Thursday, January 31, 2019

ยังไม่ชัดเจน

เมื่อวานนี้ (30/1/2562) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ออกติดตามช้างตามลำสนธิ มาจนถึงกิโลเมตร 10 จึงพบกลุ่มช้างพังดอกขาว พังน้องใหม่พร้อมลูกช้าง จากการสังเกตุของเจ้าหน้าที่ คาดว่า ลูกช้างน่าจะเป็นตัวเมีย แต่ยังไม่แน่ชัด เพราะไม่สามารถเข้าใกล้ได้

On January 31, 2019 while our Lopburi field staffs were tracking elephants along Lamsonthi Creek, they found Pang Dokkaw 's group with Pang Nongmai and her new born baby at Km.10. The staff expected the baby elephant is female.    
2 แม่ลูกพาเพลิน

พังบานเย็นพาพลายบุญ (ลูกชาย) ไปหากินและเล่นน้ำอยู่ใกล้ๆ แหล่งน้ำ บริเวณกิโลเมตรที่ 10

Pang Banyen and Plai Boon live near a pond at Km.10.


ซ่อมท่อประปาภูเขาที่ภูพาน

เช้าวันนี้ (31 ม.ค. 2562) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำภูพาน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และชาวบ้านหมู่ 4 บ้านสร้างค้อ ช่วยกันเปลี่ยนท่อประปาภูเขาที่ถูกช้าง (พังบัวแก้วและพังดีใจ) เหยียบเนื่องจากมีการวางท่อแบบลอย ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ชาวบ้านจึงช่วยกันวางท่อใหม่โดยฝังลงใต้ดิน 

On January 31, 2019 our field staff at Phupan joined with people from Moo 4, Ban Srangklo to restore water pipe on the mountain after elephants (Pang Buakeaw and Pang Deejai) had damaged. They buried PVC pipe underground to prevent the damage in the future.  
Wednesday, January 30, 2019

เข้าสู่หน้าแล้ง

เมื่อวานนี้ (29 ม.ค. 2562) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ได้ออกติดตามช้างแถวปางกะจา ไม่พบตัวช้าง พบแต่ร่องรอยช้างตามลำสนธิ คาดว่า ช้างกลุ่มนี้มุ่งหน้าไปทางสระ 2 ซึ่งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 10 และจากรูปสังเกตุได้ว่า ไม่มีน้ำในลำสนธิแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่า ปีนี้น้ำแห้งเร็วมาก

On January 29, 2019, our Lopburi field staffs tracked elephants at Pangkraja area, they found only track of elephant at Lamsonthi Creek head toward to Pond 2, at KM.10. The Pictures have showed that Lamsonthi Creek has no water, the field staff told that this year the water dried very fast.  
หญ้าบาน่า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลำปาง กำลังตัดเก็บหญ้าบาน่า ซึ่งถือว่าเป็นพืชอาหารช้างที่มีคุณค่าทางอาหารสูง

Our Lampang field staff were collecting Bana Grass, Bana Grass has very high nutritional value for elephants.Tuesday, January 29, 2019

กฟภ.มอบบริจาคเงิน

วันนี้ (29 ม.ค.2562) เวลา 10.00 น. คุณจุฑาพรรธน์  แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา เชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่บาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ


On January 29, 2019, Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of The Foundation receives a check of 250,000 baht from  Provincial Electricity Authority (PEA) to support Elephant Reintroduction Foundation, at Chaipattana Foundation. Monday, January 28, 2019

พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับช้างและสัตว์ป่าอื่น

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ และคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เดินทางเข้าดูโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการเจาะน้ำบาดาลและปั๊มน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำให้ช้างและสัตว์ป่าได้ใช้ในหน้าแล้ง 

Khun Sivaporn  Dardarananda, Director and Secretary General, Khun Pichai Chanvirachart, Director visit Sublangka Wildlife Sanctuary to see the project of water source development supported by PEA at KM.8. It uses solar cell for running motor pump set and draw water from the ground to store water in a pond.       
ลูกตัวที่ 3 ของพังเมย์

เช้าวานนี้ (27 มกราคม 2562) ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำซับลังกาว่า ขณะเดินทางจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ไปยังแคมป์ ระหว่างทางพบช้างกลุ่มพังดอกขาวเดินอยู่บนทางลาดตระเวน สังเกตุเห็นมีลูกช้างเพศเมียตัวใหม่เพิ่มมาอีก 1 ตัว อายุประมาณเกือบ 2 เดือน ซึ่งเป็นลูกของพังเมย์

พังเมย์ เป็นช้างจาก จ.บุรีรัมย์ ที่มูลนิธิฯ จัดหาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เมื่อปลายปี 2552 ซึ่งขณะนั้นพังเมย์มีอายุ 7 ปี โดยมีช้าง "พังดอกขาว" เป็นแม่รับและดูแลมาโดยตลอด ปัจจุบันพังเมย์มีอายุ 16 ปี ให้กำเนิดลูกช้างทั้งหมดจำนวน 3 ตัว ดังนี้

ตัวที่ 1  "ซับลังกา"    เป็นช้างเพศผู้ เกิดเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ปัจจุบันอายุ 5 ปี 3 เดือน
ตัวที่ 2  "แพท"    เป็นช้างเพศเมีย เกิดปลายเดือนกรกฎาคม 2559 ปัจจุบันอายุ 2 ปี 6 เดือน
ตัวที่ 3  เป็นช้างเพศเมีย คาดว่าเกิดประมาณกลางเดือนธันวาคม 2561 ปัจจุบันอายุเกือบ 2 เดือน (ยังไม่ได้ตั้งชื่อ)

The Foundation received a news from our field staff this morning (27/1/2019) that they saw a new elephant baby. Her morther is Pang May. 
Pang May: She was elephant from Burirum Province. The elephant released her into the wild (Sublangka Wildlife Sanctuary) in the end of the year 2009 when her age was 7 yrs. Now, she is 16 yrs. and has 3 babies.
The First baby
His name is Sublangka. He was born on October 2013 and his age is 5 yeras 3 month now.
The Second baby : 
Her name is Patt. She was born on July 2016 and her age is 2 yeras 6 month now
The Third baby : 
She was born on December 2018. Her age is only 3 month now and the foundation has not given her name yet.


ประชุมคณะทำงาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คุณสุบิน  จำอินถา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาช้างป่ารบกวนประชาชน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

On January 25, 2019 Khun Subin Jamintha,  assistant coordinate officer attend a meeting at Protected Areas Regional Office 13 (Lampang)  to consult about planning and policy to manage elephants in the area.
Sunday, January 27, 2019

ปีใหม่ 2562 ที่ซับลังกา

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจัดเลี้ยงปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำซับลังกา และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2562 

On January 25, 2019, The Foundation held new year party for field staffs at Lopburi and Sublangka Wildlife Sanctuary who have worked hard throughout the past year. 
Thursday, January 24, 2019

กลุ่มพังวาสนา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าเขารวกและจุดสกัดสะใบนาง ออกติดตามช้างที่พิ บริเวณหมู่บ้านตามา หมู่บ้่านตะเคียนโพรง หมู่ 12 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพืชผลได้รับความเสียหายบ้าง ช้างที่ออกเป็นกลุ่มของพังวาสนา ซึ่งกลุ่มนี้มีทั้งช้างใหญ่และเล็ก ประมาณ 8-10 ตัว

Our field staff with Sublangka Wildlife Sanctuary's ranger (Khao Ruak Substation and Sabainang Substation) tracked elephants at Ban Tama, Takienprong, Moo 12, Tambon Yangsao, Vichienburi District, Phetchaboon Province. The elephants  are Pang Wadsana's group, around 8-10 elephants include babies.   


เวทีพัฒนาโครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองเข้าร่วมเวทีพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดการทรัพยากรให้สัตว์ป่า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Khun Suwaporn Thanasan, our Coordinator Chaing Mai - Lampang Office joined the meeting at Doiphamaung Wildlife Sanctuary about the project of "Wild Animals Resource Management" at Thagad-Nheu Subdistric meeting room, Mea-Tha Distric, Lampoon.

ต่อกระแสไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ต่อกระแสไฟฟ้าที่แผงโซลาร์เซลล์และได้ทดสอบกระแสไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อย

On January 23, 2019, our Lampang field staffs connected the electricity to solar cell panel and electricity testing is completed.


ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และติดตั้งลูกหนูที่รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณแคมป์1 (แม่ป๋อน)

On January 22, 2019 our Lampang field staffs installed solar cell panel and electrical insulators at Camp1.
Wednesday, January 23, 2019

เฝ้าระวังช้างออก

เมื่อคืนนี้ (22/1/2562) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา (หน่วยเขารวก และสะใบนาง) ได้เฝ้าระหว่างช้างที่ชอบออกนอกพื้นที่บริเวณหมู่ 12 บ้านตะเคียนโพรง ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

พังจันดี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบพังจันดีกำลังเล่นน้ำอยู่ในสระ (ประมาณกิโลเมตรที่ 10)
Pang Jandee is playing in a pond (KM.10), Sublangka Forest.Tuesday, January 22, 2019

เตรียมจัดสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันขนย้ายเสาปูนสำหรับสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเข้าไปในบริเวณพื้นที่จัดสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

On January 21, 2019, our Lampang field staffs carried concrete pole to build sufficiency electric fence.

ขนย้ายเสาปูนเข้าไปในพื้นที่สร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

ขุดหลุมสำหรับลงเสารั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

Monday, January 21, 2019

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำซับลังกา และเจ้าหน้าที่หน่วยต้นน้ำลำสนธิ ออกสำรวจความเสียหายอันเนื่องมาจากช้างออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 17-19 มกราคม 2562

Our Lopburi field staff with Sublangka Wildlife Sanctuary's ranger (Lamsonthi Water Source Substation) survey the damage caused by elephants leaving out during 17-19 January 2019.