Thursday, September 27, 2012


Our field staffs found Pang Kammoonyai at Meakeang Creek area, she is healthy.
ในการติดตามช้างในป่า เจ้าหน้าที่ได้พบกับพังคำมูลใหญ่ บริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยง พังคำมูลใหญ่มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมาก
A group of elephants (Pang Dongdao, Pang Kanya and  Plai Boriboon), they love to drink water in pond 3, Meapon Creek so our field staffs have to bring them back into deeper area in the forest.  ช้างกลุ่มพังดอกรัก พังวาเลนไทน์ พังดวงดาว พังกันยา และพลายบริบูรณ์  ชอบเดินลงมากินน้ำบริเวณสระ 3 ลำห้วยแม่ป๋อน เจ้าหน้าที่ต้องพาช้างกลุ่มนี้กลับเข้าไปในป่าลึกPlai Phat (our male elephant in Doi Phamaung forest, Lampang ) comes to drink water in Mea Poo creek.
พลายพัทธ์ ลงมากินน้ำในลำห้วยแม่ปู

Our field staffs at Lampang Camp prepare to camp overnight in the forest then they will continue to track elephants in the morning.
เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำเพิงพักสำหรับค้างในป่า เพื่อเตรียมตัวออกติดตามช้างในป่าในวันต่อไป


After The Foundation tests to release Pang Tina lives with Plai somrak, but they are not interested each other so Pang Tina leave away from him to live at Phamoong Creek area.  
หลังจากที่ทางมูลนิธิฯ ทดลองปล่อยพังทีน่าให้อยู่กับพลายสมรักษ์แล้ว ช้างทั้งสองต่างไม่สนใจกัน พังทีน่าจึงย้ายมาอาศัยอยู่ที่บริเวณลำห้วยผามุง

Plai Udom is getting better but he has to live at Elephant hospital for a while.
พลายอุดม ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลช้าง ในขณะนี้พลายอุดมมีร่างกายแข็งแรงขึ้นมาก แต่สัตวแพทย์ยังต้องคอยดูอาการอย่างต่อเนื่อง
 พังบุญรอด
Pang Boonruawd and Plai Sukhum live at Phadan Creek, Lampoon Province side in the area of Doiphanmaung Wildlife Sanctuary. พังบุญรอดและพลายสุขุม อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยผาด่านฝั่งจังหวัดลำพูน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
Pang Leelas is healthy, she lives alone at Tean Creek  and Saunmeang Creek, Doi Phamaung forest. พังลีลาศอาศัยอยู่ตามลำห้วยเตียน และลำห้วยสวนเมี่ยง พังลีลาศร่างกายสมบูรณ์มาก
   
Pang Nongnoch gains weight and healthy after we let her live with Plai Somrak near Mea Poo Creek.
หลังจากที่ทางมูลนิธิฯปล่อยพังนงนุชให้ใช้ชีวิตอยู่ในป่า และอยู่กับพลายสมรักษ์แล้วนั้น ขณะนี้พังนงนุชอาศัยอยู่บริเวณลำห้วยแม่ปู มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้น

Friday, September 21, 2012

Plai Somrak is the father.

   
Mor Bic reported that father of Pang Jarunee's daughter was Plai Somrak from DNA test result which he  tested and analyzed.    จากผลการตรวจ DNA ของ ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ในการตรวจหาพ่อของลูกพังจารุณี ทำให้ทราบว่า "พลายสมรักษ์" เป็นพ่อของลูกพังจารุณี ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้จากผลตาราง Excel

Thursday, September 20, 2012


Our field staffs at Sublangka bring our elephants,Pang Dokkaw, Pnag Nongple and Pang Nongmay back to the forest after they have walked into the  villager land at Nonsawan, Thepsathit District, Chaiyaphom Province. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังพาพังดอกขาว  พังน้องเปิ้ลและพังน้องเมย์ กลับเข้าพื้นที่ป่าซับลังกาหลังจากที่เดินเล่นไกลไปหน่อยจนเลยเข้าพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบ้านโนนสวรรค์  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

Plai Suthin is walking through the bamboo forest.พลายสุทินเล่นดินในป่าไผ่รวก

Pang Banyen lives in bamboo wood. พังบานเย็นในป่าไผ่รวก

Plai Somchai is running in Bamboo wood. พลายสมชายวิ่งเล่นในป่าไผ่รวก

Last season of  Siam Tulip in Sublangka Forest for this year. ดอกกระเจียว:ถึงแม้จะปลายฤดูของดอกกระเจียวแล้วแต่ก็ยังพอเหลือดอกสวยสวยให้ดูกัน

Wednesday, September 19, 2012

 

Google Earth show 300 Rai of surveyed area. The yellow line area was surveyed to support elephants of The Foundation which it is belong to Forest Industry Organization.
ภาพบนแผนที่Google Earth แสดงจุดที่ทางทีมสำรวจพื้นที่สำหรับรองรับช้างที่จะนำมาปรับพฤติกรรมของมูลนิธิฯ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ในพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)

Tuesday, September 18, 2012

     

Plai Udom gains weight from 810 to 875 and he can eat his food as normal after Plai Udom was treated symptoms of liver failure in Elephant Hospital for a while.   หลังจากที่พลายอุดม เข้ารับการรักษาอาการที่เกิดจากการผิดปกติของภาวะตับที่ผิดปกติ ทำให้ร่างกายซูบผอม ซึ่งการชั่งน้ำหนักตัวของพลายอุดมก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลช้างมีน้ำหนักตัวเพียงแค่ 810 กิโลกรัม และหลังจากที่ได้รับการรักษาไปได้สักระยะหนึ่งขณะนี้พลายอุดมมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็น 875 กิโลกรัม และสามารถกินอาหารเป็นปกติแล้ว
   
Around 300 rai of surveyed area was plenty of food and water for elephants. สภาพป่าจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ประมาณ 300 ไร่เพื่อรองรับช้างของมูลนิธิฯ พบว่าบริเวณนี้มีน้ำและอาหารอุดมสมบูรณ์ดี  
   
Taweepoke Angkawanit, DVM or Mor Tom, our veterinarian with Phethisak Sombatphuthorn, DVM and our Lampang field staffs survey Forest Industry Orgaization area to prepare for new elephants.นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เดินทางสำรวจพื้นที่รองรับช้างใหม่ในพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Monday, September 17, 2012


A baby elephant is learning to live in the forest with her mother.ลูกช้างน้อยกำลังตามแม่ฝึกใช้ชีวิตในป่าซับลังกา

Pang Banyen and Plai Chalard live in bamboo forest. พังบานเย็นและพลายฉลาดในป่าไผ่รวก

2 young elephants


Pang Dao and Pang Narak live together in Sublangka Forest. พังดาวและพังน่ารักในป่าซับลังกา

Tuesday, September 11, 2012


Pang Pompam and Pang Nongmai are playing in Lamsothi Creek, Sublangka Forest. 
พังป๋อมแป๋มและพังน้องใหม่เล่นน้ำในลำสนธิ

Pang Wadsana


Pang Wadsana enjoys delicious foods in Sublangka Forest.พังวาสนากำลังอร่อยกับอาหารที่สมบูรณ์ในป่าซับลังกา
Posted by Picasa

Monday, September 10, 2012

       
Pang Nongnooch make a friend with Plai Somrak.    หลังจากนั้นพังนงนุชที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ได้เข้ามาทำความรู้จักพลายสมรักษ์ คาดว่าช้างน่าจะชอบพอและทำการผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ

Plai Somrak

 
Plai Somrak gains weight and he ready for breeding.พลายสมรักษ์มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะทำการผสมพันธุ์
 
Our field staffs take a rest from tracking elephant. เจ้าหน้าที่พักเหนื่อยระหว่างที่เดินทางติดตามช้าง และจดพิกัดเส้นทางระหว่างการเดินทาง
 
Plai Phat is rehabilitating at Mea Poo Creek. พลายพัทธ์ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณลำห้วยแม่ปู โดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปดูทุกๆ วัน

Pang Tukta

 
Pang Dara has Pang Tukta to be her adoptive mother. พังดารา มีพังตุ๊กตาคอยเป็นแม่รับ และช้างก็มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี

Thursday, September 06, 2012

Pang Banyen


Pang Banyen, our new elephant in Sublangka Forest. พังบานเย็นท่ามกลางธรรมชาติในป่าซับลังกา


Pang Jarunee's baby hiding under her mom's belly while raining.   แม่จ๋าฝนตกขอหลบฝนหน่อยค่ะ : ลูกช้างหลบอยู้ใต้ท้องแม่ช้าง(พังจารุณี)

Tracking at Phupan

  
 

Our field statts at Sakon Nakorn are tracking elephants with Phupan National Park. เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดสกลนครร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพานติดตามพฤติกรรมช้างในป่าภูพาน