Saturday, December 31, 2016

สีดอสมชาย
This morning, our field staff found Plai Somchai detroy fence trail  at Ban Wangcheum.
เช้านี้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรีว่า พบร่องรอยช้างสีดอสมชายพังรั้วไฟฟ้าออกไปทางด้านหมู่บ้านวังเชื่อม

Wednesday, December 28, 2016

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


Our Lampang field staffs  have a new year party with veterinarian from Elephant Hospital. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯลำปางรับประทานอาหารและสังสรรค์ร่วมกับสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้าง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Monday, December 26, 2016

เก็บตัวอย่างเลือดช้าง
The officer from National Park Wildlife and Plant Conservation Department, Hangchat livestock department  and veterinarian from Elephant  Hospital collect blood sample for DNA checking according to order of National Council for Peace and Order No.60th/2016.   

23 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์ที่ 13 ปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตรและสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้างได้เข้าเก็บตัวอย่างเลือดของช้างสำหรับตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) จากช้างของมูลนิธิฯ ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน

Friday, December 23, 2016


นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางและมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลงพื้นที่และเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการเตรียมพิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติในเดือนมกราคม

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เยี่ยมชมรั้วไฟฟ้าพอเพียงบริเวณด้านหลังศูนย์บริการประชาชน

Wednesday, December 21, 2016

ซ่อมถนนสำหรับลาดตระเวน

มูลนิธิฯ ได้จ้างรถไถมาปรับพื้นที่ถนนจากแคมป์ 1 ถึงแคมป์ 2 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ที่ได้รับความเสียหายในช่วงฤดูฝน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความสะดวกในการออกลาดตระเวนช้างและการปฎิบัติงานอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังการักษาพังแม่บุญแก้ว

หลังจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำซับลังกาออกลาดตระเวนตามช้าง ได้พบพังแม่บุญแก้ว จากการสังเกตุพบว่า พังแม่บุญแก้วมีบาดแผลหลายแห่ง คาดว่า น่าจะโดนพลายฉลาดใช้งาแทง เจ้าหน้าที่จึงนำพังแม่บุญแก้วมาผูกไว้ที่แคมป์ 1 เพื่อทำการรักษาแผล โดยในเบื้องต้นได้ฉีดยาแก้อักเสบให้ และหลังจากนั้นก็ต้องล้างทำความสะอาดบาดแผลทุกวัน จนกว่าแผลจะหายจึงจะปล่อยเข้าป่าอีกครั้ง
Tuesday, December 20, 2016

บ้านแม่ผึ้ง

18 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯลำปาง ร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีปันน้ำ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ซ่อมแซมรั้วลวดหนาม บ้านแม่ผึ้งร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุนชน
Friday, December 16, 2016

พังทีน่า-สีดอสมบัติ-พังลีลาศพบพังทีน่า สีดอสมบัติและพังลีลาศออกหากินบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านแม่เลียงพัฒนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง