Friday, November 30, 2018

วางแผนลาดตระเวน

วันนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จ.ลำปางได้เข้าร่วมวางแผนลาดตระเวนเพื่อติดตามช้างที่อยู่ในป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

Today, Lampang field staffs and Doiphamaung Wildlife Sanctuary have a meeting for planing to track elephants in the sanctuary.ต้อนช้างพังสุพรรณษา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 พังสุพรรณษาช้างปรับพฤติกรรมแคมป์1 (แม่ป๋อน) ได้หลุดออกจากป่ามาบริเวณหมู่บ้านหัวทุ่งพัฒนา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหัวทุ่งพัฒนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวทุ่งพัฒนา เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัตรการฯ ที่3 ได้ร่วมกันต้อนช้างออกจากหมู่บ้าน เมื่อเวลา 05.00น. แล้วนำกลับมาแคมป์1 (แม่ป๋อน)

On November 29, 2018 Pang Supansa, rehabilitated elephant at Meapon Camp went out of the forest to Ban Huathong Pattana, Hangchat District, Lampang. The staffs with ฺhelp of Ban Huathongpattana's headman and his assistant joint to fetch Pang Supansa back to the forest .

ต้อนรับนายอำเภอห้างฉัตร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คุณสุบิน  จำอินถา ตัวแทนมูลนิธิฯ จ.ลำปางและว่าที่ร้อยฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับนายอำเภอวรายุทธ  ค่อมบุญ ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

On November 28, 2018 Mr.Subin Jamintha, our staff and Khun Thanapong Burinthaphiban, Chief of Doiphamaung Wildlife Sanctuary welcome Mr.Warayuth Komboon,Hangchart- District Chief Officer.Tuesday, November 27, 2018

เฝ้าระวังช้าง

เมื่อคืนรับแจ้งว่า มีช้างออกทางหมู่บ้านวังใหญ่ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จึงได้ออกติดตาม และอยู่เฝ้าระวังให้ชาวบ้านทั้งคืน

Last night our Lopburi field staff were informed that found elephants at Ban Wang-Yai, so
 the staffs went there to observe the elephant all night.
พบแต่ร่องรอย ไม่พบตัว

วานนี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ 12 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่า มีช้างออกไปในพื้นที่ของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา จึงเดินทางไปดู พบว่า มีร่องรอยช้างออกมา และพืชผลทางเกษตรได้รับความเสียหายบ้าง

Yesterday our Lopburi field staffs were informed that found an elephant walked into the field at Ban Moo12, Tambon Yangsao, Vichienburi District, Phetchaboon. The staff went to check the damage at the village. 
   
เฝ้าระวังช้าง

เนื่องด้วยช่วงนี้ช้างออกนอกพื้นที่เกือบทุกคืน เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี จึงได้จัดกำลังตั้งจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังช้างที่ชอบออกนอกช่วงเวลากลางคืน

Elephants went out of the forest every night, our Lopburi field staffs have to camp overnight to observe elephants at the boundary of forest (Vichienburi District).ตรวจตรารั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีช่วยกันตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งหมู่บ้านโนนสวรรค์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีต้นไม้ล้มทับสายไฟด้วย จึงช่วยกันจัดการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

On November 25, 2018, our Lopburi filed staff cut grass around the sufficiency electric fence line at Ban Nhoonsawan, Thepsathit, Chaiyaphom Province. They found a tree fell over the wire then they moved it out.Thursday, November 22, 2018

ตรวจสอบพื้นที่

เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตรวจพื้นที่บริเวณหลังศูนย์วิจัย หลังได้รับแจ้งว่าพบช้างสีดอบริบูรณ์และได้ช่วยกันพาช้างสีดอบริบูรณ์กลับเข้าป่า

Last night our Lampang field staffs checked the area behind the Elephant Research  Center after they were informed that Plai Boriboon had found at the Center. When the staffs found Plai Boriboon they fetched him back to the forest safely. 


Wednesday, November 21, 2018

ตรวจสอบพิกัดแคมป์ใหม่

เจ้าหน้าที่จากหน่วยต้นน้ำลำเจา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จุดพิกัดที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ทำเรื่องเพื่อขออนุญาตจัดสร้างแคมป์สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จะได้ใช้สำหรับเป็นจุดสกัด หรือลาดตระเวนช้าง เพื่อการป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

Officers of Lamjao Substation and our Lopbui field staffs joined to survey the suitable place and the location to ask for the permission to build a new camp for the elephant check point at this area. 
เฝ้าระวังพลายสุทิน

ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ต้องจัดชุดเฉพาะกิจมาเฝ้าระวังช้างพลายสุทินที่ออกนอกพื้นที่เกือบจะทุกคืน สาเหตุเนื่องจากฝั่งติดกับ ขสป.ซับลัง ซึ่งคือหมู่บ้านวังใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรที่ใช้ปลูกอ้อย ข้าวโพด กำลังออกผลผลิตเต็มที่ จึงเป็นแรงจูงใจให้ช้างออกมาหากิน

Our field staffs have  to set a special guard to watch over  Plai Suthin, our bull elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary came out of the forest every night. Because of the boundary of the forest is crop field of Ban Wangyai, which elephants love to eat.
Friday, November 16, 2018

ขุดลอกสระน้ำสระ1

เมื่อวานนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลำปาง ได้ดำเนินการขุดลอกสระน้ำ สระที่ 1 บริเวณแคมป์1 (แม่ป๋อน) และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ

Yesterday, Lampang field staffs dredged the pond 1 and they eliminated floating plants.

Wednesday, November 14, 2018

ตรวจสอบรั้วไฟฟ้าหมู่บ้านทุ่งหลวง

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตรวจสอบการใช้งานของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณสปริงเวย์หมู่บ้านทุ่งหลวงมีกระแสไฟใช้งานได้ตามปกติ

Our Lampang field staff check the sufficiency electric fence at Banthunglaung's spillway area.

Friday, November 09, 2018

ปรับเส้นทางลาดตระเวน

ปรับเส้นทางลาดตระเวนระหว่างกิโลเมตรที่ 8 - 20 ที่ชำรุดอันเนื่องมาจากน้ำไหลหลาก และกัดเซาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

The Foundation at Lopburi restored the road during Km.8 to Km.20 after the road was damaged in rain season.Thursday, November 08, 2018

จันดีประชิดรั้ว

เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เจอพังจันดีกำลังเดินกินอาหารอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 1 (หน้าด่านประตูรั้วไฟฟ้า)

Our Lopburi field staffs met Pang Jandee at electric fence gate in the morning.


ขุดลอกสระน้ำสระ2

วันนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลำปาง ได้ดำเนินการขุดลอกสระน้ำ สระที่2 บริเวณแคมป์1 (แม่ป๋อน)

The Foundation at Lampang dredged Pond 2, Camp 1.


Monday, November 05, 2018

ขนต้นกล้วยให้ช้าง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ขนต้นกล้วยให้ช้างกินเป็นอาหารที่แคมป์ 2 (แม่ยาว)

On November 3, 2018, our Lampang field staffs brought banana trees for elephants at Camp 2 (Meayao Camp).

เข้าป่าติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าป่าเพื่อติดตามดูช้างที่บริเวณลำห้วยแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On November 3, 2018, our Lampang field staff tracked elephants at Measapoud Creek area.Sunday, November 04, 2018

สนันสนุนโดยดิ เอราวัณ กรุ๊ป

วันนี้เวลา 7.30 น. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 363,000 บาท  โดยมีจากคุณเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป เป็นผู้มอบ เงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจัดวิ่งตามโครงการ Erawan Run Together 2018 ซึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

Khun Phet Krinukul director of The Erawan group presents a donation from Running Charity "Erawan Run Together 2018" to Khun Sivaporn Dardarananda, General-secretary of The Foundation at Lumpini Park on November 4, 2018.Friday, November 02, 2018

สำนักงานมูลนิธิฯ ซับลังกา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ช่วยกันทำความสะอาดสำนักงานมูลนิธิฯ ประจำซับลังกา จ.ลพบุรี

Our Lopburi field staffs are cleaning the office at Sublangka Wildlife Sanctuary.
รั้วไฟฟ้าลำพาส

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกตรวจตรารั้วไฟฟ้าฝั่งลำพาส ซึ่งยังสามารถส่งกระแสไฟได้ตามปกติ

Our Lopburi field staff checks sufficiency electric fence at Lampad area, the fence is  work normally.