Wednesday, July 31, 2013Our field staff at Sublangka is cutting grasses around electric fence to prevent electrical short.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าที่ขึ้นสูงออกบ้าง เพื่อป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า พร้อมกันนี้ได้สร้างที่พักชั่วคราวไว้สำหรับพักในช่วงที่ออกตรวจความเรียบร้อยแนวรั้วไฟฟ้า

Tuesday, July 30, 2013


Plai Somrak live with Pang Noon at Meapon Creek area all the time during the plenty of food time in the forest.  
พลายสมรักษ์และพังนุ่น อาศัยอยู่ด้วยกันบริเวณลำห้วยแม่ป๋อน ซึ่งช่วงนี้อาหารในป่าอุดมสมบูรณ์

Monday, July 29, 2013

Plai Tawan and Pang Morakot live together in Doiphamaung Forest. 
พลายตะวันและพังมรกตใช้ชีวิตอย่างอิสระในป่าดอยผาเมือง

Plai Sumet


Plai Sumet  lives at Nachangphea near Meayao Reservoir.
พลายสุเมธ อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยนาช้างแพ้ ใกล้ๆ กับอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Sunday, July 28, 2013Our field staffs at Sublangka caught a python in Camp 1, then released it to the forest.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี จับงูเหลือมที่กำลังเลื้อยเข้าบ้านพักที่แคมป์ แล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

Saturday, July 27, 2013

Arrow-Elephant Name ContestArrow holds Elephant Name Contest to name a baby elephants (Pang Jarunee's Daughter) born in Sublangka Forest at counter Arrow during 26-28 July 2013 at Robinson Department Store every branch.   
Arrow จัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมส่งชื่อการประกวดตั้งชื่อเล่นลูกช้าง ที่เกิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ณ เคาเตอร์ของแอร์โรว์ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556

Friday, July 26, 2013Result of the analysis by using Ultrasound Pang Thongkam, found no sign of pregnancy but progesterone hormone level is up nearly level of pregnancy, therefore we can not conclude that Pang Thongkam is pregnant. We have to take blood sample every month for  3 months to follow up.    
ผลตรวจการตั้งท้องของพังทองคำด้วยเครื่องอุลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนัก ไม่พบถุงน้ำคร่ำของตัวอ่อนบริเวณมดลูก ไม่พบก้อนเมือกและการขยายใหญ่ของปากมดลูก ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการตั้งท้อง จึงคาดว่า พังทองคำน่าจะไม่ตั้งท้อง แต่เมื่อนำเเลือดของพังทองคำไปตรวจพบว่า ระดับค่าของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนวัดได้ 2.88 นาโนกรัม ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับช้างท้อง ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า พังทองคำตั้งท้องหรือไม่ เนื่องจากต้องทำการเจาะเลือดช้างตรวจซ้ำอีกเดือนละครั้งเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน จึงจะสามารถสรุปผลการตรวจในครั้งนี้ได้

Thursday, July 25, 2013

Free Roaming at SublangkaAll elephants in The Project of Return to The Forest were rehabilitated and released to the forest. This group of elephant are Pang Dokkaw, Pang Ple, Pang May and Sidor Somchai.
ช้างทุกตัวในโครงการฯ ผ่านการปรับพฤติกรรมและปล่อยคืนสู่ป่า อยู่อย่างอิสระ สำหรับกลุ่มนี้หากินอาหารอยู่ใกล้เคียงกันบริเวณ กม.ที่ 6 มีทั้งหมด 4 ตัวคือ พังดอกขาว พังเปิ้ล พังเมย์และสีดอสมชาย


Plai Chumpol lives at The West of Klonglong Creek, KM. 6 area. พลายชุมพลหากินอยู่ฝั่งตะวันตกของคลองหลง กิโลเมตรที่ 6


Our field staffs at Sublangka install wire holder (insulator) and Christmas decoration to electric fence. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังช่วยกันใส่ลูกถ้วยและสายรุ้งตามแนวรั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

Friday, July 19, 2013Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation consult with Khun Phalakorn Somsuwan, Director of Bangkok Broadcasting & TV.Co.,Ltd  about the way to on air "Return To The Forest" documentary on channel 7, Building 2 Channel 7.
คุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิ และ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขามูลนิธิ เจรจาปรึกษากับคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เพื่อหาแนวทางการนำสารคดีชุด "คืนช้างสู่ธรรมชาติ" ออกประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ช้างไทย ที่อาคาร 2 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี

Thursday, July 18, 2013

2004-2012 Elephant Reintroduction Foundation Diary


Today we finally receive the printed Diary of the Foundation from its beginning to 2012.

Friday, July 12, 2013Mor Bic uses ultrasound to observe Pang Thongkam to check if she has conceived, after our field staffs notice that Pang Thongkam breast enlarge.
ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ฑิตาราม ทำการอัลตร๊าซาวน์พังทองคำ ช้างในโครงการของมูลนิธิฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามสังเกตุเห็นเต้านมของพังทองคำขยายมากขึ้น

Wednesday, July 10, 2013

Newsy Interviews Secretary-General of The Foundation

รายการ Newsy สัมภาษณ์ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมี 3 พิธีกร คุณธีระ ธัญญะอนันต์ผล คุณฐปนีย์ เอียดศรีชัย คุณร้ชนีวรรณ ดวงแก้ว ร่วมนั่งพูดคุยสัมภาษณ์ ที่สำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สำนักงานกรุงเทพฯ 

Tuesday, July 09, 2013


Not for from Pang Pompam, Pang Dokkaw is eating grasses at KM. 6.
พังดอกขาวหากินอาหารอยู่ไม่ไกลจากพังป๋อมแป๋มบริเวณกิโลเมตรที่ 6

Pang Pompam live at KM.6 and she comes to drink water in Lamsonthi Creek which it has some water. 
พังป๋อมแป๋มหากินอาหารและน้ำในคลองลำสนธิ บริเวณกิโลเมตรที่ 6 ซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำบ้างแล้ว

Monday, July 08, 2013


Plai Chumpol lives alone at Huaklonglong, West side of Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายชุมพล หากินอาหารโดยลำพังบริเวณหัวคลองหลง ด้านฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Thursday, July 04, 2013
Provincial Electricity Authority of Thailand brings 18 meter concrete column to building a check dam in Lamsonthi Creek. 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำเสาปูนยาว 18 เมตร จำนวน 32 ต้น มากั้นลำคลองสนธิ ที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าซับลังกา ความสูงประมาณ 2 เมตร กว้าง 2 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำที่มีมากในหน้าฝน ไว้สำหรับใช้ในหน้าแล้ง

Today our field staffs can take a clearly picture of baby elephants after they tracked for a few day. 
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีสามารถถ่ายรูปลูกช้างได้อย่างชัดเจน หลังจากที่วิ่งตามกันมาหลายวัน เนื่องจากลูกช้างไม่ยอมให้คนเข้าใกล้

Group of elephants, Pang Sunee Pang Dokrak, Pang Valentine, Pang Doungdao and Pang Kanya  come to play mud in Meakeang Creek.
กลุ่มช้างพังสุนีย์ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ พังดวงดาว และพังกันยา  ลงมาเล่นโคลนบริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยง
   

While our field staff go to the forest to observe another elephants, Pang Namfon comes to survey Camp 1 as you see.
 หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปย้ายช้างตัวอื่น พังน้ำฝนได้หลุดออกมารื้อห้องเก็บของโรงพยยาบาลแคมป์ 1 จนได้รับความเสียหาย 

Tuesday, July 02, 2013

Pairing


Our field staff hide to take picture when Pang Noon and Plai Somrak get to know each other at Meapon Creek area and  near pond 3, Lampang. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามแอบถ่ายรูปพังนุ่นและพลายสมรักษ์ กำลังจู๋จี๋กันบริเวณลำห้วยแม่ป๋อน ใกล้สระ3

Electric Fence Maintenance


เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสกลนคร ช่วยกันตัดหญ้าบริเวณโดยรอบของรั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

Tracking Elephants in Phupan Forest
เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน ติดตามช้างที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

Monday, July 01, 2013


Today field staffs found 2 hog deer near observation tower at KM.9-10, Sublangka Forest. 
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีเจอเนื้อทราย 2 ตัว บริเวณใกล้กับหอส่องสัตว์ ประมาณ กม.ที่ 9-10

Find Some Water


Pang Porntita is digging a hole to drink water in Lamsonthi Creek, Sublangka Forest. 
พังพรธิตากำลังใช้งวงขุดดินเพื่อหาน้ำซับในคลองลำสนธิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Group of ElephantsOur field staffs found a group of elephants (Pang Meaboonkeaw Pang Porntita and Plai Sutin) live at KM.5, Sublangka Forest. 
กลุ่มช้างที่หากินอยู่บริเวณลำสนธิ กม.ที่ 5 มีพังแม่บุญแก้ว พังพรธิตา พลายสุทิน

The Foundation has moved Sidor Boonchu back to Doi Phamaung Forest by assistance of National Elephant Institue to give a truck to delivery our elephant. 
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ได้ขนย้ายสีดอบุญชู กลับไปใช้ชีวิตในป่า หลังจากที่พักรักษาบาดแผลที่หางที่โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์ รถบรรทุกจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง