท.นพป.ต้นน้ำลำสนธิ และ จนท.สายตรวจเขตซับลังกา ได้ออกแกะร่องรอยช้างป่า ได้ทำการ ผลักดันช้าง เป็นวันที่ 6 จากบ้านหินรู ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ลงมาที่ น้ำตกคลองไทร ทท5. ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ไม่พบร่องรอยช้างป่า ระหว่างลงมาได้จุดลูกบอลเพื่อผลักดันช้างป่าเข้าพื้นที่อนุรักษ์ คืนนี้ จนท.ได้แบ่งกำลังเป็นสองชุด เพื่อเฝ้าระวังช้างบริเวณที่ชาวบ้านพบร่องรอย
 
On June 26, 2023,our Lopburi field staff , Lamsonthi watershed unit and Sublangka wildlife sanctuary ranger has set out to track wild elephants, pushing elephants for the 6th day from Ban Hin Ru, Wang Ta Khe Subdistrict, Nong Bua Rawe District, Chaiyaphum Province, down to Klong Sai Waterfall, TAT 5, Ban Jiang Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province. No traces of wild elephants were found. On the way down, they lit a ballfire to push wild elephants into the conservation area. Tonight, the officers divided their forces into two groups to watch out for wild elephants in the area where the villagers found traces.Friday, June 23, 2023

ผลักดันช้างหลังหมู่บ้านลาดบูรณะ

 วันที่ 23 มิถุนยน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ภาคสนามลพบุรี ร่วมกับ จนท.ขสป.ซับลังกา และ จนท.อช.ป่าหินงาม และจนท.อช.ไทรทอง ติดตามพลักดันและเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ วันที่ 5 บริเวณหลังหมู่บ้านลาดบูรณะ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พิกัด 47P 0762320 N 1761291 E

On June 23, 2023, our Lopburi field staff together with the ranger of Sublangka  and the ranger of  Pa Hin Ngam National Park and ranger of  Sai Thong National Park follow up and keep an eye out for wild elephants out of the area on the 5th day behind Lad Burana Village, Phakdi Chumphon District Chaiyaphum Province, coordinates 47P 0762320 N 1761291 E.ออกสำรวจและแกะรอยเท้าของช้างในบริเวณที่ได้รับแจ้งพิกัด

จนท.มคช. ร่วมกับ จนท.อุทยานไทรทองและซับลังกา
 วางแผนในทีมเพื่อติดตามและผลักดันช้างค่าพิกัดที่คาดว่าช้างเดินไป

Thursday, June 22, 2023

ผลักดันช้าง

 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหงัดลพบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง  ติดตามเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ บริเวณ หลังหมู่บ้านลาดบูรณะ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 พบร่องรอย และมูลช้างแล้ว

On June 21, 2023, our Lopburi field staffs together with the ranger of the Sublangka Wildlife Sanctuary and ranger of Sai Thong National Park follow up and watch out for  elephants outside the area behind Lad Burana Village. Phakdi Chumphon District Chaiyaphum Province for the third day, now traces and elephant dungs were found.Wednesday, June 21, 2023

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแม่ปูและห้วยม่วง

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าห้วยม่วง และรั้วไฟฟ้าแม่ปู หลังจากเข้าสู่ฤดูฝน และซ่อมแซมให้ใช้ได้ในสภาพดี

On June 20, 2023, our Lampang Foundation field staffs  came to repair the Huai Muang electric fence. and Mae Pu electric fence after entering the rainy season and repaired to be used in good condition.


ตรวจรับอาคารศูนย์ทางหลวงขุนตาน

วันที่  20 มิถุนายน 2566 ตัวแทนมูลนิธิฯ ได้เข้าตรวจรับอาคารที่ซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ของศูนย์บริการทางหลวงขุนตาลที่ช้างเข้าทำลาย และเชิญเยี่ยมชมรั้วไฟฟ้าที่มูลนิธิฯ สร้างไว้

On June 20, 2023, the representative of the foundation has inspected the building of Khun Tan Highway Service Center that has been repaired until completion after the elephant damaged and visit the electric fence built by the Foundation.
ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาที่อ่างแม่เกี๋ยง

 วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ตัวแทนมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลาที่อ่างแม่เกี๋ยง กับผู้นำชุมชมในพื้นที่

On June 20, 2023, the representative of the foundation at Lampang Province participated in the fish release activity at  Mae Kiang Reservoir with local community leaders. 
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปางเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง 

On June 16, 2023, our field staff at Lampang province health check up at Surasak Montri  Hospital, Lampang Province